Hướng Dẫn Sử Dụng Xilisoft Video Converter

Xilisoft đoạn Clip converter ultimate là ứng dụng đổi khác video mạnh mẽ có chức năng biến hóa video clip với rất nhiều định hình thường dùng hiện giờ nhỏng chuyển Avi lịch sự MPEG, chuyển WMV thanh lịch AVI , H264đoạn phim ..Hỗ trợ những định dạng video một phương pháp không hề thiếu hơn hoàn toàn như là VCD , DVD , MP4,MPEG,MOV… Thêm nữa công tác còn hỗ trợ chúng ta chuyển đổi video clip sang các format Audio phổ cập hiện giờ nhỏng MP3, RA, OGG,ACC… Chương trình thay đổi đoạn Clip cũng hỗ trợ lời giải APE , CUE với trích xuất audio CD ....

Text of Hướng dẫn áp dụng ứng dụng xilisoft video converter ultimate 7.8.2


Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng xilisoft video converter

gmail.com Facebooker : Mai Son HNG Doanh Nghiệp S DNG PHà Nội MM XILISOFT VIDEO CONVERTER ULTIMATE 7.8.2 Xilisoft video clip converter ultimate l phn mm chuyn i Clip mnh c kh nng chuyn i đoạn Clip vi nhiu nh dng thng dng hin nay nh chuyn Avi sang trọng MPEG, chuyn WMV thanh lịch AVI , H264Clip ..H tr cc nh dng đoạn phim mt cch y hn nh VCD , DVD , MP4,MPEG,MOV Thm na chng trnh cn gip bn chuyn i video clip lịch sự cc nh dng Audio ph bin hin ni nh MP3, RA, OGG,ACC Chng trnh chuyn i video clip cng h tr gii m APE , CUE v trch xut audio CD .

2. sonphuc9689
email.com Facebooker : Mai Son Chng trnh h tr chuyn i sang trọng nh dng PSP.. video , Xbox Clip , iPod Clip , 3GPhường video H tr nh dng H264 video m ha /gii m PSPhường MPEG -4 AVC , h tr cng ngh tng tc x l đoạn Clip nh AMD APPhường. , NVIDIA CUDA . 1. Add : Chn thm tp tin , tệp tin hnh nh , tp tin Clip t thư mục chuyn i cc nh dng video . Load Audio CD gip trch xut audio CD t cc CD nhc t c CD,DVD y l F, G . 2. Remove sầu : Di chuyn cc file video clip ta add sn chuyn b converter lịch sự nh dng khc. 3. sonphuc9689
tin nhắn.com Facebooker : Mai Son 3. Start : Bt u qu trnh Converter đoạn phim ,audio , tệp tin hnh nh . 4. Pause : Tm dng qu trnh convert đoạn phim , audio . t tp tin gc 5. Stop : Dng hn qu trnh convert video clip , audio t tp tin gc. 6. đoạn phim : Lin quan n qu trnh pht Clip convert ta c th ct t đoạn Clip gc thnh cc on video clip nhỏ ( cc Segment ) ng thi cc on đoạn phim c ct nh s c chuyn i thnh nh dng m ta chn t trc. 7. Join : Gip ta rp ni cc video clip thnh mt Clip duy nht , rp cc Segment thnh Joint nhà cửa đoạn phim . 8. 3 chiều : Gip chuyn i đoạn Clip t nh dng 2 chiều thanh lịch nh dng 3D or 3 chiều lớn 3 chiều xem trn cc thit b h tr pht đoạn phim 3 chiều nh Smart TV 4. sonphuc9689
email.com Facebooker : Mai Son 9. EFFECTS : Ti mc EFFECTS ta c th nh dng file cn convert , chng hn đoạn phim cn convert ta c th Crop : ct đoạn phim t Clip gc theo kích thước video , mc image ta c th chnh thng s mang đến hnh nh Clip nh Brigtness l sng , Contrast l tng phn hnh nh 10. Add Prolife : Thm cu hnh tuyệt nh dng đoạn phim mun chuyn i. 5. sonphuc9689
tin nhắn.com Facebooker : Mai Son + mc Prolife l cc thit lp cn bn ca đoạn phim ,audio , pictures, m ta s tinh chnh cc thng s trc khi encode n ra nh dng khc . + mc Basic settings : L cc thit lp video clip cn bn ban u nh : - File name : Tn đoạn phim - Video kích thước : Kch c cc đoạn Clip nh HD 720P ( 1280X 7đôi mươi pixel), qhd ( 960 x 540 px ) or full HD ( 1920 x 1080 px ) 6. sonphuc9689
email.com Facebooker : Mai Son - Video Quality : Cht lng ca video Khi encode , cc bn c th chn nhiu kiu nh Normal , High , Low . Video c cht lng cao thng c kch thc ln nn cc bn lu thit lp thng s ph hp mang lại Clip c v kch thc ln cht lng video xut ra . - Audio Quality : N cng c cc la chn tng t nh mc video quality v cht lng Clip nh Normal , High , Low. - Split : Nu khng mun ct cc video sau khi encode ta la chn No Split , nu cc bn mun ct Clip theo cc mc nh 100 mb , 200mb xuất xắc va vi kch c CD-R/RW c 650mb ... + mc Video Streaming : Thit lp thng s cho cc đoạn Clip truyn pht - Video Codec : ( Thut gii nn,nn đoạn Clip ) thng dng hin ni c CODEC MPEG 4 l chun nn video clip , hnh nh c Bitrate thp . - Phn hnh nh đoạn phim MPEG-4 (ASP) vi 2 CODEC thng dng l DIvX, XviD - Phn m tkhô giòn Audio MPEG-4 s dng (AAC Advanced Audio Coding ) h tr đến Clip nh MP3, AAC . Chun m ha MPEG- 4 AVC mi hin nay mang lại cc đoạn phim HD l CODEC H264 or c th l CODEC H265 HEVC c kh nng nn cao gn gp i. - Bitrate : L lng d liu c lu tr trong mt giy ca tệp tin video or audio . V d nh file audio mp3 c bitrate l 128kbps hay 320kbps thng thng tệp tin cng nh dng , chun nn c bitrate cao hn th c cht lng hay hn - Frame Rate : Tc form hnh/s ca file video : y cc bn c th chn cc mc 8fps , 10fps , 15fps tuyệt 30fps. Or mc Auto . - Aspect Ratio : T l size hnh l ngươi quan lại h gia chiu rng v chiu cao ca hnh nh y bn c th chn cc t l khung hnh l 16:9 or 4:3 or Aulớn. 7. sonphuc9689
email.com Facebooker : Mai Son - Prephối : mc Premix bn c th chn cc mc nh Medium ( trung bnh ) , fast ( nhanh hao ) , very fast ( rt nhanh hao ) . - Zoom : Tnh nng zoom đoạn Clip cho php zoom t l size hnh theo cc thit lp khc nhau , nu chng ta c Clip ngun cn convert c t l size hnh l 16:9 chng ta mun đoạn phim sau thời điểm convert cng c t l form hnh 16:9 or chuyn v 4:3 th dng chc nng ny . Tnh nng ny c cc thit lp nh Letterbox : khi chn tnh nng ny chng trnh s chn thm letterbox nu t l Clip khng ging vi t l config đoạn phim kích cỡ. Medium : Gi nguyn t l video clip. Full : Chnh ng đoạn Clip theo ng t l config video clip . - 2-PASS : La chn ny cho php chng ta Encode (m ha) đoạn Clip theo 2 giai on gip phn tch bitrate làm sao để cho ph hp sau mày encode đoạn Clip iu ny s gip đoạn phim sau encode c cht lng c ci thin - Encode Mode : Ch m ha , chng ta c hai la chn l VBR v CBR . Trong VBR ( Variable Bitrate ) : nạm i gi tr bitrate Tnh nng mang đến php kt hp vi encode 2 giai on ( 2-PASS ) t ng phn b Bitrate trn đoạn phim làm thế nào cho ph hp . CBR ( Constant Bitrate ) : Gi nguyn Bitrate video . + mc Audio Stream c cc ty chn sau : - Audio Codec : S dng thut nn, gii nn cc tp tin m thanh hao y l MPEG4-AAC. - Sample Rate : L s ln ly mu trn mt giy , n v HZ. V d mt bn nhc nh dng Mp3 c sample rate l 44100Hz th mi giy nhc s c ly mu 44100 ln. 8. sonphuc9689
tin nhắn.com Facebooker : Mai Son - Bitrate : L lng d liu c lu tr vào mt giy ca file audio . Bitrate c n v Kbps ( Kilobits per second ) dung lng tnh theo bit ca m tkhô nóng s trn mt giy . - Channels : Cc knh m thanh , cc bn c th la chn ch knh m thanh l mono ( monophonic ) : ch mt knh m tkhô giòn xut pht t mt phng hng . Stereo : ch m tkhô hanh a knh tuyệt ch m tkhô giòn t nhiu ngun m c phn b. + Tnh nng Pđánh giá ( Xem trc đoạn Clip ) : Tnh nng ny cho php chng ta xem chng ta coi trc Clip ngun v video sau khoản thời gian converter. 9. sonphuc9689
email.com Facebooker : Mai Son 1. View Original Image : Xem Clip ngun 2. Snapshot : Chp nh video clip 3. Display player : Phng to trnh pht Clip 4. PĐánh Giá Output đầu ra Image : Xem đoạn phim sau thời điểm convert 5. Snapshot Folder : Ni lu gi cc bc nh sau thời điểm ta chp t video clip. MT S TNH NNG CHNH CA CHNG TRNH : Tnh nng chuyn i video : 1. Add : y ta c cc ty chn , chn ni ct tr tp tin đoạn phim , hnh nh , or trch xut audio CD t cc CD-DVD v d nh DVD F . Vi ty chn ny chng ta c th d dng chn cc tp tin ngun trc Lúc chng c convert . 10. sonphuc9689
tin nhắn.com Facebooker : Mai Son - Trong phn Add ny phn Audio l ni ta c cc ty chn nh : None ( gi nguyn kiu m ha audio y l mpeg4-aac ) or Add audio tệp tin ( add thm tp tin audio mày vo tp tin ngun ) Customize ( L cc ty chnh tp tin audio bởi vì ngi dng quyt nh ). Tng t phn Sud ta c th gi nguyn or thm sub mang đến tp tin Clip ngun . y chng ta s chuyn i tp tin ngun vi nh dng mpeg4 (mp4) sang nh dng MOV HD ( Apple quick time movie tệp tin ) , bitrate video clip ngun l 2211kbps sang nh dng MOV c bitrate 2500 kpbs , tc form hnh video l 30fps , phn gii l HD 720P ( 1280 x 720 px ).. 2. Remove sầu : Di chuyn tp tin ta chn la chun b convert quý phái nh dng khc vi la chn ny ta s xa hn tp tin ta add vo trc chuyn lịch sự chn file khc . 3. Start : Mc ny l ta bt u qu trnh convert tp tin c th convert t nh dng Clip ny quý phái nh dng Clip khc , t nh dng video clip ny sang nh dng audio khc . Bn c th 11. sonphuc9689
email.com Facebooker : Mai Son n hot key ( Ctrl + F5 ) bt u qu trnh chuyn i tp tin ra cc nh dng khc nhau m bn mong mun . 4. Pause : La chn ny đến php bn tm dng qu trnh chuyn i cc file . 5. Stop : La chn ny đến php bn dng hn qu trnh chuyn i cc tp tin đoạn Clip , audio . 6. đoạn phim : La chn ny mang đến php ct tp tin đoạn phim ngun thnh cc clip bé chuyn i quý phái cc nh dng đoạn phim khc nhau. - Tnh nng Clip: cho php chng ta ct t video clip ngun thnh cc clip nhỏ sau chuyn sang nh dng video m ta la chn. mc ny c cc ty chn pht , tm dng , tua nhanh khô video clip . Ct cc Clip thnh cc clip bé vi lặng bt u v yên kt thc video clip vì bn ty chnh bn s ct c cc clip vi thi lng khc nhau vày mnh la chn . Sau khi tha mn cc la chn bn 12. sonphuc9689
gmail.com Facebooker : Mai Son c th chn Apply or khng ng vi vic phân tách nh (Split ) thnh cc clip nhỏ th nhn cchiến bại. - Trong tnh nng clip ta c th lm vic vi video clip chnh thnh clip sau chia thnh cc clip con hay cc Segment tốt b phn ca clip chnh .Cc clip nhỏ ny s c chuyn i thnh nh dng m bn thit lp trc . Bn cng c th ty chnh cc thng s Prolife ty mnh . Vi tnh nng ny bn c th chuyn i tng on video clip mt khng phi convert c on video gc. Sau khi chuyn i xong xuôi bn c th lu li video clip vi tn khc mc Save As or Browse l ni ta chn th mc thân phụ tp tin ta chuyn i . xuất hiện l ni chn tp tin sau thời điểm convert . Tnh nng ng b chuyn i vi cc thit b ca Apple nh máy tính bảng ipad , iPhone . Yu cu ci t iTunes. 13. sonphuc9689
gmail.com Facebooker : Mai Son 7. Join : Gip ta rp ni cc đoạn Clip thnh mt video clip duy nht , rp cc Segment thnh Joint tòa tháp video . 8. Gip chuyn i đoạn Clip t nh dng 2D quý phái nh dng 3 chiều or 3 chiều lớn 3 chiều xem trn cc thit b h tr pht video clip 3 chiều nh Smart TV 9. Effects : Ti mc EFFECTS ta c th nh dng file cn convert , chng hn đoạn phim cn convert ta c th Crop : ct đoạn Clip t đoạn Clip gc theo form size đoạn phim , mc image ta c th chnh thng s cho hnh nh Clip nh Brigtness l sng , Contrast l tng phn hnh nh - Trong mc Effects ny ta c cc la chn tc ng trc tip n video clip ,ta c th chnh sa cc video clip vi cc tnh nng nh Crop ( ct , iu chnh phn gii ca video clip ..) , Image ( iu chnh sng ti , tng phn ) , Watermark ( nh du ch m ln đoạn phim ) , effects ( add cc hiu ng c sn vo Clip ) , Audio ( 14. sonphuc9689
email.com Facebooker : Mai Son add thm cc traông chồng music nu bn mun ), Subtiles ( add thm sub mang lại video ) + Tnh nng Crop : Vi tnh nng ny bn c th thit lp phn gii , t l mn hnh ca video , t v tr size hnh tng gim phn gii Clip . phn Rotation : bn c th di chuyn video clip theo cc hng khc nhau nh Rotate clockwise ( Quay Clip theo chiu kyên ng h ) , Rotatecouter clockwise ( Quay đoạn Clip theo hng ngc chiu kim ng h ) , Flip Horizontal ( lt Clip theo chiu lịch sự phi or tri theo chiu ngang ) , Flip vertical ( lt Clip theo trc ng trn xung di v ngc li ) .. + Original form size : T l phn gii gc ca Clip v d ny phn gii gc ca video clip l 720p ( 1280 x 720 pixel) + Crop Area size : mc ny mang lại php chng ta tng glặng phn gii video cn chnh sa bi cc thc canh c hnh mu , di chuyn thc canh ln xung th bn ng thi iu chnh phn gii , t l form hnh video clip the


*

Xem thêm: Các Loại Phần Mềm Máy Tính Là Gì? Phân Loại Phần Mềm

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng đồ gia dụng bốn ESoft TY PHẦN MỀM ESOFT ... 23 4.3 ĐẶT CC LỰA ... email hoặc thẳng qua web site của nh cung ứng Documents

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *