Kiến thức toán lớp 4

Tổng hợp kiến thức toán lớp 4 là ôn tập lại những dạng toán cơ bản và đặc trưng ở chương trình toán lớp 4. Đây là cách đệm để những em học tốt toán lớp 5.Bài học này installmentsvfacr.com vẫn tổng hợp kiến thức toán lớp 4các bài xích toán, nội dung kỹ năng trọng trọng tâm để những con ôn tập với củng cố gắng kiến thức.

Bạn đang xem: Kiến thức toán lớp 4

1. Ôn tập về số từ bỏ nhiên.

1.1. Số và chữ số

- sử dụng 10 chữ số nhằm viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Có 10 số có 1 chữ số (từ 0 đến 9)

Có 90 số bao gồm 2 chữ số (từ 10 đến 99)

Có 900 số có 3 chữ số (từ 100 đến 999)

Có 9000 số có 4 chữ số (từ 1000 cho 9999)

- Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất là số 0. Số tự nhiên lớn tuyệt nhất không có

- hai số trường đoản cú nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau một solo vị.

- những số tất cả chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 call là số chẵn. Nhì số chẵn liên tiếp hơn hèn nhau 2 solo vị.

- các số bao gồm chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9 call là số lẻ. Nhị số lẻ thường xuyên hơn yếu nhau 2 đối kháng vị.

1.2. Hàng và lớp

*

Hàng đơn trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đơn vị

Hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

1.2.1. Cách đọc số từ nhiên.

Để đọc những số thoải mái và tự nhiên ta gọi từ trái sang trọng phải, xuất xắc từ hàng cao tới mặt hàng thấp.

Các chữ số từ đề nghị sang trái lần lượt thuộc hàng đơn vị, mặt hàng chục, mặt hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, ...

Hàng đơn vị, mặt hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp 1-1 vị.

Hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng nghìn nghìn hợp thành lớp nghìn.

1.3. Phép cộng

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

0 + a = a + 0 = a

(a - n) + (b + n) = a + b

(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

Nếu một hạng được gấp lên n lần đồng thời các số hạng sót lại được giữ nguyên thì tổng này được tăng lên một số trong những đúng bởi (n - 1) lần số hạng được vội vàng lên

Nếu số hạng bị giảm đi n lần, đồng thời các số hạng còn sót lại được giữ nguyên thì tổng kia bị sút đi một số trong những đúng bởi (1 -) số hạng bị giảm đi.

Tổng của những số chẵn là một số chẵn

Tổng của một trong những lẻ và một số chăn là một vài lẻ

Tổng của nhì số trường đoản cú nhiên tiếp tục là một vài lẻ

1.4. Phép trừ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

Nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng hoặc sút n đơn vị thì hiệu của bọn chúng không đổi

Nếu số bị trừ được cấp lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng thêm một số đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ

Nếu số bị trừ giữ lại nguyên, số trừ được vội lên n lần thì hiệu bị giảm sút (n - 1) lần số trừ

Nếu số bị trừ được tạo thêm n 1-1 vị, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm sút n đối kháng vị

1.5. Phép nhân

a x b = b x a

a x (b x c) = (a x b) x c

a x 0 = 0 x a = 0

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c) = a x b + a x c

a x (b - c) = a x b - a x c

Trong một tích nếu thừa số được vội vàng lên n lần đồng thời có một thừa số khác bị giảm sút n lần thì tích không đổi.

Trong một tích trường hợp thừa số được gấp lên n lần đồng thời, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n lần và trái lại trong một tích có một quá số bị giảm xuống n lần, những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích cũng trở thành giảm đi n lần (n > 0)

Trong một tích, giả dụ có ít nhất một thừa số chẵn thì tích đó chẵn

Trong một tích, giả dụ một quá số được tăng lên a 1-1 vị những thừa số còn lại không thay đổi thì tích đạt thêm a lần tích những thừa số còn lại.

Trong một tích các thừa số gần như lẻ và có tối thiểu 1 quá số có tận cùng là 5 thì tích tất cả tận cùng là 5.

1.6. Phép chia

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

0 : a = 0

a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

Trong phép chia, ví như số bị chia tăng hoặc giảm sút n lần (n > 0) đồng thời số chia giữ nguyên thì yêu quý cũng tăng thêm (giảm đi) n lần.

Trong một phép chia, nếu như tăng số phân chia lên n lần (n > 0) đôi khi số bị chia giữ nguyên thì thương giảm sút n lần với ngược lại.

Trong một phép chia, số phân chia và số bị chia cùng tăng hoặc bớt n lần thì thương ko đổi.

Trong một phép chia bao gồm dư, giả dụ số bị chia và số phân tách cùng được cấp (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng khá được gấp (giảm) n lần.

1.7. Dãy số

*

1.8. Tín hiệu chia không còn cho: 2, 3, 5, 9

*

Dấu hiệu chia hết đến 2: các số gồm tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 5: các số bao gồm tận cùng là 0, 5 thì phân tách hết mang đến 5

Dấu hiệu chia hết mang lại 3: các số gồm tổng các chữ số phân chia hết mang đến 3 thì chia hết đến 3.

Dấu hiệu phân tách hết mang lại 9: những số gồm tổng các chữ số phân chia hết đến 9 thì chia hết đến 9.

2. Ôn tập về phân số và những phép tính phân số

2.1. Có mang phân số

*

*

2.2. đặc điểm cơ phiên bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số sẽ cho.

Nếu chia cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

2.3. So sánh các phân số

a) So sánh các phân số cùng chủng loại số

Trong hai phân số có cùng chủng loại số:

Phân số nào có tử số nhỏ nhiều hơn thì phân số đó nhỏ bé hơn.Phân số nào tất cả tử số lớn hơn nữa thì phân số đó béo hơn.Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bởi nhau.

b) So sánh những phân số cùng tử số

Trong hai phân số tất cả cùng tử số:

Phân số nào gồm mẫu số bé hơn thì phân số đó phệ hơn.Phân số nào tất cả mẫu số lớn hơn vậy thì phân số đó bé xíu hơn.Nếu chủng loại số bằng nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

c) So sánh các phân số không giống mẫu

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu mã số, ta có thể quy đồng chủng loại số nhì phân số kia rồi so sánh những tử số của nhị phân số mới.

2.4. Các phép tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn cùng hai phân số có cùng chủng loại số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cùng hai phân số khác chủng loại số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số, rồi cùng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhì phân số gồm cùng chủng loại số, ta trừ tử số của phân số trước tiên cho mẫu mã số của phân số đồ vật hai và giữ nguyên mẫu số.

Muốn trừ nhì phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu số nhị phân số, rồi trừ hai phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân hai phân số ta mang tử số nhân cùng với tử số, chủng loại số nhân với mẫu mã số.

d) Phép chia phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, ta mang phân số đầu tiên nhân với phân số sản phẩm hai đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành chủng loại số, mẫu mã số thành tử số.

3. Ôn tập đại lượng

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

*

Để đo cân nặng các đồ dùng nặng mặt hàng chục, mặt hàng trăm, hàng ngàn ki-lô-gam, người ta cần sử dụng những 1-1 vị: yến, tạ, tấn.

Để đo khối lượng các đồ vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn gam, bạn ta sử dụng những đối chọi vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị chức năng đo cân nặng đều vội 10 lần đối kháng vị bé nhiều hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo khối lượng đều nhát 1/10 lần đối kháng vị to hơn liền trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

Mỗi đơn vị đo độ dài đông đảo gấp 10 lần đối kháng vị nhỏ hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài đầy đủ kém 1/10 lần đối kháng vị lớn hơn liền trước nó.

Một số đơn vị đo diện tích: m2, km2, dm2, cm2

1km2 = 1 000 000m2

1m2 = 100dm2

1m2 = 10 000cm2

1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - cụ kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon ba, tháng năm, tháng bảy, tháng 8, tháng mười, tháng mười nhì có: 31 ngày.

Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, mon mười một có: 30 ngày.

Tháng hai tất cả 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ đồng hồ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập về số vừa phải cộng

4.1. Vấn đề tìm số vừa phải cộng

Một vài kỹ năng cần nhớ

Muốn tìm kiếm số trung bình cộng của rất nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi đem tổng đó phân chia cho số những số hạng.

Ví dụ: tra cứu trung bình cộng của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

Số trung bình cộng của dãy bí quyết đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài bác toán: tra cứu số hạng khi biết trung bình cộng và số hạng khác.

*
*

5. Ôn tập dạng tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu

*

6. Ôn tập tìm nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ của hai số đó.

6.1. Tìm hai số khi biết tổng cùng tỉ

*

6.2. Tìm hai số lúc biết hiệu cùng tỉ

*

7. Ôn tập dạng toán đặt tính của phép nhân, chia, cộng, trừ.

7.1 Phép nhân

Khi tiến hành phép tính ta tiến hành từ buộc phải qua trái

Ta theo thứ tự có những tích riêng đồ vật 1, 2, 3… khi để tính nhớ phải kê thẳng hàng các chữ số

7.2 Phép chia

Thực hiện nay phép tính theo máy tự tự trái qua phải.

Có đủ 3 phép tính trong phép phân tách gồm: Chia tiếp đến nhân rồi ở đầu cuối trừ.

Trong phép chia gồm dư thì số dư bao giờ cũng nhỏ tuổi hơn số chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: mong muốn cộng nhì số tự nhiên ta rất có thể làm như sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia sao để cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

Cộng các chữ số ngơi nghỉ từng hàng theo trang bị tự từ đề xuất sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị chức năng đến sản phẩm chục, mặt hàng trăm, hàng nghìn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: mong muốn trừ nhị số thoải mái và tự nhiên ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột với nhau.

Trừ các chữ số làm việc từng sản phẩm theo sản phẩm tự từ nên sang trái, tức là từ hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục, mặt hàng trăm, sản phẩm nghìn, …

8. Ôn tập hình học

Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tạo thêm a x 2

Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng lên a x 2

Nếu giảm chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ sút lên a x 2 đối kháng vị

Nếu bớt chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ giảm lên a x 2 solo vị

Nếu gấp một chiều nào kia của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích s sẽ tạo thêm bấy nhiêu lần.

Nếu giảm một chiều nào đó của hình chữ nhật lên từng nào lần thì diện tích s sẽ giảm sút số lần

Trong hình vuông, ví như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tạo thêm 4 x a đối chọi vị

Trong hình vuông nếu cạnh tạo thêm a lần thì diện tích tạo thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và ăn diện tích hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

*

8.1.2. Diện tích hình bình hành

*

8.2. Hình thoi và ăn mặc tích hình thoi.

8.2.1. Hình thoi

*

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD tất cả AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC và để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Trồng Lan Hồ Điệp Và 3 Điều Lưu Ý Bạn Cần Biết, Hướng Dẫn Trồng Lan Hồ Điệp

*

Dựa vào hình mẫu vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

*

Vậy diện tích s hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia mang lại 2 (cùng đơn vị đo)

*

(Trong đó: S là diện tích s hình thoi; m, n là độ nhiều năm của hai đường chéo)

Trên đây là bàitổng hợp kiến thức toán lớp 4 nhằm giúp những em ôn tập, củng thay kiến thức phục vụ cho học toán lớp 5. Những em tham gia thêm khóa đào tạo toán online của installmentsvfacr.com để tìm hiểu nhiều kiến thức hay nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *