HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

THƯ VIỆN PHÁP.. LUẬT trân trọng gửi mang lại quý quý khách hàng toàn bộ vnạp năng lượng phiên bản QPPL chỉ dẫn Luật Đất đai 2013 (còn hiệu lực thực thi thi hành).


*
Tổng thích hợp vnạp năng lượng bản QPPL gợi ý Luật Đất đai 2013

Toàn cỗ văn uống bạn dạng QPPL giải đáp Luật Đất đai 2013 (Hình ảnh minh họa)

STT

Văn uống phiên bản QPPL hướng dẫn

Ngày bao gồm hiệu lực

1

Nghị định148/2020/NĐ-CPsửa thay đổi một vài Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

2

Nghị định96/2019/NĐ-CPnguyên tắc về size giá đất

3

Nghị định62/2019/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP. về quản lý, áp dụng khu đất trồng lúa

4

Nghị định123/2017/NĐ-CPsửa đổi Nghị định về thu chi phí sử dụng đất, thu tiền mướn khu đất, thungượng mặt nước

5

Nghị định35/2017/NĐ-CPhình thức về tiền thực hiện khu đất trong Khu gớm tế; thu tiền mướn đất, thusạn mặt nước trong Khu tài chính cùng Khu technology cao

6

Nghị định01/2017/NĐ-CPsửa đổi Nghị định43/2014/NĐ-CPhướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa thay đổi Nghị định44/2014/NĐ-CPvề tỷ giá của đất nền cùng Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, cung ứng, tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất

7

Nghị định135/2016/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định vẻ ngoài về thu chi phí thực hiện đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

8

Nghị định35/2015/NĐ-CPvề làm chủ, thực hiện khu đất trồng lúa

9

Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, cung cấp, tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất

10

Nghị định46/2014/NĐ-CPvề thu chi phí thuê đất, thubẽ mặt nước

11

Nghị định45/2014/NĐ-CPvề thu chi phí sử dụng đất

12

Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá chỉ đất

13

Nghị định43/2014/NĐ-CPlí giải Luật Đất đai 2013

14

Thông tư27/2018/TT-BTNMTvề những thống kê, kiểm kê khu đất đai, lập bản thiết bị thực trạng áp dụng đất

15

Thông tư33/2017/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CPhường với sửa thay đổi các Thông tư trả lời Luật Đất đai 2013

16

Thông tư33/2016/TT-BTNMTban hành định nấc kinh tế - nghệ thuật điều tra, nhận xét đất đai

17

Thông tư60/2015/TT-BTNMTvề chuyên môn điều tra, đánh giá đất đai

18

Thông bốn 02/2015/TT-BTNMTlý giải Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 với Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá bán đất

19

Thông tư47/2014/TT-BTNMTphương tiện nghệ thuật thành lập bạn dạng thứ hành chính những cấp

20

Thông tư42/2014/TT-BTNMTban hành định nấc kinh tế tài chính - chuyên môn thống kê, kiểm kê khu đất đai và lập phiên bản thứ thực trạng áp dụng đất

21

Thông tư35/2014/TT-BTNMTkhí cụ Việc điều tra, Review khu đất đai

22

Thông tư34/2014/TT-BTNMTvề xây dừng, cai quản, khai quật hệ thống thông tin khu đất đai

23

Thông tư25/2014/TT-BTNMTvề bản đồ gia dụng địa chính

24

Thông tư24/2014/TT-BTNMTvề hồ sơ địa chính

25

Thông tư23/2014/TT-BTNMTvề Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền mua nhà ở với gia sản khác nối sát cùng với đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *