HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN LỚP 3

*

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải toán lớp 3

• Đọc, viết, so sánh những số tất cả 3 chữ số • Cộng, trừ những số có 3 chữ số ( ko nhớ ) • Luyện tập trang 4 • Cộng các số có cha chữ số (bao gồm lưu giữ một lần) • Luyện tập trang 6 • Trừ các số bao gồm ba chữ số (bao gồm lưu giữ một lần) • Luyện tập trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập những bảng phân tách • Luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải tân oán • Xem đồng hồ thời trang • Xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • Luyện tập trang 17 • Luyện tập thông thường trang 18

Chương 2: Phnghiền nhân và phxay phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • Luyện tập trang đôi mươi • Nhân số có nhì chữ số với số có một chữ số (ko nhớ) • Nhân số có nhị chữ số với số có một chữ số (gồm nhớ) • Luyện tập trang 23 • Bảng phân chia 6 • Luyện tập trang 25 • Tìm một trong những phần cân nhau của một số trong những • Luyện tập trang 26 • Chia số có nhì chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • Luyện tập trang 28 • Phnghiền phân tách hết và phnghiền chia gồm dư • Luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • Luyện tập trang 32 • Gấp một trong những lên những lần • Luyện tập trang 34 • Bảng chia 7 • Luyện tập trang 36 • Giảm đi một số trong những lần • Luyện tập trang 38 • Tìm số phân chia • Luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận biết với vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • Luyện tập trang 46 • Thực hành đo độ lâu năm • Thực hành đo độ dài (tiếp theo) • Luyện tập thông thường trang 49 • Bài tân oán giải bởi nhì phép tính • Bài toán thù giải bằng hai phnghiền tính (tiếp theo) • Luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • Luyện tập trang 54 • Nhân số gồm bố chữ số với số tất cả một chữ số • Luyện tập trang 56 • So sánh số to cấp mấy lần số nhỏ bé • Luyện tập trang 58 • Bảng chia 8 • Luyện tập trang 60 • So sánh số bé nhỏ bởi một phần mấy số phệ • Luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • Luyện tập trang 64 • Gam • Luyện tập trang 67 • Bảng chia 9 • Luyện tập trang 69 • Chia số tất cả nhì chữ số mang đến số gồm một chữ số • Chia số bao gồm nhị chữ số cho số tất cả một chữ số (tiếp theo) • Chia số gồm bố chữ số cho số có một chữ số • Chia số tất cả ba chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • Giới thiệu bảng nhân • Giới thiệu bảng chia • Luyện tập trang 76 • Luyện tập phổ biến trang 77 • Làm quen thuộc với biểu thức • Tính quý giá của biểu thức • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • Luyện tập trang 81 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • Luyện tập trang 82 • Luyện tập tầm thường trang 83 • Hình chữ nhật • Hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • Luyện tập trang 89 • Luyện tập phổ biến trang 90

Chương 3: Các số mang đến 10 000


• Các số bao gồm tư chữ số • Luyện tập trang 94 • Các số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • Các số có tứ chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - Luyện tập • Điểm trọng điểm. Trung điểm của đoạn thẳng • Luyện tập trang 99 • So sánh những số trong phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 101 • Phép cùng các số trong phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 103 • Phép trừ những số trong phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 105 • Luyện tập chung trang 106 • Tháng - năm • Luyện tập trang 109 • Hình tròn, trung tâm, đường kính, nửa đường kính • Nhân số gồm bốn chữ số với số gồm một chữ số • Luyện tập trang 114 • Nhân số tất cả bốn chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 116 • Chia số tất cả bốn chữ số mang lại số có một chữ số • Chia số có tư chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • Chia số tất cả bốn chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 1trăng tròn • Luyện tập phổ biến trang 1trăng tròn • Làm thân quen với chữ số La Mã • Luyện tập trang 122 • Thực hành xem đồng hồ • Thực hành xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • Bài toán liên quan mang lại rút về đơn vị • Luyện tập trang 129 phần 1 • Luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền cả nước • Luyện tập trang 132 • Làm quen với những thống kê số liệu • Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) • Luyện tập trang 138

Chương thơm 4: Các số đến 100 000


• Các số tất cả năm chữ số • Luyện tập trang 142 • Các số tất cả năm chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 145 • Số 100 000 - Luyện tập • So sánh các số vào phạm vi 100 000 • Luyện tập trang 148 • Luyện tập trang 149 • Diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-m2 • Diện tích hình chữ nhật • Luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • Luyện tập trang 154 • Phép cùng những số vào phạm vi 100 000 • Luyện tập trang 156 • Phnghiền trừ các số trong phạm vi 100 000 • Tiền Việt Nam • Luyện tập trang 159 • Luyện tập tầm thường trang 160 • Nhân số có năm chữ số cùng với số tất cả một chữ số • Luyện tập trang 162 • Chia số có năm chữ số mang lại số có một chữ số • Chia số bao gồm năm chữ số đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 165 • Luyện tập phổ biến trang 165 • Bài tân oán tương quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) • Luyện tập trang 167 • Luyện tập trang 167 • Luyện tập bình thường trang 168

Cmùi hương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số đến 100 000 • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phnghiền tính vào phạm vi 100 000 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phnghiền tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán thù (tiếp theo) • Luyện tập tầm thường trang 177 • Luyện tập thông thường trang 178 • Luyện tập phổ biến trang 179

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Ledshowtw 2014, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Ledshowtw 2014

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập cùng bổ sung •Chương 2: Phxay nhân cùng phxay chia trong phạm vi 1000 •Cmùi hương 3: Các số mang lại 10 000 •Cmùi hương 4: Các số mang đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *