Hướng Dẫn Sử Dụng Free Pascal

Giới thiệu với giải đáp học tập Pascal

Pascal là tên của một trong số ngữ điệu thiết kế V.I.P thông dụng. Ngôn ngữ lập trình Pascal được GS Niklaus Wirth làm việc ngôi trường Ðại học Kỹ thuật Zurich (Thụy sĩ) xây dựng cùng công bố vào năm 1970. Niklaus Wirth viết tên cho ngôn ngữ này là Pascal nhằm tưởng nhớ mang lại bên Toán thù học tập và Triết học Pháp ngơi nghỉ cầm cố kỷ 17 là Blaise Pascal, tín đồ đang sáng tạo ra một máy vi tính cơ khí đơn giản dễ dàng đầu tiên của con fan.

Ngôn ngữ Pascal được sử dụng hiện nay có không ít điểm khác biệt với chuẩn Pascal nguim tdiệt của Giáo sư Wirth. Tùy theo non sông hoặc cửa hàng đã phát triển phát hành các công tác biên dịch ngữ điệu Pascal như:

·ISO PASCAL (International Standards Organization) của Châu Âu

·ANSI PASCAL (Ainstallmentsvfacr.comrican National Standards Institute) của Mỹ

·TURBO PASCAL của hãng sản xuất BORLAND (Mỹ)

·IBM PASCAL của hãng Microsoft (Mỹ)

·v.v...

Ðến nay, ngôn ngữ Pascal vẫn trở nên tân tiến đến phiên bản Turbo Pascal Version 7. Các diễn giải với ví dụ trong giáo trình này hầu hết thực hiện lịch trình Turbo Pascal 5.5 - 7.0, hiện nay đang rất được sử dụng rộng rãi ngơi nghỉ nước ta.

II. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ PASCAL

1. Sở ký tự

- Bộ 26 chữ Latin:

Chữ in: A, B, C, ..., X, Y, Z

Chữ thường:a, b, c, ..., x, y, z

- Sở chữ số thập phân: 0, 1, 2, 3, ..., 8, 9

- Ký từ bỏ gạch ốp nối dưới:_

- Các ký hiệu tân oán học:+, -, *, /, =, , (, ), <, }

2. Từkhóa

Là những từ riêng của Pascal, bao gồm ngữ nghĩa đã làm được xác minh, không được dùng nó vào các câu hỏi không giống hoặc đặt tên new trùng với các trường đoản cú khóa.

- Từ khóa chung:

PROGRAM, BEGIN, END, PROCEDURE, FUNCTION

- Từ khóa để khai báo:

CONST, VAR, TYPE, ARRAY, STRING, RECORD, SET, FILE, LABEL

- Từ khóa của lệnh lựa chọn:

IF ... THEN ... ELSE,CASE ... OF

- Từ khóa của lệnh lặp:

FOR... TO... DO,FOR... DOWNTO... DO,WHILE... DO,REPEAT... UNTIL

- Từ khóa điều khiển:

WITH,GOTO,EXIT, HALT

- Từ khóa toán thù tử:

AND, OR, NOT, IN, DIV, MOD

3. Tên chuẩn

Tên chuẩn chỉnh là tên gọi đã có được tư tưởng sẵn trong Pascal, mà lại fan ta rất có thể có mang lại nếu còn muốn. Trong Pascal ta tất cả các thương hiệu chukhuất phía sau đây:

Boolean, Char, Integer, Word, Byte, Real, Text

False, True, MaxInt

Abs, Arcchảy, Chr, Cos, Sin, Eof, Eoln

Exp, Ln, Odd, Ord

Round, Trunc, Sqr, Pred, Succ

Dispose, New, Get, Put, Read, Readln,

Write, Writeln

Reset, Rewrite

4. Danh hiệu từ bỏ đặt

Trong Pascal để đặt tên cho các phát triển thành, hằng, mẫu mã, lịch trình nhỏ ta cần sử dụng những thương hiệu (identifier). Danh hiệu của Pascal được bắt đầu bằng một chữ cái, sau đó có thể là các vần âm, chữ số giỏi là vết nối, ko được có tầm khoảng Trắng và độ lâu năm buổi tối nhiều được cho phép là 127.

lấy ví dụ như 6.1:Sau đây là những danh hiệu: x;S1;Delta;PT_bac_2

Pascal không sáng tỏ chữ thường xuyên và chữ hoa vào một danh hiệu.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng free pascal

lấy ví dụ như 6.2:aa cùng AA là một;XyZ_aBcvàxyZ_AbC là 1 trong những

khi viết lịch trình ta nên được sắp xếp các danh hiệu sao cho chúng tạo nên những ý nghĩa sâu sắc của đối tượng người sử dụng cơ mà chúng biểu thị. Ðiều này giúp bọn họ viết chương trình dễ dàng cùng bạn không giống cũng dễ hiểu văn bản lịch trình.

III. CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL

*

Hình 6.1:Sơ đồ cấu trúc công tác Pascal

lấy ví dụ như 6.3:

PROGRAM Hello; Dòng tiêu đề

USESCrt; Lời điện thoại tư vấn áp dụng những đơn vị chức năng công tác

VARNainstallmentsvfacr.com : string; Knhị báo biến đổi

PROCEDUREInput; Có thể có tương đối nhiều Procedure cùng Function

Begin

ClrScr; Lệnh xóa screen

Write(" ‘Hello ! What is your nainstallmentsvfacr.com ?... ‘");Readln(Nainstallmentsvfacr.com);

End;

BEGIN Thân lịch trình chính

Input;

Writeln(" ‘Welcoinstallmentsvfacr.com khổng lồ you,‘, Nainstallmentsvfacr.com") ;

Writeln(" ‘Today, we study PASCAL PROGRAMMING ... ‘");

Readln;

End.

Một chương trình Pascal có các phần:

* Phần tiêu đề:

Phần này bắt đầu bởi tự khóa Program rồi tiếp đến là tên của chương trình với chấm dứt bằng vết chấm phẩy (;)

Tên lịch trình bắt buộc được đặt theo đúng qui biện pháp của danh hiệu tự đặt. Phần tiêu đề có hay không cũng khá được.

* Phần knhì báo dữ liệu:

Trước khi áp dụng biến như thế nào phải knhì báo trở nên đó, nghĩa là xác minh rõ xem trở thành kia nằm trong thứ hạng dữ liệu nào. Một công tác Pascal hoàn toàn có thể tất cả một số trong những hoặc toàn bộ những khai báo tài liệu sau:

CONST: knhì báo hằng

...

TYPE: định nghĩathứ hạng dữliệu new

...

VAR: knhì báo những biến hóa

...

* Phần khai báo công tác con:

Phần này biểu hiện một đội nhóm lệnh được đặt tên chung là một trong chương trình nhỏ nhằm Lúc thân chương trình chủ yếu Gọi mang đến thì cả nhóm lệnh này được thi hành.

Phần này hoàn toàn có thể bao gồm hoặc không tùy theo yêu cầu.

*Phần thân chương thơm trình:

Phần thân chương trình là phần đặc biệt quan trọng duy nhất và bắt buộc phải tất cả, phần này luôn nằm giữa 2 từ khóa là BEGIN và END. Tại thân là lệnh mà lại các chương trình thiết yếu buộc phải thực hiện. Sau trường đoản cú khóa END là dấu chấm (.) để báo hoàn thành chương trình.

*Dấu chnóng phẩy (;):

Dấu ;dùng để chia cách những câu lệnh của Pascal và không thể thiếu được.

*Lời chụ thích:

Lời chú thích dùng để làm ghi chú cho những người thực hiện lịch trình lưu giữ nhằm mục tiêu hội đàm biết tin thân bạn với fan, laptop sẽ không còn lưu ý cho lời ghi chú này. Lời ghi chú nằm trong lòng ký hiệu: hoặc (**)

IV. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ: INTEGER, REAL, BOOLEAN, CHAR

1. Khái niệm

Dữ liệu (data) là toàn bộ phần đa gì mà lại máy vi tính buộc phải giải pháp xử lý.

Theo Niklaus Wirth:

CHƯƠNG TRÌNH = THUẬT TOÁN + CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Một kiểu dữ liệu (data type) là một trong những hình thức về làm nên, cấu tạo với cực hiếm của tài liệu tương tự như bí quyết màn biểu diễn và phương pháp giải pháp xử lý tài liệu.

Trong Pascal những kiểu dáng tài liệu tất cả những một số loại sau:

- Kiểu đơn giản và dễ dàng (Simple type): bao hàm mẫu mã số nguyên (Integer), kiểu số thực (Real), kiểu lô ghích (Boolean), đẳng cấp ký kết trường đoản cú (Char).

- Kiểu bao gồm cấu trúc (Structure type): bao gồm mảng (Array), chuỗi (String), bạn dạng ghi (Record), tập thích hợp (Set), tập tin (File).

- Kiểu chỉ điểm (pointer):

Trong chương thơm này, chúng ta chỉ xét các thứ hạng tài liệu đơn giản dễ dàng.

2. Kiểu số nguim (Integer type)

a. Kiểu số nguim thuộc Z cất trong Turbo Pascal

Ðược tư tưởng cùng với các tự khóa sau:

TỪ KHÓA

SỐ BYTE

PHẠM VI

BYTE

1

0 .. 255

SHORTINT

1

- 128 .. 127

INTEGER

2

- 32768 .. + 32767

WORD

2

0 .. 65535

LONGINT

4

- 2147483648 .. 2147483647

b. Các phxay toán thù số học đối với số nguyên

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

+

Cộng

-

Trừ

*

Nhân

/

Chia mang lại hiệu quả là số thực

DIV

Chia mang phần nguim

MOD

Chia rước phần dư

SUCC (n)

n + 1

PRED (n)

n - 1

ODD (n)

TRUE giả dụ n lẻ

cùng FALSE giả dụ n chẵn

3. Kiểu số thực (Real type)

Tại Turbo Pascal, kiểu dáng số thực ở trong tập thích hợp R chứa trong 6 bytes, được định nghĩa với từ khóa REAL:R =(<2.9 x 10-39 , 1.7 x 1038 >

Hay viết theo phương thức số khoa học: R = ( <2.9E-39, 1.7E38>

Số thực rất có thể viết theo kiểu tất cả vệt chnóng thập phân bình thường hoặc viết theo phong cách thập phân có phần nón với phần định trị.

Các phnghiền tân oán số học cơ bản +, -, * , /dĩ nhiên được thực hiện trong thứ hạng real.

Bảng bên dưới đây là những hàm số học tập mang đến hình dạng số thực:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

ABS (x)

|x| : mang cực hiếm tuyệt đối của số x

SQR (x)

x2 : lấy bình phương thơm trị số x

SQRT(x)

*
: láúy càn báûc 2 cuía trë säú x

SIN(x)

sin (x) : lấy sin của x

COS (x)

cos (x) : rước cos của x

ARCTAN (x)

arctang (x)

LN (x)

ln x : lấy logarit nepe của trị x (e ( 2.71828)

EXPhường (x)

ex

TRUNC (x)

mang phần ngulặng lớn nhất không thừa vượt trị số x

ROUND (x)

làm cho tròn giá trị của x, lấy số nguyên ổn ngay gần x nhất

4. Kiểu xúc tích và ngắn gọn (Boolean)

Một dữ liệu trực thuộc vẻ bên ngoài BOOLEAN là một đại lượng được cất trong 1 byte sinh hoạt Turbo Pascal và chỉ còn rất có thể cảm nhận một trong những hai gía trị lô ghích là TRUE (đúng) và FALSE (sai).

Qui ước:TRUE > FALSE

Các phxay toán bên trên giao diện Boolean:

A

B

NOT A

A AND B

A OR B

A XOR B

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

Nhận xét:

·Phnghiền AND (và) chỉ mang lại tác dụng là TRUE lúc cả 2 toán thù hạng là TRUE

·Phxay OR (hoặc) chỉ mang lại hiệu quả là FALSE lúc cả hai toán hạng là FALSE

·Phnghiền XOR (hoặc triệt tiêu) luôn luôn mang lại tác dụng là TRUE khi cả 2 tân oán hạng là khác nhau cùng trở lại.

Các phxay toán quan hệ mang lại công dụng mẫu mã Boolean:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

khác biệt

=

đều bằng nhau

>

lớn hơn

nhỏ tuổi rộng

> =

lớn hơn hoặc bởi

nhỏ tuổi rộng hoặc bằng

5. Kiểu ký từ (Char type)

Tất cả những dữ liệu viết ngơi nghỉ dạng văn bản cam kết từ được knhì báo vị từ bỏ khóa CHAR.

Một cam kết tự được viết vào hai vệt nháy solo ( ). Ðể luôn thể hội đàm biết tin rất cần được thu xếp, khắc số những cam kết trường đoản cú, từng cách bố trí điều này Hotline là bảng mã. Bảng mã thông dụng hiện giờ là bảng mã ASCII (xem lại cmùi hương 3).

Ðể tiến hành những phxay toán số học tập cùng so sánh, ta phụ thuộc vào giá trị số trang bị từ bỏ mã ASCII của từng ký kết từ, chẳng hạn: "A"

Trong Turbo Pascal mỗi ký tự được đựng trong một byte.

Các hàm chuẩn chỉnh liên quan mang lại phong cách ký tự:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

ORD(x)

Cho số máy từ bỏ của ký từ bỏ x vào bảng mã

CHR(n) hay #n

Cho ký từ bỏ có số trang bị từ là n

PRED(x)

Cho ký từ đứng trước x

SUCC(x)

Cho ký trường đoản cú thua cuộc x

V. CÁC KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC, ...

1. Hằng (constant)

a. Ðịnh nghĩa

Hằng là một trong những đại lượng có giá trị ko đổi vào quy trình chạy công tác. Ta sử dụng thương hiệu hằng nhằm lịch trình được ví dụ cùng dễ sửa đổi.

b. Cách knhị báo

CONST

= ;

lấy một ví dụ 6.4:CONST

Siso = 100;

X = ‘xxx ‘;

2. Biến (variable)

a. Ðịnh nghĩa

Biến là một cấu tạo ghi lưu giữ mang tên (đó là tên biến hóa tuyệt thương hiệu của biến).

Biến ghi ghi nhớ một tài liệu như thế nào kia call là cực hiếm (value) của đổi thay. Giá trị của phát triển thành có thể được biến đổi trong thời gian thực hiện trở nên.

Sự truy nã xuất của trở thành nghĩa là gọi giá trị tốt chuyển đổi giá trị của thay đổi được triển khai thông qua tên đổi thay.

Ví dụ 6.5: Readln (x) ;

Writeln (x) ;

x := 9 ;

Biến là một trong những cấu tạo ghi nhớ dữ liệu do vậy nó buộc phải tuân thủ theo đúng vẻ ngoài của mẫu mã tài liệu : một biến chuyển nên trực thuộc một loại tài liệu nhất thiết.

b. Cách knhì báo

VAR

: ;

lấy ví dụ 6.6:VAR

a : Real ;

b, c : Integer ;

TEN : String <20>

X : Boolean ;

Chon : Char ;

Cần knhị báo những đổi mới trước khi thực hiện chúng trong lịch trình. Knhị báo một trở thành là khai báo sự lâu dài của thay đổi đó và cho thấy nó trực thuộc phong cách gì.

3. Kiểu (Type)

a. Ðịnh nghĩa

Ngoài các thứ hạng đang định sẵn, Pascal còn cho phép ta tư tưởng những hình trạng dữ liệu khác tự các kiểu căn uống bản theo qui tắc chế tạo của Pascal.

b. Cách knhì báo

TYPE

= ;

Ví dụ 6.7:

TYPE

SoNguyen = Integer ;

Diem = Real;

Tuoi = 1 .. 100 ;

Color = (Red, Blue, Green) ;

Thu = (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat) ;

với lúc sẽ knhị báo vẻ bên ngoài gì thì ta bao gồm quyền sử dụng để khai báo biến như nghỉ ngơi ví dụ sau:

ví dụ như 6.8:VAR

i, j : SoNguyen ;

Dtb : Diem ;

T : tuoi ;

Mau : màu sắc ;

Ngay_hoc : Thu;

4. Biểu thức (Expression)

a. Ðịnh nghĩa

Một biểu thức là 1 trong những phương pháp tính tân oán bao gồm các phnghiền tân oán, hằng, đổi mới, hàm cùng những lốt ngoặc.

lấy ví dụ 6.9: 5 + A * SQRT(B) / SIN(X)

(A AND B) OR C

b. Thứ tự ưu tiên

Khi tính giá trị của một biểu thức, ngôn từ Pascal qui ước đồ vật từ bỏ ưu tiên của các phnghiền tân oán tự cao đến thấp như sau:

Mức ưu tiên:Các phép toán:

1. Biểu thức trong ngoặc solo ()

2.Phnghiền Call hàm

3. Not,-

4. *, /, DIV, MOD, AND

5. +, -, OR, XOR

6. =, , =, , IN

lấy một ví dụ 6.10:(4+5)/3 + 6 - (sin((/2)+3)*2= (9)/3 + 6 - (1+3)*2 = 3 + 6 - 8 = 1

c. Qui dự trù lắp thêm từ ưu tiên

lúc tính một biểu thức có 3 qui tắc về trang bị tự ưu tiên nlỗi sau:

Qui tắc 1 : Các phép toán làm sao bao gồm ưu tiên cao hơn nữa sẽ tiến hành tính trước.

Qui tắc 2 : Trong những phép tân oán có cùng thứ tự ưu tiên thì sự tính tân oán sẽ được triển khai từ trái thanh lịch cần.

Qui tắc 3 :Phần vào ngoặc trường đoản cú vào ra phía bên ngoài được tính tân oán nhằm trlàm việc thành một cực hiếm đối kháng.

d. Kiểu của biểu thức

Là đẳng cấp của hiệu quả sau khi tính biểu thức.

ví dụ như 6.11:Biểu thức sau được điện thoại tư vấn là biểu thức Boolean:

not (("a">"c") and ("c">"C")) or ("B"="b") có giá trị TRUE

VI. CÁC THỦ TỤC XUẤT/NHẬP

1. Câu lệnh (stateinstallmentsvfacr.comnt)

a. Trong một chương trình Pascal, sau phần diễn đạt dữ liệu là phần mô tả những câu lệnh. Các câu lệnh có trọng trách xác minh các các bước cơ mà máy vi tính nên triển khai để cách xử lý những dữ liệu đã có miêu tả và khai báo.

b. Câu lệnh được phân thành câu lệnh đơn giản và câu lệnh bao gồm cấu tạo.

(xem phần bài xích hiểu thêm)

- Câu lệnh 1-1 giản

+ Vào dữ liệu :Read, Readln

+ Ra dữ liệu:Write, Writeln

+ Lệnh gán ::=

+ Lời hotline lịch trình con(gọi trực tiếp tên của công tác con)

+ Xử lý tập tin :RESET, REWRITE, ASSIGN ...

- Câu lệnh gồm kết cấu

+ Lệnh ghxay :BEGIN .. END

+ Lệnh chọn:IF .. THEN .. ELSE

CASE .. OF .

+ Lệnh lặp:FOR .. TO .. DO

REPEAT .. UNTIL

WHILE .. DO

c. Các câu lệnh nên được ngăn cách cùng nhau vày vệt chnóng phẩy ( ; ) và Các câu lệnh rất có thể viết bên trên một loại giỏi nhiều mẫu.

2. Cấu trúc tuần trường đoản cú

a. Lệnh gán (Assigninstallmentsvfacr.comnt stateinstallmentsvfacr.comnt)

Một trong số lệnh dễ dàng và đơn giản với cơ phiên bản độc nhất của Pascal là lệnh gán. Mục đích của lệnh này là gán cho một đổi thay đã khai báo một quý giá nào đó cùng vẻ bên ngoài với phát triển thành.

* Cách viết:

:=;

lấy ví dụ như 6.12:Lúc đã khai báo

VAR

c : Char ;

i,j : Integer ;

x, y : Real ;

p, q : Boolean ;

thì ta có thể gồm các phnghiền gán sau :

c := ‘A’ ;

c := Chr(90) ;

i := (35+7)*2 thủ thuật 4 ;

i := i div 7 ;

x := 0.5 ;

x := i + 1 ;

q := i > 2*j +1 ;

q := not p ;

* Ý nghĩa:

Biến và các tuyên bố gán là những quan niệm quan trọng của một họ các ngôn ngữ lập trình sẵn cơ mà Pascal là một trong đại diện tiêu biểu. Chúng phản chiếu phương thức buổi giao lưu của máy vi tính bây chừ, kia là:

- Lưu trữ những quý giá khác biệt vào một ô nhớ tại phần nhiều thời điểm không giống nhau.

- Một quá trình tính tân oán rất có thể coi nlỗi là một trong quy trình có tác dụng biến hóa giá trị của một (hay là 1 số) ô nhớ nào đó, cho tới khi đạt được cực hiếm nên search.

b. Lệnh ghxay (Compound stateinstallmentsvfacr.comnt)

Một nhóm câu lệnh đối kháng được đặt thân 2 chữ BEGIN với END sẽ tạo thành một câu lệnh ghnghiền.

Trong Pascal ta có thể đặt những lệnh ghnghiền con trong các lệnh ghép lớn hơn bao kế bên của nó với hoàn toàn có thể hiểu giống như như cấu trúc ngoặc đối chọi ( ) trong các biểu thức tân oán học.

* Sơ đồ:

*

Hình 6.2: Sơ đồ gia dụng cấu trúc BEGIN .. END;

Tại hình minh họa bên trên ta thường thấy những đội lệnh thành từng kân hận (block). Một khối hận lệnh ban đầu bằng BEGIN với hoàn thành sống END; . Trong một kăn năn lệnh cũng rất có thể bao gồm các kân hận lệnh bé bên trong nó. Một kăn năn chương trình hay được dùng để làm nhóm tự 2 lệnh trngơi nghỉ lên nhằm tạo thành một của những lệnh bao gồm cấu trúc, ta rất có thể chạm mặt khái niệm này trong nhiều ví dụ làm việc các phần sau.

3. Cấu trúc rẽ nhánh

a. Lệnh IF .. THEN .. và Lệnh IF .. THEN .. ELSE..

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Web Bán Hàng, Tạo Web Chuyên Nghiệp, Tạo Website: Tự Làm Được Ngay

*Lưu trang bị diễn đạt những lệnh cùng ý nghĩa sâu sắc phương pháp viết:

*
*

Hình 6. 3: Lệnh IF THEN ;

*
*

Hình 6. 4:Lệnh IF .. THEN .. ELSE ..;

Crúc ý:

- Ðiều khiếu nại là 1 trong những biểu thức Boolean.

- Nếu sau THEN hoặc ELSE có khá nhiều rộng một lệnh thì tađề xuất góilại vào BEGIN .. END;

- Toàn cỗ lệnh IF .. THEN .. ELSE coi như một lệnh solo.

lấy một ví dụ 6.13:Tính cnạp năng lượng bậc 2 của một trong những

PROGRAM Tinh_can_bac_nhị ;

VAR

a : Real ;

BEGIN

Write ( Nhập số a =) ;

Readln(a) ;

IF a

Write (" a : 10 : 2 , là số âm đề nghị ko mang cnạp năng lượng được !!! ")

ELSE

Writeln (" Căn uống số bậc 2 của , a : 2 : 2 , la , SQRT(a) :10 : 3 ");

Writeln (" Nhấn ENTER để thoát ... ") ;

Readln; Dừng màn hình để thấy kết quả

END.

Ghi chú:

Trong công tác bên trên, a ta thấy tất cả dạng a :m :n cùng với chân thành và ý nghĩa m là số định khoảng tầm mà phần nguyên của a đang chỉ chiếm địa điểm và n là khoảng cho số trị phần thập phân của a.

b. Lệnh CASE .. OF

* Lưu đồ dùng biểu diễn:

*

Hình 6.5:Lưu thiết bị lệnh CASE .. OF

* Cách viết, ý nghĩa:

Cách viếtÝ nghĩa

CASE OFXét quý giá của biểu thức chọn

GT1 : Công Việc 1 ;Nếu có mức giá trị 1 (GT1) thì thi hành Công Việc 1

..........................................................

GTi: Công câu hỏi i ;Nếu có mức giá trị i(GT i) thì thi hành Công câu hỏi i

...........................................................

ELSECông câu hỏi 0 ;Nếu không tồn tại cực hiếm làm sao thỏa thì thực hiệnCông Việc 0

END;

Ghi chú:

- Lệnh CASE .. OF hoàn toàn có thể không tồn tại ELSE

- Biểu thức lựa chọn là đẳng cấp tách rộc như Integer, Char, không lựa chọn hình dáng Real

- Nếu ao ước ứng với nhiều quý giá khác biệt của biểu thức lựa chọn vẫn thực hiện một lệnh thì quý hiếm kia hoàn toàn có thể viết bên trên và một hàng cách nhau vày vệt phẩy (,) : Giá trị k1, k2, ..., kp: Lệnh k ;

lấy một ví dụ 6.14:PROGRAM Chon_mau ;

VARcolor : char ;

BEGIN

write (" Chọn màu theo một trong các 3 ký kết từ đầu là R / W / B ") ;

readln ( color) ;

CASEcolorOF

"R" ,"r":write (" RED = red color ") ;

"W", "w" :write (" WHITE = white color ") ;

"B" , "b":write (" BLUE = greed color dương ") ;

END ;

Readln;

END.

4. Cấu trúc lặp

a. Lệnh FOR

Cấu trúc FOR được cho phép lặp lại những lần một dãy lệnh. Số lần lặp lại hàng lệnh sẽ biết trước. Phát biểu FOR tất cả 2 dạng:

FOR .. TO .. DOđếm lên

FOR .. DOWNTO ..DOđếm xuống

* Cú pháp bao quát là:

FOR := TO/DOWNTO DO ;

* Lưu đồ:

*
*

Hình 6. 6:Lưu thứ tuyên bố FOR .. TO .. DO

Chụ ý:Trị đầu, trị cuối là những biến hóa hoặc hằng và vươn lên là đếm buộc phải là hình dáng tách rộc.

ví dụ như 6.15:Chương trình in một hàng số từ0 đến 9

Program Day_So ;

VAR

i : Integer ;

BEGIN

FORi := 0 TO 9DOWrite (i) ;

Readln ;

END.

b. Lệnh WHILE .. DO

* Lưu trang bị của lệnh

*

Hình 6. 7:Lưu đồ gia dụng kết cấu WHILE .. DO

* Ý nghĩa lưu đồ:

Trong Lúc mà ĐK còn đúng thì cđọng thực hiện Công câu hỏi, rồi quay trnghỉ ngơi về soát sổ điều kiện lại. Vòng lặp được liên tục, đến lúc điều kiện đưa ra không còn đúng nữa thì đi tới triển khai lệnh tiếp theo

* Cú pháp

WHILE DO

*

Hình 6.8:Sơ thiết bị cú pháplệnh WHILE .. DO

Ghi chú:

·Ðiều khiếu nại trong kết cấu lặp WHILE .. DO là 1 trong những biểu thức logic hình dạng Boolean chỉ có 2 quý hiếm là Ðúng (True) hoặc Sai (False)

·Nếu điều kiện Ðúng thì lịch trình đã chạy vào cấu tạo WHILE .. DO.

·Sau những lần lặp, công tác quay trở lại bình chọn ĐK. Tùy theo biểu thức xúc tích và ngắn gọn của điều kiện là Ðúng tốt Sai thì chương trình đang triển khai Công câu hỏi tương xứng.

·Nếu Sai thì gửi xuống bên dưới cấu trúc WHILE .. DO

ví dụ như 6.16:Chương thơm trình tính vừa đủ n số:x1 + x2 + x3 + ... + xn

Program Trung_binh_Day_So ;

VAR

n, count : Integer ;

x, sum, average : real ;

BEGIN

count := 1 ;

sum:= 0 ;

Write (" Nhập n = ") ;

readln (n) ;

WHILEcount

BEGIN

Write (" Nhập giá trị thứ" , count," của x = " ) ;

readln (x) ;

sum:= sum + x ;

count := count + 1 ;

END ;

average:=sum/n ;

Writeln (" Trung bình là =", average : 10 : 3 ) ;

Writeln (" Nhấn Enter để thoát ..." ) ;

Readln ;

END.

c. Lệnh REPEAT .. UNTIL

Câu lệnh REPEAT .. UNTIL sử dụng trong số ngôi trường phù hợp Lúc đổi thay điều khiển và tinh chỉnh không tồn tại kiểu tránh rộc cùng đặc trưng trong những trường hợp số lần lặp chần chờ trước.

*

Hình 6.9:Lưu thứ cấu trúc của REPEAT .. UNTIL

* Ý nghĩa câu lệnh:

Nếu ĐK súc tích là Sai (False)thì tái diễn lệnh cho tới Lúc điều kiện Ðúngthì mới có thể thoát ra khỏi cấu tạo REPEAT .. UNTIL.

Nếu có không ít câu lệnh thì từng lệnh chia cách nhau bởi vệt chấm phẩy (;)Công câu hỏi của REPEAT và UNTIL không độc nhất vô nhị thiết yêu cầu cần sử dụng lệnh ghnghiền nhằm đội từ bỏ 2 lệnh đơn trlàm việc lên thành quá trình.

*

Hình 6.10:Sơ thứ cú pháp REPEAT .. UNTIL

lấy ví dụ 6.17:Với bài xích tân oán mức độ vừa phải cộng một dãy số làm việc ví dụ trước rất có thể viết theo kết cấu REPEAT .. UNTIL nhưsau:

Program Trung_binh_Day_So ;

VARn, count : Integer ;

x, sum : real ;

BEGIN

count := 1 ;

sum:= 0 ;

Write := (" Nhập n = ") ;readln (n) ;

REPEAT

Write (" Nhập giá trị thứ" , count, "của x = ") ;

readln(x) ;

sum := sum + x ;

count := count + 1 ;

UNTIL count > n ;

Writeln (" Trung bình là =" , sum/n : 8 :2 ) ;

Readln ;

END.

Ghi chú:

So sánh 2 cách viết WHILE .. DO với REPEAT .. UNTIL ta thấy bao gồm sự khác biệt:

-Trong cấu trúc WHILE .. DO thì được bình chọn trước, trường hợp thỏa thì mới tiến hành .

- trái lại, vào cấu tạo REPEAT .. UNTIL thì sẽ tiến hành triển khai trước tiếp đến bắt đầu bình chọn , nếu không thỏa thì thường xuyên thực hành cho tới Khi là đúng.

Lệnh REPEAT .. UNTIL thường xuyên được thực hiện trong lập trình sẵn, độc nhất là thời điểm người sử dụng ý muốn liên tiếp bài bác toán thù làm việc trường vừa lòng thay đổi biến đổi mà không hẳn trở về lịch trình và nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9 lại.

Ví dụ 6.18:Nhân 2 số a với b

Program Tich;

VARa, b : integer ;

CK : char ;

BEGIN

REPEAT

Write (" Nhập số a = "); Readln (a) ;

Write (" Nhập số b = "); Readln (b) ;

Writeln (" Tích số của a x b là :" , a*b : 10 ) ;

Writeln (" Tiếp tục tính nữa ko (CK) ? ");

Readln (CK) ;

UNTIL upcase(CK) = K; hàm thay đổi cam kết tự trong biếnCK thành cam kết từ in hoa

Hướng dẫn lập trình Pascal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *