System reserved win 10 là gì

(installmentsvfacr.com) - Windows 10 chế tạo phân vùng đặc biệt quan trọng System Reserved khi bạn mua Windows lên một ổ đĩa trống. Windows ko gán cam kết từ bỏ mang đến phân vùng này, vị vậy bạn sẽ chỉ thấy được nó khi chúng ta thực hiện phương tiện thống trị ổ đĩa.