HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOPCON

*** Quý khách vui lòng cung cấp email và số điện thoại, chúng tôi sẽ gửi báo giá chi tiết tới quý khách ***

Họ Tên (*)

Địa Chỉ Email (*)

Số Điện Thoại (*)

Bạn Cần Báo Giá Máy Toàn Đạc Nào? (*)


Máy toàn đạc điện tử đang được các kỹ sư ngành trắc địa sử dụng ngày càng nhiều để đáp ứng được nhiệm vụ khảo sát, đo đạc yêu cầu tính chính xác cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng thuần thục cách sử dụng các dòng mày này. Hôm nay, Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghê Trắc Địa Việt Nam sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cách sử dụng máy toàn đạc điện tử TOPCON , áp dụng cho các dòng máy:

Máy toàn đạc điện tử các Topcon GTS230Máy toàn đạc điện tử các Topcon GTS235

Đầu tiên, bạn làm quen và học thuộc phím bấm:

*

Sau khi đã sơ qua được các phím bấm, bạn bắt đầu làm quen với 8 chức năng cơ bản cho người mới bắt đầu:


I. Đo kiểm tra ( Không lưu) TOPCON GTS-230/235/2552. Đo góc cạnh II. Trình đơn phím MENU của Topcon GTS-230/235/255III. Chức Năng Khảo Sát Của TOPCON GTS-230/235/255VI. Trình Đo Ứng Dụng Máy TOPCON GTS-230/235/2551. Chương trình 1

I. Đo kiểm tra ( Không lưu) TOPCON GTS-230/235/255

Trong cách dùng máy TOPCON GTS-230/235/255, chức năng đầu tiên là đo kiểm tra máy ( không lưu dữ liệu sau khi đo), với những chức năng cơ bản sau

1. Đo góc nhấn phím (ANG)


*

Khi máy khởi động, màn hình sẽ luôn ở chế độ chỉ đo góc. Nếu đang ở chế độ khác, bạn muốn quay trở lại chế độ này thì ấn ANG V: Góc đứng HR: Góc ngang


*

Trang 1: ( Màn hình hiện P1)

– OSET: Đưa góc bằng ban đầu về 0º0′0′ ( Chấp nhận F3-YES) – HOLD: Phím giữ góc ngang ( Khi quay máy góc ngang không đổi) – HSET: Cài đặt góc ngang theo phương thức nhập trực tiếp – Phím sang trang 2 của chức năng ANG
*

Trang 2 (P2)

– TILT: Tắt – mở cân bằng tự động của máy. Ở chế độ mở nếu máy nghiêng, máy sẽ không làm việc – REP: Đo góc lặp V%: Độ dốc – dùng để bố trí và kiểm tra độ dốc Phím sang trang 3 của chức năng ANG
*

Trang 3 (P3)

– HBZ: Bật/tắt tiếng kêu bíp khi góc bằng quay dần đến 1/4 cung tròn – R/L: Góc bằng tăng thuận hoặc nghịch chiều kim đồng hồ – CMPS: Đưa góc đứng 0º ở thiên đỉnh hoặc vị trí nằm ngang

2. Đo góc cạnh

2.1 Đo góc bằng, cạnh bằng và chênh caoHR: Góc bằngHD: Khoảng cách ngangVD: Chênh cao

Chức năng các phím


*

Trang 1 (P1)

– MEAS: Bắt đầu đo – MODE: Các lựa chọn chế độ đo khoảng cách – Fine: Đo chính xác – Track: Đo nhanh – Coarse: Đo thô – SA: Cài đặt hằng số gương, PPm, Áp suất, Nhiệt độ – Sang trang 2

Trang 2 (P2)

– OFSET: Chức năng này ứng dụng khi không thể đặt gương trực tiếp – ANG OFFSET: Offset góc – DIST OFFSET: Offset chiều dài – PLANE OFFSET: Offset mặt phẳng – S.O: Bố trí điểm bằng khoảng cách ngang, chênh cao, khoảng cách nghiên – HD: Bố trí theo khoảng cách ngang – VD: Bố trí theo chênh cao – SD: Bố trí theo khoảng cách nghiêng m/f/I: chuyển đổi đơn vị đo

Chức năng các phím ở từng trang

Trang 1:

– MEAS: Bắt đầu đo – MODE: Các lựa chọn chế độ đo – S/A: Cài đặt hằng số gương, nhiệt độ, áp suất

Trang 2:

– R. HT: Nhập chiều cao gương – INSHT: Nhập chiều cao máy – OCC: Nhập tọa độ trạm máy

II. Trình đơn phím MENU của Topcon GTS-230/235/255

Để hiểu rõ hơn cách dùng máy Topcon GTS-230/235/255, các bạn bỏ chút thời gian nghiên cứu trình đơn phím MENU của các máy này, sẽ dễ dàng cho việc hiểu rõ các chức năng tiếp theo.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng máy topcon

1. Màn hình trang 1 (P1)


Màn hình 1

– Data collection: Đo và lưu lại trong máy – Layout: Bố trí điểm – Memory IGR: Quản lý bộ nhớ


Màn hình 2

– Programs: Các chương trình đo ứng dụng – Grid Factor: Tỷ lệ lưới chiếu – Illumination: Bật/tắt chiếu sáng màn

Trang 3

– Parameters: Điều chỉnh các thông số cho máy- Contrast: Điều chỉnh độ tương phản màn hình

Từ màn hình cơ bản, nhấn phím MENU để xuất hiện màn hình P1, nhấn - Data Collection, Chương trình đo khảo sát xuất hiện Select A File, sau đo nhấn

– Input: Nhập tên file – List: Hiển thị danh sách file lưu trong máy – Enter: Chọn file

Chọn file xong, xuất hiện màn hình để cài đặt thông số trạm máy, điểm định hướng. Nhấn -OCC.PT#INPUT để khai báo trạm máy. Nhập chiều cao ở dòng INS.HT

Nếu khai báo trạm máy bằng tọa độ, ta ấn phím OCNEZ: Điểm trạm máy bằng tọa độ, Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Nhấn - INPUT để nhập tên trạm máy

Nếu có điểm đã lưu trong máy thì máy sẽ hiển thị tọa độ, chấp nhận tọa độ ta nhấn - Yes
Nếu chưa có điểm, máy sẽ báo và ấn – Nez để xuất hiện màn hình nhập tọa độNhấn để nhập tọa độN: Tọa độ XE: Tọa độ YZ: Cao độ

Nhập xong ấn -Enter để chấp nhận tọa độ trạm máy. Nhấn tiếp -Rec để lưu và chấp nhận tọa độ điểm định hướng


Như vậy đã khai báo xong việc cài đặt điểm trạm may

3. Khai báo điểm định hướng

Sau khi khai báo trạm máy xong, màn hình sẽ trở về Menu chương trình: Data Collect

Nhấn -Backsight: Khai báo điểm định hướng BS: Nhập điểm định hướng bằng tọa độ-Input: Nhập tên điểm định hướng

Nếu tên điểm định hướng đã lưu trong máy, máy sẽ hiển thị tọa độ, ấn -Yes để chấp nhận. Nếu chưa có điểm định hướng, nhấn NE/AZ để nhập tọa độ. Nhập xong nhấn -Meas để đo, máy sẽ hiển thị như sau

– VH: Đo điểm định hướng bằng góc – SD: Đo điểm định hướng bằng cạnh – NEZ: Đo điểm định hướng bằng tọa độ.

Sau khi ấn đo điểm định hướng xong, máy sẽ tự tính tọa độ cho ta. Để chấp nhận, ấn <F3>-Yes.

4. Bắt đầu làm việc với chương trình khảo sát


Sau khi hoàn thành các bước trên, ấn - FS/SS để bắt đầu công tác đo lưu, nhập:

PT#: Nhập số thứ tự điểmPCODE: Mã điểmR.HT: Chiều cao gương

Sau đó lựa chọn:

- INPUT: Nhập dữ liệu- SRCH: Tìm điểm đã đo lưu- MEAS: Đo hiển thị- ALL: Đo lưu


IV. Chương Trình Bố Trí Điểm Của Topcon GTS-230/235/255

Các bước khai báo trạm máy, khai báo điểm định hướng được thực hiện như chương trình khảo sát. Sau khi cài đặt trạm máy xong, tại màn hình chương trình LAYOUT 1/2 ta ấn phím -LAYOUT để bắt đầu khởi động chương trình bố trí điểm. Màn hình sẽ xuất hiện như dưới đây


– INPUT: Nhập tên điểm đo – LIST: Danh sách điểm đã lưu – NEZ: Nhập tọa độ mới – ENTER: CHấp nhận


Sau khi nhập tọa độ cần bố trí, ta nhập chiều cao gương ở màn hình kế tiếp, dòng R.HT=, sau đó nhấn - ENTER để chấp nhận. Man hình xuất hiện:


-ANGLE để hiển thị góc sau đó xoay máy ở dòng dHR: về góc 0°00’00’. Trên hướng ngắm di chuyển người đi gương sao cho gương trùng với chỉ đứng chữ thập.Nhấn -DIST để đo hiển thị cạnh cần bố trí, màn hình xuất hiện như sau
– MODE: Thay đổi chính xác phần lẻ của phần thập phân – ANGLE: Xem góc – NEZ: Đo bằng tọa độ – NEXT: Đi tới điểm tiếp theo

Ở màn hình hiển thị:

HD: Khoảng cách ngang từ máy đến gươngdHZ: Khoảng cách còn lại để bố trí điểm chính xác đúng tọa độdZ: Chênh cao giữa cao độ thiết kế và thực tế

V. Chương Trình Giao Hội Nghịch ( RESECTION)

Đây là chương trình thành lập trạm máy tại một vị trí bất kỳ chưa có mốc tọa độ. Chương trình này được thực hiện như sau


– INPUT: Khai báo tên trạm máy – máy sẽ lưu tọa độ trạm kể cả khi tắ nguồn – SRCH: Tìm lại tọa độ trong máy – SKP: Đi nhanh vào thành lập trạm máy.


Tiếp theo, bạn nhập chiều cao máy ở dòng INS.HT =. Sau khi nhập xong chiều cao máy, màn hình sẽ hiển thị để khai báo và nhập điểm định hướng thứ nhất. N001# như sau:


– INPUT: Nhập tên điểm – LIST: Hiển thị danh sách điểm- NEZ: Nhập tọa độ trực tiếp – ENTER: Chấp nhận


Sau khi chấp nhận ( F4), ta nhập chiều cao gương ở bước tiếp theo

Quay máy bắt chính xác vào gương điểm thứ nhất, nhấn phím - DIST để đo lưu độ điểm thứ nhất. Sau khi đo lưu độ điểm thứ nhất, máy sẽ hiện màn hình để khai báo điểm định hướng thứ 2, ta làm như khai báo bước 1.

Sau khi đo lưu điểm thứ 2, máy hiển thị màn hình như sau:


VI. Trình Đo Ứng Dụng Máy TOPCON GTS-230/235/255

Khi đã nhuần nhuyễn các cách dùng máy Topcon GTS-230/235/255, các bạn có thể sử dụng trình đo ứng dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khảo sát khác nhau, trong đó có 2 chương trình cơ bản:

1. Chương trình 1


Trong đó:

AREA: Tính toán diện tích FILE DATA: Tính toán diện tích từ những điểm trong file đã đo MEASUREMENT/ F2 DON’T USE: Tính diện tích bằng đo trực tiếp POINT TO LINE: Đo Offset với 1 đường tham chiếu

VII. Quản Lý Bộ Nhớ Máy TOPCON GTS-230/235/255


FILE STATUS: Thống kê dữ liệu đo – SEARCH: Tìm điểm đo đã lưu – MAINTAN: Sửa số liệu, file – Sang trang

Trang 2:

– COORD. INPUT: Nhập và lưu dữ liệu tọa độ – DELETE COORD: Xóa điểm tọa độ đã lưu – PCODE INPUT: Nhập, sửa mã điểm ( CODE) – Sang trang

VIII. Nhập Tọa Độ Trực Tiếp Vào TOPCON GTS-230/235/255

Từ màn hình cơ bản của máy

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản nhưng chi tiết nhất để các bạn có thể nắm được cách dùng máy Topcon GTS-230/235/255. Để nhanh chóng nắm bắt được công nghệ, bạn cần đo đạc thật nhiều dự án để có được nhiều kinh nghiệm hơn. Trong quá trình đo đạc, nếu gặp bất cứ khó khăn gì, bạn hãy liên lạc chúng tôi để nhận được hỗ trợ kỹ thuật nhanh nhất:


This entry was posted in Chuyển giao công nghệ, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Toàn Đạc Điện Tử. Bookmark the permalink.

Xem thêm: Mẫu Phiếu Đảng Viên Và Hướng Dẫn Khai Phiếu Đảng Viên (Mẫu 2


Trắc Địa Việt Nam

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *