HƯỚNG DẪN LÀM CON DẤU BẰNG PHOTOSHOP

Trong thể loại Photocửa hàng ngày lúc này mình vẫn share với chúng ta một thủ thuật nhỏ dại giúp đỡ bạn làm cho bé dấu điện tử nhằm đóng góp dấu vào file ảnh giỏi các file văn bản trước lúc post nó lên mạng mạng internet. Điều này còn có chức năng chế tạo bản quyền, uy tín mang lại sản phẩm của chúng ta hoặc đơn giản là tạo nên nhỏ vết ngộ nghỉnh (vui vẻ) dùng có tác dụng Avatar thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *