LUẬT QUẢN LÝ VŨ KHÍ

Thêm nhiều một số loại vũ khí được xem là vũ khí quân dụng


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Luật số: 50/2019/QH14

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆUNỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa xãhội công ty nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, bổsung một số trong những điều của nguyên tắc Quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và điều khoản hỗ trợsố 14/2017/QH14.

Bạn đang xem: Luật Quản Lý Vũ Khí

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một số trong những điều của dụng cụ Quản lý, áp dụng vũ khí, vật liệu nổ và khí cụ hỗtrợ

1. Sửa đổi, bổ sung một số khoảncủa Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản2 như sau:

“2. Khí giới quân dụng baogồm:

a) khí giới được chế tạo, chế tạo bảođảm tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất phù hợp pháp, được thiết bị cholực lượng vũ khí nhân dân và cáclực lượng không giống theo phương tiện củaLuật này nhằm thi hành công vụ, bao gồm:

Súng nỗ lực tay: súng ngắn, súng trường,súng tiểu liên, súng trung liên, súng kháng tăng, súng phóng lựu;

Vũ khí hạng nhẹ: súng đại liên, súngcối, súng ĐKZ, súng đồ vật phòng không, tên lửa phòng tăng cá nhân;

Vũ khí hạng nặng: máy bay chiến đấu,trực thăng vũ trang, xe pháo tăng, xe pháo thiết giáp, tàu chiến, tàu ngầm, pháo mặt đất,pháo phòng không, thương hiệu lửa;

Bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi;đạn sử dụng cho những loại vũ khí điều khoản tại điểm này;

b) tranh bị được chế tạo, chế tạo thủcông hoặc công nghiệp, không tuân theo tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật, thiết kế của phòng sản xuấthợp pháp, có tác dụng gây sát thương, gian nguy cho tính mạng, sức khỏe của conngười, hủy diệt kết cấu vật chất tựa như như vũ khí phép tắc tại điểm a khoản này, không được trang bịcho lực lượng vũ trang quần chúng và những lực lượng khác luật pháp tại Điều 18 củaLuật này nhằm thi hành công vụ.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản6 như sau:

“6. Vũ khí có tính năng chức năng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể dục thể thao làvũ khí được chế tạo, sản xuất bằng tay hoặc công nghiệp, không tuân theo tiêu chuẩnkỹ thuật, thiết kế của phòng sản xuất thích hợp pháp, có chức năng gây ngay cạnh thương, nguy nan cho tính mạng, sức mạnh củacon người, tàn phá kết cấu đồ vật chấttương từ bỏ như súng săn, trang bị thôsơ, vũ trang thể thao.”.

2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 73 như sau:

“2. Bộ Quốc phòng tiến hành chức năngquản lý bên nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, côngcụ cung ứng theo nguyên lý của Luậtnày và pháp luật khác của điều khoản có liên quan. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống banhành danh mục vũ khí quân dụng luật tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Luậtnày.”.

Điều 2. Hiệu lựcthi hành

Luật này có hiệu lực thực hiện từ ngày10 tháng 01 năm 2020.

Xem thêm: Bàn Chải Đánh Răng Bằng Tre Phân Hủy Tự Nhiên, Bàn Chải Đánh Răng Bằng Tre

Luật này được Quốc hội nước Cộnghòa buôn bản hội nhà nghĩa vn khóa XIV, kỳ họp trang bị 8 trải qua ngày 25 tháng 11năm 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *