HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWER DESIGNER

Tmê mệt khảo tư liệu "khuyên bảo áp dụng power kiến thiết 11", công nghệ báo cáo, cửa hàng tài liệu Giao hàng yêu cầu tiếp thu kiến thức, nghiên cứu và thao tác hiệu quả


*

Tạ Thúc NhuPower nguồn Designer GIỚI THIỆU POWER DESIGNER : Power Designer là một mức sử dụng kiến tạo cơ sở dữ liệu.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng power designer

Với Power nguồn Designer bạn cũng có thể : • Thiết kế Conceptual Data Mã Sản Phẩm (CDM) bằng sơ đồ dùng thực thể phối hợp • Phát sinch Physical Data Model (PDM) tương ứng bên trên một DBMS được lựa chọn. • Phát sinch kích bạn dạng tạo nên DataBase bên trên một DBMS đích. • Phát sinch ràng buột toàn vẹn tsay đắm chiếu (referential integrity triggers) giả dụ bọn chúng được hổ trợ do cơ sở dữ liệu đích. • Cho phnghiền hiệu chỉnh với in những model • Phát sinch ngược chở lại những Database cùng các application đang sống thọ. • Định nghiã các thuộc tính mở rộng gồm những đối tượng người sử dụng PDM. Khởi cồn Power Designer: Start/All Programes/SyBase/ Power nguồn Designer Trial 11/ nguồn Designer Trial  Object Browser Window: hiện nay nội dung của vùng thao tác (workspace) trong tree view. quý khách rất có thể sử dụng Object Browser nhằm tổ chức những đối tượng người sử dụng trong mỗi mô hình của bạn.  Workspace là tên gọi của PowerDesigner session hiện nay hành. CDM bắt đầu sẽ tiến hành msống với giữ vào workspace.  Output Window: hiển thị progression của các process nhưng mà chúng ta chạy từ bỏ PowerDesigner, lấy một ví dụ tiến trình sinh sản PDM trường đoản cú CDM sẽ tiến hành hiển thị vào window này. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU VAI TRÒ CỦA POWERDESIGN TRONG VIỆC THIẾT KẾ MÔ HÌNH QNDL:I- • Trình bày quy mô sinh hoạt dạng hình ảnh • Kiểm tra tính thích hợp lệ của mô hình được thiết kế theo phong cách • Phát sinch quy mô tài liệu đồ dùng lý của Database I- LÀM VIỆC VỚI CDM: i. Tạo CDM mới: (1) Chọn File  New … 1 Tạ Thúc Nhunguồn Designer (2) Chọn Conceptual Data Model vá click OK. ii. Knhị báo ở trong tính CDM (1) Chọn Model Model Properties (2) Nhập thương hiệu (Name), diễn giải(Comment). (3) Clichồng Ok iii. Lưu mô hình CDM: Chọn File  Save, Nhập thương hiệu file, phần không ngừng mở rộng khoác định là CDM.2 Tạ Thúc Nhunguồn Designer II- XÂY DỰNG MÔ HÌNH: 1- Hướng dẫn sử dụng phần đông hiện tượng trong Tool Palette: Thực thể Kế thừa Mối phối kết hợp Nhánh liên kếtTool Name kích hoạt Select symbol Pointer Select symbols in an area Lasso Select & move all symbols Grabber Increase view scale Zoom In Decrease view scale Zoom Out Display diagram for selected package Open Package Diagram Display property sheet for selected symbol Properties Delete symbol Delete Insert package symbol Package Insert entity symbol Entity Insert relationship symbol Relationship Insert inheritance symbol Inheritance Insert association symbol Association Insert links symbol Link Insert note symbol chú ý Insert links between a note symbol và another symbol cảnh báo Link Insert title symbol Title Insert text Text 3 Tạ Thúc NhuPower nguồn Designer Draw a line Line Draw an arc Arc Draw a rectangle Rectangle Draw an ellipse Ellipse Draw a rounded rectangle Rounded rectangle Inserts a link symbol between symbols Link Symbol Draw a jagged line Polyline Draw a polygo Polygon i. Tạo thực thể (Entity) SINHVIEN Thuộc tính Kiểu tài liệu Kích thước Ghi crúc Thuộc tính khóa MASV Character 10 TENSV Character 30 NGAYSINH Datetime PHAI Boolean DIACHI Character 50 LOPHOC Thuộc tính Kiểu tài liệu Kích thước Ghi crúc Thuộc tính khóa MALOP. Character 10 TENLOP Character 30 SISO Integer (2) Click chọn biểu tượng thực thể, với cliông chồng vào vào lược vật. Click phải kê ngừng. (3) Khai báo ban bố của thực thể: Double-cliông chồng vào thực thể, một cửa sổ new lộ diện cho phép họ sửa đổi thông báo của thực thể như: tên của thực thể, ở trong tính của thực thể, các rule,…. Thẻ General: Tên thực thể. Tên này hiện trên quy mô Name Tên tắt của thực thể. Tên này được dùng Lúc chuyển lịch sự cơ sở dữ liệu vật lý Code Diễn giải về thực thể Comment4 Tạ Thúc NhuPower nguồn Designer Số chủng loại tin đang tàng trữ trong thực thể Number Generate table Được chọn giả dụ entity sẽ tiến hành gửi thành table trong PDM Thẻ trang Attributes : Knhị báo ở trong tính của thực thể • Name: Tên thuộc tính được hiển thị trên sơ thứ • Code: Tên tắt ở trong tính • Data Type: Kiểu dữ liệu, như numeric, alphanumeric, boolean, … • Tên của associated domain Domain • M (Mandatory): Not Null hay không • P(Primary Indentifier): Khóa chủ yếu xuất xắc không? • D(Displayed): Hiển thị thuộc tính trong sơ thứ hay không?Crúc ý: • Nếu ko chọn mục Unique Code vào hộp thoại Model Options thì chúng ta có thể đặt trùng Mã cho các mục tài liệu khác biệt. (Tools  Model Options) • Nếu bạn lựa chọn Allow Reuse thì sử dụng một Data Item làm cho thuộc tính cho các thực thể. Tuy nhiên, thuộc tính kia tất yêu cần sử dụng làm định danh của Thực thể. • Nếu chúng ta lựa chọn cả hai mục bên trên thì khi chúng ta gõ thương hiệu của mục dữ liệu vẫn gồm thì vẫn auto dùng lại mục dữ liệu kia. i. Tạo côn trùng kết hợp giữa những thực thể: Giả sử ta có mọt kểt hợp giữa nhì thực thể sau: (1) Click chọn hình tượng Association, và cliông chồng vào trong lược đồ dùng. Click phải đặt hoàn thành. (2) Khai báo báo cáo của côn trùng kết hợp: y như knhị báo đọc tin của thực thể. (3) Vẽ nhánh liên kết thân thực thể cùng mọt kết hợp: Click chọn biểu tượng Link, kéo thả tự thực thể đến mọt phối kết hợp. Click phải để chấm dứt. (4) Knhị báo bản số (Cardinality) từng nhánh của côn trùng kết hợp: Double clichồng vào con đường Link. Chọn giỏi nhập bạn dạng số vào mục Cardinality. 5 Tạ Thúc Nhunguồn Designer • Role :Nhãn diễn giải sứ mệnh của link • Identifier: Được lựa chọn trường hợp thực thể được kết nối là thực thể phụ thuộc vào bởi một thực thể không giống • Cardinality: Bản số từng nhánh của mối phối kết hợp. ii. Khai báo mối kết hợp đệ qui: Ví dụ: Khai báo MKH trình bày quy tắc mỗi môn học hoàn toàn có thể gồm một xuất xắc các môn học tiên quyết đề xuất học trước: Kết trái của mô hình bên trên lúc chuyển hẳn qua mô hình PDM. iii. Knhì báo thực thể phụ thuộc vào :Ví dụ: Thực thể KQHTMOINAM (tác dụng học tập mỗi năm) là thực thể nhờ vào của thực thể SINHVIEN có khóa là MASV, NAM (1) Tạo mô hình sau: (2) Double cliông chồng con đường Link bên nhánh của thực thể KQHTMOINAM và chọn mục Identifier.6 Tạ Thúc NhuPower nguồn Designer Bản số của nhánh được bao trong ngoặc Khi gửi sang trọng PDM ta tất cả hiệu quả sau: iv. Knhì báo mọt phối kết hợp cấp 2…: ví dụ như bạn phải biểu diễn mọt phối hợp cấp 2 KETQUAHOCTAP liên kết giữa thực thểSINHVIEN, LANTHI, với côn trùng phối kết hợp CHUONGTRINHHOC như quy mô vẽ tay hệt như sau:Các bước thực hiện: (1) Tạo các thực thể với mọt phối kết hợp nhỏng sơ vật sau: 7 Tạ Thúc Nhunguồn Designer (2) Cliông chồng yêu cầu vào mối kết hợp CHUONGTRINHHOC với lựa chọn mục Change khổng lồ Entity (3) Tạo Link giữa thực thể CHUONGTRINHHOC với mọt phối hợp KETQUAHOCTAPChụ ý: lúc các bạn biến đổi quy mô này sang trọng PDM đã xuất hiện thêm 2 lỗi liên quan mang lại thực thểCHUONGTRINHHOC : quý khách hàng chỉ cần lựa chọn Tools  Cheông chồng Model cùng quăng quật lựa chọn quán triệt kiểm tra 2 đặc thù này.8 Tạ Thúc NhuPower Designer v. Knhì Báo MKH kế thừa (Inheritance) (1) Clichồng qui định Inheritance liên kết trong thanh hao Palette (2) Drag và drop từ thực thể nhỏ đến thực thể phụ thân. Sẽ hiện ra MKH kế thừa có tên là Inhr_n. (3) Nếu ý muốn knhì báo thêm thực thể bé thì drag và drop trường đoản cú cam kết hiệu hình phân phối nguyệt tới thực thể con được thêm. Nếu ý muốn biến hóa tên và knhì báo các công năng của nó thì bnóng lưu ban vào hình phân phối nguyệt, sẽlộ diện vỏ hộp thoại inheritance properties. Thẻ trang General: 9 Tạ Thúc Nhunguồn DesignerProperty Description Tên Điện thoại tư vấn của MKH inheritanceName Mã của MKH inheritanceCode Mô tảLabel Tên của thực thể chaSupertype entity (parent) Danh sách các thực thể conSubtype entities (children) Chỉ định đến trường phù hợp một biểu thị của thực thể phụ vương chỉ tươngMutually exclusive sầu children ứng với một thực thể con. Ví dụ: Một tài khoản hay là nợ Hay những có, quan yếu vừa là nợ vừa là bao gồm. Chọn lựa này chỉ diễn tả trên làm hồ sơ xây đắp chứ không biểu đạt Khi đưa lịch sự PDM. Trang Generation : Chỉ định cách thức chuyển đổi cấu tạo thừa kế sang trọng quy mô PDM • Trường hòa hợp chỉ chọn Generate Parent nhưng ko chọn Generate Children:10 Tạ Thúc Nhunguồn Designer Thì sẽ tạo một Table khớp ứng vớithực thể cha và chứa thêm những nằm trong tínhcủa thực thể con. Các MKH bên trên những thựcthể bé sẽ tiến hành biểu lộ bên trên Table đó. Trong trường đúng theo này bạn tất cả thểknhị báo thêm các thuộc tính quan trọng chotable phụ thân được sản xuất.lấy ví dụ : nằm trong tính dấn dạng các loại nhân viên cấp dưới là nhân viên hành chính giỏi công nhân phân phối. • Trường đúng theo chỉ chọn Generate Children nhưng mà không lựa chọn Generate Parent: lúc kia bạn cần hướng dẫn và chỉ định trực thuộc tínhbảng phụ thân ghi trên bảng con: cất thêm các ở trong tính của thực thể thân phụ Inherit all attributes: Inherit only primary attributes: Chỉ đựng thêm hồ hết trực thuộc tính dìm dạng của thực thể thân phụ Khi gửi sang trọng PDM, Power nguồn Designer sẽ khởi tạo các table tương xứng cùng với những thực thể bé. CácMKH cùng với thực thể phụ vương sẽ diễn đạt bên trên table con. • Trường thích hợp chúng ta lựa chọn cả 2: khi chuyển sang trọng PDM, Khóa thiết yếu của bảng con được kết hợp (concatenation) do thuộctính nhận dạng của thực thể phụ vương cùng của thực thể bé. 11 Tạ Thúc Nhunguồn Designer KIỂM TRA MÔ HÌNH: III- (1) Chọn Tools  Check Model (F4). Xuất hiện nay vỏ hộp Chechồng Conceptual Data Model (2) Chọn xuất xắc bỏ lựa chọn mọi đối tượng người sử dụng nên soát sổ lỗi với chú ý (3) Click OK. Kết trái kiểm soát đang hiện tại vào form “Output”. Đối tượng cùng ở trong tính bị lỗi sẽ hiện nay trong form Result List. Trường thích hợp mô hình bao gồm lỗi, chúng ta cũng có thể xem cụ thể thông tin lỗi hoặc gửi nkhô cứng đến đối tượng bị lỗi bằng cách: click phải vào dòng thông tin trong hộp thoại “Result List” và chọn: (1) Detail để thấy chi tiết lỗi (2) Correct Open sổ thuộc tính của đối tượng người dùng bị lỗi nhằm sửa đổi. (3) Rekiểm tra nhằm bình chọn lại mô hình sau khoản thời gian hiệu chỉnh12 Tạ Thúc Nhunguồn Designer CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH CDM SANG MÔ HÌNH VẬT LÝ – PHYSICAL IV- DATA MODEL(PDM) (1) Chọn Tools  Generate Physical Data Model hoặc áp dụng phím tắt Ctrl+Shift+P. (2) Trang General, Chọn Hệ quản lí trị (DBMS) dùng để làm tàng trữ database về sau (3) Trang Detail, (4) Trang Selection, lựa chọn các đối tượng đề xuất thay đổi thanh lịch PDM. Click OK để thực (5) hiện 13 Tạ Thúc NhuPower nguồn Designer V- TẠO REPORT:1- Tạo Report mới: (1) Mlàm việc mô hình đề nghị sản xuất report (2) Chọn Model Create Report (Ctrl–E) (3) Để chế tạo ra Report mới, cliông xã nút New Report. (4) Nhập tên Report, chọn ngôn ngữ, lựa chọn mẫu mã Report (trường hợp cần) (5) Clichồng nút ít OK, vẫn hiển thị size kiến tạo Report (6) Chọn lựa các đối tượng người sử dụng buộc phải hiện bên trên báo cáo: Trên form Available Items, Clichồng yêu cầu vào đối tượng người tiêu dùng nên cung ứng Report với chọn Showroom.Chụ ý: • Để xem trước câu chữ báo cáo: Chọn File  Print PReviews • Để sinh sản tệp tin RTF hoặc HTML chứa báo cáo: Chọn File  Generate  RTF hoặc Html. Nhập tên File đề xuất lưu lại.Msinh hoạt Report: (1) Mngơi nghỉ quy mô đựng báo cáo (2) Chọn Model  Create Report (Ctrl–E) (3) Chọn Report đề nghị mngơi nghỉ với clichồng nút Edit Report.14 Tạ Thúc NhuPower nguồn Designer CÁCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH PDM SANG DATABASE CỦA VI- MICROSOFT Squốc lộ SERVERCách 1: Tạo DataBase bắt đầu trong Squốc lộ Server (1) Connect với login vào SQL Server. (2) Tạo DataBase bắt đầu cất các đối tượng người sử dụng được tạo tự quy mô PDMBước 2: Tạo liên kết từ bỏ nguồn Designer đến DataBase bên trên Squốc lộ Server. Từ quy mô vật lý: (4) Chọn Database  Connect. Một cửa sổ connect lộ diện như sau: (5) Tại đây chúng ta yêu cầu thực hiện kết nối qua một ODBC, thế nên bọn họ phải lập một kết nối ODBC, để chế tạo ra liên kết ta nhấn vào nút ít Add, thời điểm đó một screen ODBC Data Source Administrator xuất hiện như sau: (6) Nhấn nút Add, cửa sổ Create Data Source mở ra, chọn vào listbox Squốc lộ Server: (7) Nhấn nút Finish, mở ra cửa sổ Create a new data source to SQL Server 15 Tạ Thúc NhuPower nguồn Designer Trong phần Name ta gõ tên bất kỳ tùy mê say, phần Description không cần phải điền, phần Server chúng ta đề nghị lựa chọn thương hiệu server đã connect mặt Squốc lộ như hình minh họa sau: (8) Nhấn nút ít Next, một cửa sổ khác mở ra, chất nhận được chúng ta lựa chọn phong cách liên kết mang lại SQL Server: (9) Nhấn nút ít Next, ta sang trọng màn hình hiển thị cho phép chỉ định CSDL đề xuất kết nối: Nhấn tiếp nút Next, (10)16 Tạ Thúc NhuPower Designer Để khoác định những quý giá ta thường xuyên dấn Finish, thì cửa sổ ODBC Microsoft SQL Server Setup lộ diện nlỗi sau: Nhấn vào Test Data Source, một màn hình hiển thị thông báo hiệu quả connect tất cả thành công xuất sắc (11) tuyệt không? Sau đó là màn hình hiển thị thông tin connect vẫn thành công Sau đó ta nhận nút OK thường xuyên nhau nhằm trở lại màn hình Connect ban đầu. (12) 17 Tạ Thúc NhuPower nguồn DesignerCách 3: Ở màn hình connect ban đầu chúng ta chọn lại kết nối ODBC đã sinh sản là QLSinhVien trongphần Machine Data Source. Nếu kết nối cùng với giấy tờ của Squốc lộ Server thì vào phần Login ta gõUser ID và Password nhằm login vào SQL(chẳng hạn sv01) cùng kế tiếp ta nhấp vào nút Connect.

Xem thêm: Hướng Dẫn In 2 Mặt Pdf Trên Máy In 2 Mặt, Hướng Dẫn In Hai Mặt Giấy Trong Word, Pdf, Excel

Ta gồm hình minc họa sau: Ta chọn Database Generate Database (Ctrl + G), cửa sổ Database Generation mở ra,hành lang cửa số này chất nhận được chúng ta lựa chọn một số tyêu thích số quan trọng trước lúc chế tạo ra database: Sau Khi chọn lựa tsay đắm số dứt, ta nhấn vào nút OK.18 Tạ Thúc NhuPower nguồn Designer CÁCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH DỮ LIỀU TỪ MÔ HÌNH PDM SANG VII- MICROSOFT ACCESSBước 1: Vào Access tạo nên một database trống cùng ngừng hoạt động sổ lại.Cách 2: Chuyển quy mô CDM sang mô hình PDM, trong những lúc chuyến ghi nhớ chọn là MicrosoftAccess.Bước 3: chế tạo ra một ODBC để kết nối với Access.Các bước còn lại ta có tác dụng tương tự như như cùng với Squốc lộ, cơ mà xem xét ko bắt buộc connect cho VPS, nhưng mà tachỉ cần chọn đường truyền đến tệp tin Access là đủ. Sau đây là một vài hình ảnh minc họa: 19 Tạ Thúc NhuPower Designer20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *