Nghị Định Hướng Dẫn Luật Ngân Sách

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 44/VBHN-BTC

Hà Nội Thủ Đô, ngày 07 tháng 10 năm 2020

THÔNG TƯ<1>

HƯỚNG DẪN CẬPhường NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KẾ TOÁN VIÊN HÀNHNGHỀ VÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Thông bốn số 292/2016/TT-BTC ngày 15 mon 11 nămnăm 2016 của Bộ Tài chủ yếu lý giải update kiến thức hàng năm mang lại kế tân oán viênhành nghề cùng bạn ĐK hành nghề hình thức kế toán thù, bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện kể từngày thứ nhất mon 01 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi:

2. Thông tứ số 39/2020/TT-BTC ngày 15 mon 5năm 20đôi mươi của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ report tại một sốThông tư trong nghành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập, bao gồm hiệu lực thi hành nói từngày 01 tháng 7 năm 2020.

Cnạp năng lượng cứ Luật Kếtân oán số 88/2015/QH13 ngày trăng tròn mon 11 năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CPhường ngày 23tháng 1hai năm 2013 của Chính phủ biện pháp chức năng, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi với cơ cấu tổ chứccủa Sở Tài chính;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toánvà kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tàibao gồm phát hành Thông bốn hướng dẫn cập nhật kiến thức và kỹ năng hàng năm đến kếtoán viên hành nghề với người ĐK hành nghề hình thức dịch vụ kế tân oán.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật ngân sách

<2>

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này hướng dẫn về cập nhật kiến thứcthường niên mang lại kế tân oán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề các dịch vụ kế toán(dưới đây điện thoại tư vấn là kế toán thù viên) theo lý lẽ tại Luật Kế toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng vận dụng của Thông tư này bao gồm:

1. Kế toán viên hành nghề cùng fan đăng ký hànhnghề các dịch vụ kế toán thù.

2. Hội công việc và nghề nghiệp về kế tân oán, kiểm toán thù (sauphía trên Call là Hội nghề nghiệp); Trung tâm đào tạo; Doanh nghiệp marketing hình thức dịch vụ kếtoán được tổ chức triển khai các lớp học tập cập nhật kiến thức cho kế toán thù viên.

3. Tổ chứcnghề nghiệp và công việc nước ngoài về kế tân oán, kiểm toán có tổ chức triển khai những lớp học tập update kiếnthức đến kế toán viên là hội viên của mình.

4. Tổ chức,cá thể khác có tương quan tới việc update kỹ năng mang đến kế toán thù viên.

Chương thơm II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng cập nhậtloài kiến thức

Đối tượng cập nhật kiến thức hàng năm là kế toánviên hành nghề cùng bạn đăng ký hành nghề hình thức kế toán. Trường vừa lòng tín đồ bắt đầu được cấp cho chứng từ kế toánviên hoặc chứng chỉ kiểm toán thù viên thì được ĐK sẽ được hành nghề hình thức dịch vụ kế toán thù trong thời gian từ thời điểm ngày được cấp cho chứngchỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 của năm tiếp theo nămđược cấp chứng từ mà không phải phảiupdate kiến thức và kỹ năng.

Điều 4. Nội dung, tư liệu cậpnhật con kiến thức

1. Về ngôn từ cập nhật loài kiến thức:

a) Các phương tiện của điều khoản về kế toán, thuế củaVN, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp và công việc về kế toán thù.

b) Các điều khoản của lao lý có liên quan vềkinh tế tài chính, tài bao gồm, kiểm toán; Kỹ năng quản lý, kinh nghiệm tay nghề thực hành kế toán;Chuẩn mực kế tân oán, kiểm toán quốc tế; Các kiến thức và kỹ năng và báo cáo không giống liên quanmang đến nghề nghiệp và công việc.

2. Về tư liệu update kiến thức:

a) Tài liệu cập nhật kỹ năng và kiến thức bắt buộc đựng đựngcác văn bản theo giải pháp trên khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu cập nhật kỹ năng được trình diễn dướidạng văn bạn dạng hoặc tài liệu năng lượng điện tử.

Điều 5. Thời gian cập nhậtcon kiến thức

1. Thời gian update kỹ năng và kiến thức về tối tđọc 40 giờvào thời gian trước giáp năm ĐK hành nghề các dịch vụ kế toán, trong số ấy có tốitgọi trăng tròn giờ đồng hồ cập nhật kỹ năng về những ngôn từ nguyên tắc tại điểm a khoản 1 Điều4 Thông tư này.

2. Người ko hành nghề hình thức dịch vụ kế toán trongthời gian từ 24 mon tiếp tục trsống lên tính mang lại thời điểm ĐK đề xuất tất cả tốitphát âm 80 giờ đồng hồ update kỹ năng và kiến thức trong hai năm trước giáp năm ĐK hành nghề hình thức kế tân oán, trong các số đó cótối thiểu 40 giờ cập nhật kiến thức và kỹ năng về các văn bản chế độ tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

3. Số tiếng update kỹ năng và kiến thức thường niên của kếtân oán viên được tính cùng dồn, từ ngày 16/8 của năm ngoái mang lại ngày 15/8 của nămsau.

Điều 6. Hình thức cập nhậtcon kiến thức

1. Kế toánviên tmê mệt gia cập nhật kiến thức trên những lớp học bởi hội công việc và nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán; các đại lý đào tạo; doanhnghiệp kinh doanh các dịch vụ kế tân oán tổ chức, rõ ràng như sau:

a) Hội công việc và nghề nghiệp, cửa hàng đào tạo và huấn luyện được tổ chức triển khai cậpnhật kiến thức và kỹ năng thông thường cho toàn bộ các kế toán viên;

b) Doanh nghiệp sale hình thức kế toán chỉđược tổ chức triển khai cập nhật kiến thức và kỹ năng cho các kế toán thù viên của người tiêu dùng đó.

2. Kế toánviên là member của tổ chức triển khai công việc và nghề nghiệp thế giới về kế tân oán, kiểm tân oán thamgia update kỹ năng vị tổ chức công việc và nghề nghiệp nước ngoài về kế toán, kiểm toán thù tổ chức.

Điều 7. Điều khiếu nại sẽ được chấpthuận tổ chức triển khai update kiến thức

1. Hội nghề nghiệp và công việc, các đại lý huấn luyện, doanh nghiệpmarketing các dịch vụ kế toán buộc phải đáp ứng các điều kiện chung về tổ chức triển khai lớp cậpnhật kỹ năng nhỏng sau:

a) Có planer, chương trình update con kiến thứcthường niên phù hợp với văn bản cập nhật kiến thức luật trên khoản 1 Điều 4Thông bốn này;

b) Có đội hình giáo viên tsay mê gia huấn luyện và đào tạo theoluật pháp tại Điều 8 Thông tứ này;

c) Có đầy đủ đại lý đồ vật hóa học đảm bảo quality đào tạonhỏng phòng học tập, bàn và ghế, bảng viết, giáo rứa và những trang sản phẩm đào tạo khác(từ gồm hoặc là đi thuê);

2. Các điều kiện ví dụ đối với các tổ chức:

2.1. Đối cùng với hội nghề nghiệp:

Ngoài các điều kiện giải pháp trên khoản 1 Điềunày, hội nghề nghiệp và công việc còn nên thỏa mãn nhu cầu những ĐK sau:

a) Có quy chế cập nhật kiến thức và kỹ năng mang lại kế toánviên hoặc quy chế đào tạo và huấn luyện thông thường, trong các số đó gồm văn bản riêng rẽ về cập nhật con kiến thứcđến kế toán thù viên;

b) Có bộ phận chuyên trách nát tổ chức triển khai update kiếnthức đến kế toán viên;

c) Việc update kỹ năng đến kế toán viên đượcghi trong công tác công tác làm việc thường niên.

2.2. Đối cùng với các đại lý đào tạo:

Ngoài những ĐK dụng cụ trên khoản 1 Điềunày, cơ sở đào tạo và giảng dạy còn đề nghị thỏa mãn nhu cầu những điều kiện sau:

a) Được Ra đời và chuyển động theo quyết định củaphòng ban đơn vị nước tất cả thđộ ẩm quyền;

b) Có chuyên ngành huấn luyện và giảng dạy trường đoản cú chuyên môn đại họctrsinh hoạt lên về các văn bản cập nhật kỹ năng hiện tượng trên khoản 1 Điều 4 Thông tưnày.

2.3. Đối với doanh nghiệp lớn kinh doanh dịch vụ kếtoán từ tổ chức triển khai cập nhật kiến thức:

Ngoài các điều kiện qui định tại khoản 1 Điềunày, công ty marketing dịch vụ kế toán thù còn phải đáp ứng các điều kiệnsau:

a) Có từ 10 nhân viên cấp dưới chuyên nghiệp hóa trở lên (gồmkế toán thù viên và nhân viên trực tiếp triển khai hình thức kế toán) trên thời điểmđăng ký;

b) Có bộ phận siêng trách giảng dạy về cập nhậtkỹ năng trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của doanh nghiệp;

c) Có quy chế đào tạo, update kiến thức và kỹ năng đến kếtoán thù viên của doanh nghiệp;

3. Trong thời gian được thuận tình tổ chức triển khai cậpnhật kiến thức, các đơn vị đề xuất luôn luôn bảo đảm an toàn ĐK được đồng ý chấp thuận tổ chứccập nhật kiến thức và kỹ năng hiện tượng trên khoản 1, khoản 2 Như vậy.

Trong thời hạn 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày khôngcòn đủ điều kiện hoặc không hề mong muốn tổ chứcupdate kiến thức và kỹ năng thì các đơn vị đề xuất bao gồm vnạp năng lượng bạn dạng thông tin đến Bộ Tài chínhtrong số ấy nêu rõ lý do, thời gian khôngcòn đầy đủ ĐK hoặc không thường xuyên tổ chức triển khai cập nhật kiến thức và kỹ năng. Trên cơ sởthông tin của những đơn vị, Bộ Tài bao gồm ra thông tin bỏ quyết định về vấn đề chấpthuận cho đơn vị chức năng được tổ chức cập nhật kỹ năng và kiến thức đến kế tân oán viên.

Điều 8. Giảng viên tđắm đuối giahuấn luyện và đào tạo cập nhật loài kiến thức

Giảng viên tmê mẩn gia huấn luyện và đào tạo các lớp học tập cập nhậtkỹ năng và kiến thức mang lại kế toán viên cần bảo đảm an toàn một trong số ĐK sau:

1. Có tối tđọc 05 năm tay nghề hành nghề dịchvụ kế tân oán.

2. Có về tối tgọi 05 năm kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc,nghiên cứu và phân tích, giảng dạy liên quan cho tới nội dung update kiến thức và kỹ năng cách thức tạikhoản 1 Điều 4 Thông tư này.

3. Đang hoặc đã từng có lần là thành viên của ban soạnthảo chuẩn mực kế tân oán.

Điều 9. Trình từ bỏ chu đáo, chấpthuận hội nghề nghiệp, đại lý giảng dạy và công ty marketing dịch vụ kế toánđầy đủ ĐK tổ chức cập nhật loài kiến thức

Các đơn vị trực thuộc đối tượng qui định tại khoản 2Điều 2 Thông tứ này còn có đầy đủ điều kiện, mong muốn tổ chức update kiến thức và kỹ năng chokế toán viên nên nộp mang đến Bộ Tài chủ yếu làm hồ sơ đăng ký tổ chức triển khai cập nhật con kiến thứccho kế toán thù viên theo lý lẽ trên Điều 10 của Thông tư này.

Việc ĐK tổ chức triển khai cập nhật kỹ năng chỉ phảitiến hành thứ nhất. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày nhận ra hồ sơđúng theo lệ, Sở Tài thiết yếu chú ý, ra Quyết định đồng ý cho các đơn vị chức năng được tổchức cập nhật kiến thức đến kế toán viên theo mẫu mã qui định tại Phú lục số02/CNKT phát hành tất nhiên Thông tứ này.

Trường vừa lòng làm hồ sơ bị thiếu hoặc chưa hợp lệ thìvào thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày đón nhận làm hồ sơ, Bộ Tài chính cóvăn uống bạn dạng hoặc thư điện tử kiến nghị ngã sunghoàn thành làm hồ sơ. Trường vừa lòng những 1-1 vịkhông bổ sung cập nhật làm hồ sơ hoặc tài liệu giảitrình theo đòi hỏi thì Sở Tài thiết yếu tất cả quyền không đồng ý hoặc không chấp thuận đồng ý. Trườngphù hợp khước từ, Sở Tài chính vấn đáp bởi văn bạn dạng cùng nêu rõ nguyên nhân.

Điều 10. Hồ sơ ĐK tổchức cập nhật kỹ năng và kiến thức mang đến kế toán thù viên

1. Đối với hội nghề nghiệp và công việc, làm hồ sơ gồm:

a) Bản đăng ký tổ chức triển khai cập nhật kiến thức và kỹ năng mang đến kếtoán viên theo chủng loại dụng cụ trên Phụ lục số 01/CNKT ban hành cố nhiên Thông tưnày;

b) Bản sao quy định đào tạo;

c) Tài liệu minh chứng về bài toán gồm phần tử chuyêntrách nát tổ chức cập nhật kiến thức và kỹ năng cho kếtân oán viên.

2. Đối cùng với đại lý đào tạo và giảng dạy, làm hồ sơ gồm:

a) Bản đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức và kỹ năng đến kếtoán viên theo chủng loại công cụ trên Phú lục số 01/CNKT phát hành dĩ nhiên Thông tưnày;

b) Bản sao gồm chứng thực ra quyết định Thành lập và hoạt động cơssinh hoạt đào tạo và giảng dạy vày ban ngành bên nước tất cả thẩm quyền cấp; Tài liệu chứng tỏ cácchăm ngành được huấn luyện.

3. Đối với công ty sale dịch vụ kếtoán thù, làm hồ sơ gồm:

a) Bản ĐK tổ chức update kiến thức và kỹ năng mang lại kếtân oán viên theo mẫu qui định tại Phụ lục số 01/CNKT ban hành kèm theo Thông tưnày;

b) Danh sách tối tphát âm 10 nhân viên cấp dưới chăm nghiệpcủa công ty kinh doanh các dịch vụ kế toán;

c) Tài liệu chứng tỏ về Việc có thành phần đào tạochuyên trách về update kiến thức và kỹ năng trong tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của doanh nghiệp cùng cóquy định đào tạo về cập nhật kiến thức của người tiêu dùng.

Điều 11. Tính tiếng cập nhậtcon kiến thức

1. Kế toánviên tmê mẩn gia học update kiến thức được tính tiếng update kiến thức và kỹ năng theo tỷ lệ1 giờ đồng hồ học tập bởi 1 tiếng update kỹ năng. Thời lượng được xem tiếng update kiếnthức không quá 04 giờ/buổi học với khôngthừa 08 giờ/ngày học.

2. Kế tân oán viên tđê mê gia huấn luyện và giảng dạy những lớp cậpnhật kỹ năng mang lại kế toán viên được tính giờ cập nhật kỹ năng và kiến thức theo Tỷ Lệ 1giờ giảng bởi 1,5 tiếng update kiến thức và kỹ năng. Thời lượng được tính tiếng giảng khôngvượt 04 giờ/buổi giảng cùng không thật 08 giờ/ngày giảng.

3. Số tiếng update kiến thức của kế toán thù viên thamgia học tại các lớp học tập do tổ chức triển khai công việc và nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán tổ chức triển khai chỉ được xem tối nhiều là trăng tròn giờ/1 năm.

4. Kế toánviên tmê man gia học các lớp update kỹ năng bởi hội công việc và nghề nghiệp, cơ sở đào tạopăn năn hợp với các đơn vị, tổ chức triển khai không giống tổ chức thì được xem giờ update kiếnthức theo cơ chế trên khoản 1 Như vậy nếu như hội công việc và nghề nghiệp, cơ sở huấn luyện làđơn vị chủ trì tổ chức những lớp học update kiến thức và kỹ năng đó.

5. Kế toán viên tham mê gia học tập cập nhật con kiến thứctại tổ chức triển khai công việc và nghề nghiệp thế giới về kếtoán thù, kiểm toán nhưng mà bản thân là hội viên được xem giờ đồng hồ cập nhật kỹ năng theo quy địnhtrên khoản 1 Vấn đề này nếu:

a) Kế tân oán viên là hội viên thỏa thuận của tổ chứcnghề nghiệp và công việc thế giới về kế toán, kiểm toán đó;

b) Tổ chức nghề nghiệp và công việc nước ngoài về kế toán, kiểmtoán là thành viên của Liên đoàn Kế toánQuốc tế (IFAC) và nên vâng lệnh không hề thiếu những nhiệm vụ bắt buộc so với thành viêncủa IFAC;

c) Tổ chức công việc và nghề nghiệp thế giới về kế toán, kiểmtân oán là đơn vị chức năng công ty trì tổ chức triển khai các lớp học tập cập nhật kỹ năng, kể cả trường hợpphối hợp với các tổ chức công việc và nghề nghiệp không giống hoặc các đại lý đào tạo và giảng dạy không giống được BộTài chủ yếu chấp thuận cập nhật kỹ năng cho kế toán viên;

d) Nội dung update kiến thức cân xứng cùng với quy địnhtại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

6. Việc tính giờ đồng hồ update kỹ năng cho các kếtoán thù viên tmê man gia vào quá trình biên soạn thảo chuẩnmực kế toán Việt Nam:

a) Chỉ tính giờ đồng hồ cập nhật kiến thức đến kế toánviên thẳng tham mê gia những buổi bàn bạc,rà soát hệ thống chuẩn chỉnh mực kế toán thù Việt Nam cùng gồm xác thực của phòng ban, tổ chức triển khai chủ trì vấn đề bàn luận, thanh tra rà soát chuẩn mực (trừ thời hạn tsay đắm gia các cuộc hộithảo về chuẩn mực kế toán thù Việt Nam).

b) Kế toánviên tmê mẩn gia các buổi đàm đạo, rà soát hệ thống chuẩn mực kế toán thù Việt Namđược xem theo xác suất 01 giờ đồng hồ tmê mệt gia bằng 01 tiếng cập nhật về điều khoản kế toán của VN. Thời lượngđược tính giờ đồng hồ cập nhật kiến thức không quá 04 giờ/buổi bàn bạc cùng không quá08 giờ/ngày trao đổi.

7. Việc tính giờ cập nhật kỹ năng mang đến kế toánviên là member Đoàn soát sổ hóa học lượnghình thức dịch vụ kế toán:

a) Chỉ tính giờ đồng hồ update kiến thức và kỹ năng mang lại kế toánviên có tên trong Quyết định đánh giá unique dịch vụ kế tân oán của Sở Tàichính với thẳng tđắm đuối gia đoàn soát sổ.

b) Kế toánviên được xem 04 tiếng cập nhật kiến thức và kỹ năng về pháp luật kế toán thù của Việt Nam cho01 buổi đi khám nghiệm, 08 giờ cập nhật kỹ năng và kiến thức về lao lý kế toán của ViệtNam mang lại 01 ngày đi kiểm tra;

c) Kế toánviên tmê mẩn gia khóa tập huấn về tiến trình, thủ tục, nhiệm vụ bình chọn vày Sở Tàithiết yếu tổ chức triển khai được xem theo tỷ lệ 01 giờ tđắm say gia đào tạo bởi 01 giờ đồng hồ cập nhậtkỹ năng về điều khoản kế toán của Việt Nam. Thời lượng được tính giờ đồng hồ cập nhậtkiến thức không quá 04 giờ/buổi hướng dẫn cùng không quá 08 giờ/ngày đào tạo.

Điều 12. Hoãn tiếng cập nhậtkiến thức và kỹ năng đối với kế toán viên hành nghề

1. Trường hợpkế tân oán viên hành nghề không có đầy đủ thời gian update kiến thức theo phương tiện tạikhoản 1 Điều 5 Thông tư này vị các nguyên do quan trọng (tnhì sản, tai nạn đáng tiếc, nhỏ xíu đaukéo dãn trên 02 tháng; hoặc tí hon đau bỗng dưng xuất vào đúng thời hạn tổ chức triển khai lớp họccập nhật kỹ năng cuối cùng về văn bản có số giờ update kiến thức bị thiếu),kế toán viên hành nghề sẽ được hoãn giờ update kiến thức trong thời hạn giả dụ đảm bảotoàn bộ những ĐK sau:

a) Đã cập nhật kỹ năng và kiến thức tối thiểu 20 giờ;

b) Có đối chọi xin hoãn giờ update kỹ năng theo mẫucông cụ tại Phú lục số 05/CNKT ban hành hẳn nhiên Thông tư này và gửi Sở Tàichính chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm.

c) Có tài liệu chứng minh mang đến đầy đủ nguyên nhân nêutrên.

2.<3> Chậmtuyệt nhất là 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận ra làm hồ sơ theo nguyên tắc trên Khoản 1 Điều này,Bộ Tài chủ yếu bao gồm văn uống phiên bản thông báo cho kế tân oán viên hành nghề về vấn đề được hoãnhoặc ko được hoãn tiếng cập nhật kỹ năng và kiến thức.

Kế toán viên hành nghề được hoãn giờ đồng hồ cập nhậtkỹ năng trong trong năm này được tiếp tục hành nghề trong thời điểm sau nếu đang trả thànhkhoảng thời gian update kiến thức không đủ trước thời gian ngày 15/12 năm nay cùng thông báo bằngvnạp năng lượng bản giấy hoặc bạn dạng sao năng lượng điện tử mang lại Bộ Tài chủ yếu về vấn đề kết thúc thời gian cậpnhật kỹ năng và kiến thức trước thời điểm ngày 25/12 năm nay. Số giờ đồng hồ update kỹ năng vẫn tính chonăm nay thì không được xem cho năm sau.

Trường vừa lòng cho đến khi hết ngày 15/12 năm nay mà kếtân oán viên hành nghề ko cập nhật đầy đủ khoảng thời gian theo chính sách hoặc quá ngày 25/12năm nay mà lại Bộ Tài bao gồm không sở hữu và nhận được thông báo tình trạng hoàn thành thời gian cậpnhật kỹ năng còn thiếu thì kế toán thù viên hành nghề có khả năng sẽ bị đình chỉ hành nghề dịchvụ kế tân oán từ ngày 01/01 mang lại 31/1hai năm sau.

Điều 13. Tài liệu chứngminh về giờ đồng hồ update loài kiến thức

1. Trường thích hợp kế toán thù viên tsay đắm gia lớp học tập cậpnhật kỹ năng và kiến thức bởi các đơn vị lao lý trên khoản 2, 3 Điều 2 Thông bốn này tổ chứcthì tư liệu minh chứng giờ update kỹ năng và kiến thức là giấy chứng nhận tham dự cậpnhật kiến thức và kỹ năng trong đó ghi rõ tên đơn vị chức năng tổ chức lớp học tập, tên bạn học tập, số chứngchỉ kế toán viên hoặc chứng từ kiểm toán thù viên, chuyên đề học tập, thời gian tổ chức lớp học tập, số lượng giờ đồng hồ học thực tiễn.

2. Trường phù hợp kế toán viên tsi mê gia giảng dạynhững lớp update kiến thức và kỹ năng bởi các đơn vị lao lý trên khoản 2, 3 Điều 2 Thôngtư này tổ chức triển khai thì tư liệu minh chứng giờ đồng hồ update kiến thức là giấy xác nhậncủa đơn vị tổ chức lớp học trong những số đó ghirõ bọn họ thương hiệu giảng viên, số chứng từ kế toán thù viên hoặc chứng chỉ kiểm toán thù viên,chăm đề vẫn giảng, thời gian giảng, số lượng giờ giảng theo từng chăm đề giảngdạy dỗ.

3. Trường thích hợp kế toán thù viên tmê man gia những buổi thảoluận, thanh tra rà soát khối hệ thống chuẩn chỉnh mực kế toán thù toàn quốc, tư liệu minh chứng số giờ cậpnhật kiến thức là giấy xác thực của cơ sở, tổchức công ty trì vấn đề luận bàn, rà soát chuẩnmực.

4. Trường thích hợp kế toán thù viên tmê say gia khóa tập huấnvề quy trình, thủ tục, nghiệp vụ bình chọn với trực tiếp đi soát sổ unique dịchvụ kế toán thù thì tư liệu chứng minh giờ update kiến thức là giấy xác nhận củacơ sở ra ra quyết định soát sổ, vào đóghi rõ bọn họ cùng tên, số chứng từ kế tân oán viên hoặc chứng từ kiểm toán viên, thờigian tđam mê gia khóa hướng dẫn hoặc trực tiếp đi kiểmtra chất lượng các dịch vụ kế toán thù.

Điều 14. Lưu trữ làm hồ sơ cậpnhật kỹ năng cho kế tân oán viên

1. Hồ sơ về tổ chức cập nhật kiến thức và kỹ năng phải đượclưu trữ gồm:

a) Bản ĐK tổ chức cập nhật kiến thức và kỹ năng mang đến kếtân oán viên theo mẫu mã chế độ trên Phụ lục số 01/CNKT và văn bản chấp thuận của BộTài chính theo mẫu mã luật trên Prúc lục số 02/CNKT ban hành tất nhiên Thông tưnày;

b)<4> Danh sáchtđắm đuối gia lớp học cập nhật kỹ năng theo chủng loại trên Phú lục số 002<5> phát hành hẳn nhiên Thông tứ này;

c) Tài liệu liên quan tới trường học cập nhật kiếnthức theo phép tắc tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này;

d) Báo cáo tổng thích hợp hiệu quả tổ chức lớp học tập cậpnhật kỹ năng kế toán viên theo mẫu nguyên lý tại Phú lục số 001/CNKT<6> ban hành kèm theo Thông bốn này;

đ) Bảng theo dõi điểm danh tất cả chữ ký kết của từng họcviên tyêu thích gia học;

e) Kế hoạch,chương trình update kỹ năng mang đến năm sau theo chủng loại lý lẽ trên Phú lục số06/CNKT<7> phát hành cố nhiên Thông bốn này;

g) Hồ sơ về giảng viên các lớp học tập, gồm: Họ vàtên, học hàm, học tập vị, bằng cấp cho chuyên môn, số chứng chỉ kế tân oán viên hoặc chứngchỉ kiểm toán viên (nếu có), phục vụ, quy trình cùng đơn vị công tác, địa chỉliên hệ, điện thoại cảm ứng thông minh, email, thích hợp đồng giảngdạy.

2. Hồ sơ về tổ chức triển khai update kiến thức cho kếtoán thù viên nên được lưu trữ buổi tối tgọi 05 năm kểtừ thời điểm năm thực hiện.

Điều 15. Trách nhiệm của hộinghề nghiệp và công việc, cơ sở đào tạo, công ty lớn kinh doanh hình thức dịch vụ kế toán thù được chấpthuận tổ chức triển khai cập nhật kiến thức mang lại kế toán thù viên

1.<8> (đượcbãi bỏ)

2. Tổ chức những lớp học cập nhật kỹ năng mang đến kếtân oán viên theo như đúng chiến lược, công tác đang đăng ký hoặc sẽ thông báo mang đến BộTài chính. Trường vừa lòng tất cả đổi khác về bài toán tổ chứclớp học thì buộc phải thông tin bằng vnạp năng lượng phiên bản hoặc dữ liệu điện tử mang đến Sở Tài chínhmuộn nhất là 03 ngày trước thời gian ngày tổ chức triển khai lớp học tập.

3. Tổ chứccác lớp học với con số không quá 200 học tập viên/lớp cùng theo dõi, điểm danh không thiếu thốn so với các học viên tđam mê gialớp học.

4.<9> Chậm nhấtlà 05 ngày thao tác làm việc sau mỗi lớp học update bắt buộc gửi Danh sách tmê mệt gia lớp họcupdate kỹ năng theo mẫu mã trên Phú lục số 002<10>phát hành hẳn nhiên Thông tứ này bằng vnạp năng lượng bản giấy hoặc bản sao năng lượng điện tử đến BộTài bao gồm.

5.<11> Hàngnăm, muộn nhất là ngày 25/8, nên gửi “Báo cáo tổng đúng theo công dụng tổ chức lớp họcupdate kiến thức và kỹ năng kế toán viên” theo chủng loại hình thức trên Prúc lục số 001/CNKT banhành hẳn nhiên Thông bốn này bằng văn phiên bản hoặc dữ liệu năng lượng điện tử mang đến Sở Tài thiết yếu đểcẩn thận, công nhận giờ cập nhật kiến thức và kỹ năng cho kế tân oán viên.

Nội dung report tổng đúng theo hiệu quả tổ chức lớphọc update kiến thức kế tân oán viên bao hàm những thành phần sau:

a) Tên báo cáo: Báo cáo tổng hòa hợp kết quả tổchức lớp học cập nhật kiến thức và kỹ năng kế toán viên.

b) Nội dung kinh nghiệm báo cáo:

- Tổng hòa hợp hiệu quả tổ chức triển khai lớp học cập nhậtkiến thức và kỹ năng kế toán thù viên;

- Kế hoạch, lịch trình tổ chức lớp học cậpnhật kỹ năng và kiến thức mang lại kế tân oán viên.

c) Đối tượng thực hiện báo cáo: Hội nghề nghiệp và công việc,các đại lý đào tạo hoặc doanh nghiệp lớn marketing hình thức kế toán được Sở Tài bao gồm chấpthuận tổ chức cập nhật kiến thức.

d) Cơ quan tiền thừa nhận báo cáo: Bộ Tài thiết yếu (Cục Quảnlý đo lường và thống kê kế tân oán, kiểm toán).

e) Pmùi hương thức gửi, dấn báo cáo: Gửi bằngvăn uống bản hoặc tài liệu năng lượng điện tử.

g) Thời hạn gửi báo cáo: Chậm tuyệt nhất là ngày25/8 thường niên.

h) Tần suất tiến hành báo cáo: Báo cáo định kỳhàng năm.

i) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày16/8 thời gian trước đến ngày 15/8 trong năm này.

k) Mẫu đề cương cứng báo cáo:

- Tổng hòa hợp hiệu quả tổ chức lớp học tập cập nhậtkỹ năng kế toán thù viên bao gồm những báo cáo về:

+ Số lượng lớp đang tổ chức;

+ Số lượt kế toán thù viên tđam mê dự;

+ Tổng hòa hợp thời gian update kiến thức và kỹ năng củacác kế tân oán viên;

+ Tự Reviews về bài toán tổ chức những lớp học;

+ Nội dung kiến nghị cùng với Sở Tài bao gồm về tìnhhình tổ chức lớp học update kiến thức.

- Kế hoạch, công tác tổ chức triển khai lớp học cậpnhật kỹ năng đến kế toán viên bao hàm những công bố về con số những lớp; nộidung; thời lượng; thời hạn cùng vị trí tổ chức những lớp học update kiến thức.

l) Biểu chủng loại số liệu báo cáo: Theo Phú lục số001/CNKT phát hành hẳn nhiên Thông tư này.

m) Hướng dẫn quy trình tiến hành báo cáo

Hàng năm, hội nghề nghiệp và công việc, đại lý giảng dạy hoặcdoanh nghiệp lớn sale dịch vụ kế tân oán tổng thích hợp tác dụng tổ chức lớp học tập cập nhậtkiến thức bên cạnh đó lập chiến lược, chương trình tổ chức lớp học tập cập nhật kiến thứcmang đến kế toán viên của năm tiếp sau nhằm gửi mang lại Sở Tài chính theo thời hạn qui định.

6. Cấp giấy chứng nhận mang lại học tập viên đang ttê mê giacập nhật kiến thức và kỹ năng sau mỗi lớp học, trong số ấy ghi rõ thương hiệu đơn vị tổ chức lớp học tập,thương hiệu người học tập, số chứng chỉ kế tân oán viên hoặc chứng từ kiểm toán thù viên, chuyênđề học, thời gian tổ chức lớp học tập, con số tiếng học thực tế; cấp chứng từ xác nhậnmang lại kế toán thù viên tmê mẩn gia giảng dạy những lớp cập nhật kiến thức sau từng lớp học tập,trong số đó ghi rõ họ tên giáo viên, số chứng từ kế tân oán viên hoặc chứng từ kiểmtoán viên, chuyên đề đã giảng, thời hạn giảng, con số giờ giảng theo từngchuyên đề đào tạo và huấn luyện.

7. Xác nhận khoảng thời gian cập nhật kiến thức và kỹ năng mang đến kếtoán viên Lúc bao gồm đề xuất của kế toán viên hoặc khi tất cả thử khám phá của Bộ Tài bao gồm.

8. Lưu trữ hồ sơ về tổ chức cập nhật loài kiến thứcđến kế toán viên theo cơ chế tại Điều 14 của Thông tư này.

9. Cung cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng mực thôngtin, tài liệu theo yêu cầu của cơ sở công ty nước bao gồm thẩm quyền vào vấn đề tổ chức update kiến thức và kỹ năng đến kế toán viên.

Điều 16. Trách nhiệm của kếtoán viên

1. Tmê man gia cập nhật kiến thức theo quy định tạiThông bốn này.

2. Phản ánh đúng lúc về Bộ Tài thiết yếu những lốt hiệukhông đúng phạm của những hội nghề nghiệp, đại lý đào tạo và huấn luyện hoặc công ty lớn marketing dịchvụ kế toán vào quy trình tổ chức triển khai lớp học.

Điều 17. Trách rưới nhiệm của BộTài bao gồm vào Việc quản lý tổ chức update kỹ năng mang đến kế toán thù viên

1. Tiếp nhận, để mắt tới hồ sơ ĐK tổ chức triển khai cậpnhật kỹ năng và kiến thức của các hội nghề nghiệp, cửa hàng đào tạo và huấn luyện, doanh nghiệp tởm doanhhình thức kế toán; Ra đưa ra quyết định đồng ý hoặc vấn đáp ko đồng ý chấp thuận mang lại hộicông việc và nghề nghiệp, cơ sở huấn luyện và giảng dạy, công ty kinh doanh dịch vụ kế tân oán được tổ chứccập nhật kỹ năng và kiến thức theo hình thức.

2. Hàng năm, công bố trên Trang năng lượng điện tử của BộTài chủ yếu tên những hội nghề nghiệp và công việc, các đại lý đào tạo và huấn luyện, công ty lớn sale dịchvụ kế toán thù được tổ chức update kỹ năng và kiến thức đến kế toán viên.

3. Định kỳ hoặc đột xuất đo lường, kiểm soát việctổ chức triển khai update kiến thức của các hộinghề nghiệp và công việc, đại lý giảng dạy, doanh nghiệp lớn sale hình thức kế toán; Kịp thờiphát hiện tại và cách xử lý những hành vi phạm luật về update kỹ năng theo qui định củalao lý.

4. Lưu trữ tương đối đầy đủ hồ sơ tương quan đến việc tổ chứccập nhật kỹ năng của những hội nghề nghiệp và công việc, đại lý huấn luyện, công ty kinhdoanh các dịch vụ kế toán thù vào thời hạn về tối tgọi là 05 năm Tính từ lúc năm tiến hành.

Điều 18. Các hành động vi phạmvề update kiến thức

1. Tổ chức cập nhật kiến thức và kỹ năng cho kế toán thù viên đểtính tiếng update kiến thức theo chế độ trên Điều 11 Thông tư này Lúc chưaĐK cùng với Sở Tài chính hoặc vẫn ĐK tuy vậy chưa được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Tổ chức cập nhật kiến thức mang đến kế toán thù viênđầy đủ ngôn từ không tương xứng cùng với chiến lược, lịch trình sẽ đăng ký hoặcthông báo đến Bộ Tài chính.

3. Báo cáo không trung thực về tổ chức cập nhậtkiến thức, như: không tổ chức lớp mà lại báo cáo hiện có tổ chức triển khai lớp, report ko sốlượng kế toán viên tsay đắm gia cập nhật cùng số giờ update kiến thức của kế toánviên, tính sai trái điều khoản về thời gian cập nhật kiến thức và kỹ năng của kế toán viêntđắm đuối gia lớp học.

4. Học hộ, nhờ học tập hộ, điểm danh hộ, nhờ điểmdanh hộ hoặc ăn lận khi knhì báo giờ update kỹ năng.

5. Vi phạm các phép tắc khác về tổ chức triển khai cập nhậtkiến thức cho kế toán thù viên biện pháp tại Thông tư này cùng các cách thức khác củaquy định.

Cmùi hương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Điều khoản chuyểntiếp

Điều 20. Hiệu lực thi hành<12>

1. Thông bốn này còn có hiệu lực thực hiện Tính từ lúc ngày01 mon 0một năm 2017.

3. Sở Tài chủ yếu có trách rưới nhiệm tiến hành kiểmtra, giám sát bài toán tuân hành các nguyên tắc về cập nhật kiến thức và kỹ năng mang lại kế tân oán viêncủa những đối tượng tương quan theo lao lý của lao lý.

4. Trong thừa trìnhtiến hành, giả dụ gồm trở ngại vướng mắc, đề xuất đề đạt kịp thời nhằm Sở Tài chínhphân tích sửa thay đổi, bổ sung cho tương xứng./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Tạ Anh Tuấn

Prúc lục số 01/CNKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số:...........................

Hà Thành, ngày.... mon..... năm......

BẢN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO KẾ TOÁNVIÊN

Năm...

Kính gửi: Sở Tàithiết yếu (Vụ Chế độ kế tân oán với kiểm toán)

1. Kế hoạch,cmùi hương trình

Tháng

Lớp số

Nội dung

Thời lượng (giờ)

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Ghi chú

2. Các tư liệu gửi kèm theo:

-.........................................................................................................

-.........................................................................................................

3. Đơn vị (thương hiệu hội nghề nghiệp, cửa hàng đào tạohoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán) cam kết:

a) Có đầy đủ cửa hàng trang bị chất về chống học, bàn và ghế, bảngviết, giáo cố kỉnh và các trang thứ huấn luyện và đào tạo khác bảo đảm unique đào tạo;

b) Bố trí giảng viên tđê mê gia huấn luyện và đào tạo các lớpcập nhật kiến thức và kỹ năng đủ điều kiện theo dụng cụ của Bộ Tài chính;

c) Thực hiện nay đúng trách nhiệm báo cáo cùng những quyđịnh của Sở Tài thiết yếu về tổ chức update kỹ năng và kiến thức đến kế toán viên.

...., ngày... mon... năm... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP. LUẬT (Chữ ký, họ với thương hiệu, đóng góp dấu)

Prúc lục số 02/CNKT

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: /QĐ-BTC

Hà Nội Thủ Đô, ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

Về Việc chấp thuận mang lại đơn vị được tổ chức cậpnhật kiến thức và kỹ năng cho kế toán thù viên

BỘ TRƯỞNG BỘTÀI CHÍNH

Căn cđọng Luật Kế tân oán số 88/2015/QH13 ngày 20mon 1một năm 2015;

Căn uống cđọng Thông tứ số 292/2016/TT-BTC ngày 15 tháng1một năm năm nhâm thìn của Bộ Tài chính lý giải cập nhật kỹ năng và kiến thức thường niên đến kế toánviên hành nghề cùng người đăng ký hành nghề các dịch vụ kế toán;

Xét đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán thù vàkiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đến... (tên đối chọi vị) đượctổ chức triển khai update kỹ năng và kiến thức đến kế toán thù viên theo nội dung chương trình sẽ đăngký kết trên “Bản đăng ký tổ chức triển khai cập nhật kiến thức cho kế toán thù viên năm...” số...ngày... tháng... năm...

Điều 2. Đơn vị bao gồm trách nát nhiệm tuân thủđúng những quy định về cập nhật kỹ năng cho kế tân oán viên và chế độ report theoluật trên Thông tứ số 292/2016/TT-BTC ngày 15 mon 1một năm năm nhâm thìn của Sở Tàichủ yếu lí giải cập nhật kiến thức và kỹ năng hàng năm mang đến kế toán thù viên hành nghề với ngườiđăng ký hành nghề các dịch vụ kế tân oán. khi tất cả sự biến đổi về việc tổ chức triển khai lớp học tập,không hề đủ ĐK hoặc không liên tiếp tổ chức update kiến thức và kỹ năng mang lại kếtân oán viên, ý kiến đề nghị thông tin mang lại Bộ Tài chủ yếu bởi văn uống phiên bản hoặc bằng tài liệu điệntử.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực hiện hành thihành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán với kiểm toán Chịu đựng trách rưới nhiệmtiến hành kiểm tra, giám sát bài toán tổ chức update kiến thức và kỹ năng mang đến kế tân oán viên đốivới các đơn vị chức năng sẽ ĐK với Sở Tài thiết yếu./.

Nơi nhận: - Lãnh đạo Sở (để báo cáo); - Như Điều 1; - Lưu: VT, Vụ CĐKT.

BỘ TRƯỞNG

Prúc lục số 002<13>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

DANH SÁCH THAM GIA LỚPhường. HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC

1. Lớp số:.....................................................................................................................

2. Địa điểm tổ chức:....................................................................................................

Thời gian

Chuim nhắc nhật

Phân các loại chuyên đề (1)

Họ thương hiệu giảng viên

Số lượng kế toán thù viên, kiểm toán viên thực tiễn tham mê dự

3. Danh sách kế toán viên, kiểm toán thù viên thực tếtham dự cập nhật:

Số TT

Họ cùng tên (2)

Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên

Chữ ký xác nhận tsay mê dự

Tổng khoảng thời gian CNKT

Số

Ngày cấp

Ngày

Ngày

...

Kế toán thù, thuế, đạo đức nghề nghiệp

Khác

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

...

1

2

3

...

Tổng cộng

..., ngày... mon... năm... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP. LUẬT (Chữ ký kết, chúng ta và tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:

(1) Phân một số loại theo 02 loại: Kế toán,thuế, đạo đức công việc và nghề nghiệp và Khác

(2) Kể cả giáo viên ví như giảng viênlà kế toán viên, kiểm tân oán viên gồm tính tiếng update kiến thức và kỹ năng.

Phụ lục số 001/CNKT<14>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

BÁO CÁO TỔNG HỢPhường KẾT QUẢ TỔ CHỨC LỚP HỌCCẬPhường NHẬT KIẾN THỨC KẾ TOÁN VIÊN

Năm...

Kính gửi: Bộ Tàichủ yếu (Cục Quản lý Gisát hại Kế tân oán, Kiểm toán)

PHẦN I. TỔNG HỢPKẾT QUẢ TỔ CHỨC LỚP.. HỌC CẬP.. NHẬT KIẾN THỨC KẾ TOÁN VIÊN NĂM.....

Đơn vị (tên hội công việc và nghề nghiệp, đại lý đào tạo hoặccông ty marketing hình thức dịch vụ kế toán) report tổng phù hợp kết quả tổchức cập nhật kiến thức và kỹ năng năm... như sau:

1. Số lượng lớp đã tổ chức:..............................................................................

2. Số lượt kế toán thù viên tđê mê dự:...................................................................

3. Tổng thích hợp thời gian update kỹ năng và kiến thức của cáckế toán viên:

Số TT

(1)

Họ với tên

(2)

Chứng chỉ KTV

Số giờ CNKT từng lớp (giờ)

Tổng khoảng thời gian CNKT

Số

Ngày cấp

Lớp 1 (ngày .../...)

Lớp 2 (ngày .../.../)

...

Kế tân oán, thuế, đạo đức nghề nghiệp

Khác

Tổng cộng

4. Tự review về câu hỏi tổ chức các lớp học:...................................................................

5. Kiến nghị với Sở Tài chính:.......................................................................................

Ghi chú:

(1) Sắp xếp đồ vật từ bỏ tăng dần theo số chứng chỉkế tân oán viên, chứng từ kiểm toán viên.

(2) Kể cả giảng viên ví như giáo viên là kếtoán viên tất cả tính giờ update kỹ năng và kiến thức.

PHẦN II. KẾ HOẠCH,CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỚP.. HỌC CẬPhường NHẬT KIẾN THỨC CHO KẾ TOÁN VIÊN NĂM...

Đơn vị (tên hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo và huấn luyện hoặcdoanh nghiệp lớn kinh doanh các dịch vụ kế toán) dự con kiến planer, công tác tổ chứccập nhật kiến thức và kỹ năng đối với kế tân oán viên năm..., như sau:

Tháng

Lớp số

Nội dung

Thời lượng (giờ)

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Ghi chú

Các tư liệu gửi hẳn nhiên (1):

-......................................................................................................................................

-......................................................................................................................................

Ghi chú: (1) Riêng tư liệu cập nhật con kiến thứccho kế toán thù viên nộp mang đến Sở Tài thiết yếu muộn nhất 10 ngày trước thời điểm ngày tổ chức lớphọc.

..., ngày... mon... năm... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT (Chữ cam kết, bọn họ với tên, đóng góp dấu)

Phụ lục số 05/CNKT

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

ĐƠN XIN HOÃN GIỜ CẬP.. NHẬT KIẾN THỨC NĂM...(1)

Kính gửi: Sở Tàibao gồm (Vụ Chế độ Kế toán thù cùng kiểm toán)

Tên tôilà:.............................................

Nămsinh:...........................................

Chứng chỉ kế toán thù viên hoặc chứngchỉ kiểm toán viên số:........................ cấp ngày.../.../...

Giấy ghi nhận ĐK hành nghềhình thức dịch vụ kế toán thù số:..................... cung cấp ngày.../.../..., thời hạn đăng kýhành nghề kế tân oán từ ngày mang đến ngày tại Côngty.......................................

Năm...(1) tôi đang cập nhậtkỹ năng và kiến thức được... tiếng (tính từ thời điểm ngày 16/8 năm ngoái cho ngày 15/8 năm nay),trong số ấy có:... tiếng về quy định kế tân oán, thuế của đất nước hình chữ S, đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệpvề kế toán. Đối chiếu với mức sử dụng thì tôi không đủ tổng thể... giờ đồng hồ, trong số đó thiếu:... tiếng về pháp luật kế tân oán, thuếcủa toàn quốc, đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp về kế toán.

Tôi làm solo này xin hoãn tiếng cậpnhật kỹ năng năm....(1) sẽ được hành nghề kế toán thù năm....(2)

* Lý bởi xin hoãn:

- ............................

- ............................

* Tài liệu chứng minh đương nhiên baogồm:

- ............................

- ............................

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Học Phần Iuh, Hướng Dẫn Đăng Ký Học Phần

Tôi xin Chịu trách nhiệm trướclao lý về tính chính xác, chân thực của những tư liệu gửi cố nhiên đối chọi này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *