SƠ ĐỒ TƯ DUY HÓA HỌC 12

Lý thuyết là câu dễ ăn điểm và tốn ít thời hạn khi làm bài thi môn Hóa. Dưới đây, tuyển sinh số xin gửi tới các sỹ tử sơ đồ bốn duy hóa học về con kiến thức kim chỉ nan môn Hóa lớp 12 dưới dạng kim chỉ nan để luôn tiện ôn tập.

Hóa học tập lớp 12 gồm các chương, bài xích sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: quan niệm về Xà chống và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: luyện tập Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột và XenlulozơBài 7: Luyện tập kết cấu và đặc thù của CacbohiđratBài 8: thực hành Điều chế, đặc thù hóa học của Este và Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit cùng Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit cùng ProteinBài 12 Luyện tập cấu trúc và tính chất của Amin, Amino axit cùng Protein

Chương 4: Polime Và vật tư Polime

Bài 13: Đại cương cứng về polimeBài 14 vật liệu polimeBài 15: luyện tập Polime và vật liệu polimeBài 16: Thực hành một số trong những tính hóa học của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương cứng Về Kim Loại

Bài 17: vị trí của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiBài 18: đặc thù của kim loại và dãy điện hóa của kim loạiBài 19 hòa hợp kimBài 20: Sự bào mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập đặc điểm của kim loạiBài 23 luyện tập Điều chế sắt kẽm kim loại và sự làm mòn kim loạiBài 24: thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự bào mòn kim loại

Chương 6: kim loại Kiềm, sắt kẽm kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm cùng hợp chất đặc biệt của kim loại kiềmBài 26: kim loại kiềm thổ cùng hợp chất đặc trưng của chúngBài 27: Nhôm với hợp chất của nhômBài 28: Luyện tập đặc điểm của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ với hợp hóa học của chúngBài 29: Luyện tập đặc điểm của nhôm cùng hợp chất của nhômBài 30: Thực hành tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Chương 7: sắt Và một số trong những Kim các loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp chất của sắtBài 33: kim loại tổng hợp của sắtBài 34: Crom và hợp chất của CromBài 35: Đồng cùng hợp hóa học của ĐồngBài 36: sơ sài về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập đặc thù hóa học tập của sắt với hợp chất của sắtBài 38: Luyện tập tính chất hóa học của crom, đồng và hợp hóa học của chúngBài 39: Thực hành tính chất hóa học tập của sắt, đồng cùng hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một vài Chất Vô Cơ

Bài 40: dấn biết một số ion trong dung dịchBài 41: dấn biết một trong những chất khíBài 42: luyện tập Nhận biết một vài chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học với Vấn Đề cải cách và phát triển Kinh Tế, thôn Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học cùng vấn đề trở nên tân tiến kinh tếBài 44: chất hóa học và sự việc xã hộiBài 45: hóa học và vụ việc môi trường

Sơ đồ gia dụng hóa loài kiến thức định hướng môn Hóa lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY KIẾN THỨC LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *