HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GT DESIGNER 3

BƯỚC 1: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

- Để viết lịch trình cùng tế bào phỏng mang đến PLC với HXiaoMi MI Mitsubishi, người tiêu dùng bắt buộc cài đặt không thiếu những phần mềm sau:

+ GX Developer: ứng dụng xây dựng PLC

+ GX simulator: ứng dụng mô phỏng PLC

+ GT Designer: phần mềm thiết kế HMI

+ GT Simulator: ứng dụng tế bào rộp HMI

BƯỚC 2: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN

- Khởi cồn chương trình GT Designer 3

*

- Tạo một công tác mới, trong ví dụ là một trong nút ít ấn M0 với một đèn thông tư Y0

*

- Lưu lại chương trình vừa viết

*

BƯỚC 3: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH CHO PLC.

- Khởi đụng chương trình GX Developer

*

- Tạo một chương trình bắt đầu, viết đoạn công tác cần sử dụng M0 để bật/tắt Y0

*

- Chạy công tác mô bỏng đến PLC Tập đoàn Mitsubishi bằng cách vào Tools -> Start ladder logic test

*

BƯỚC 4: CHẠY CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG HXiaoMI MITSUBISHI

- Để thiết đặt tế bào rộp, vào Tool-> Simulator -> Set

*

+ Tại Connection: lựa chọn GX Simulator

+ Loại PLC lựa chọn MELSEC-FX

Nhấn OK

- Để tế bào rộp HXiaoMi MI Mitsubishi, khởi chạy ứng dụng GT Designer theo 2 cách:

+ Cách 1: Chạy trực tiếp từ bỏ biểu tượng ứng dụng vẫn mua đặt

*

+ Cách 2: Từ bối cảnh lập trình sẵn HXiaoMi MI, vào Tool-> Simulator -> Activate

*

- Giao diện mô bỏng đã khởi rượu cồn với hiển thị lên, chất nhận được người tiêu dùng làm việc y hệt như HXiaoMI thật, kết nối với chương trình PLC đang nhảy mô bỏng.

*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *