Hướng dẫn sử dụng google map

I. Hướng dẫn áp dụng Google Maps đi đường 1-1 giảnII. Các tuấn kiệt độc đáo của Google Maps

Cuối tuần vừa rồi, nhỏ dại em tôi bảo là ý muốn đi lên nhà thời thánh Đức Bà nghỉ ngơi Sài thành nghịch cơ mà lại lừng khừng đường