Hướng dẫn làm logo bằng photoshop cs6

Cách thi công biểu tượng logo bằng photoshop

Chúng ta sẽ khởi tạo ra một hình ảnh y hệt như hình dưới đây

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *