Hướng dẫn cấu hình switch juniper

Tiếp tục cùng với những nội dung bài viết cơ bản bên trên sản phẩm công nghệ Juniper, bây giờ an ninh mạng thông số kỹ thuật mô hình thực tế với:

– VLAN sinh hoạt các tầng, định tuyến các VLAN với nhau

– Cấu hình gộp 2 mặt đường vật dụng lý thành 1 xúc tích nhằm tăng đường truyền cùng vận tốc, backup

– Cấu hình Static route

– DHCP Relay

(tìm hiểu thêm các bài viết cơ phiên bản trên đây:)

Tại Switch Ex Juniper Core

Tạo VLAN, toàn bộ những Vlan đề xuất được tạo thành trên Core

mix vlans Floor1 vlan-id 10

set vlans Floor2 vlan-id 20

phối vlans Floor3 vlan-id 30

Định nghĩa số group interface

phối chassis aggregated-devices ethernet device-count 2

Cấu hình group intercafe: (từng con đường súc tích 802.3ad ae0 gồm 2 mặt đường đồ vật lý)

Đường này liên kết từ switch EX cho tới Router nhằm ra Internet

Cấu hình group interface mode trunk

phối interfaces ae0 unit 0 family ethernet-switching port-mode trunk // đến ae0 là trunk

Gán IP.. mang đến group interface

set interfaces ae0 unit 0 family inet address 172.17.0.2/30

Gán interface trunk các VLAN

set interfaces ae0 unit 0 family ethernet-switching vlan members all

Tạo default-gateway nhằm route đi internet

phối routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 172.17.0.1 //STATIC ROUTE

Gán interface VLAN có tác dụng gateway cho các VLAN

set interfaces vlan unit 10 family inet address 172.16.10.1/24

set interfaces vlan unit 11 family inet address 172.16.11.1/24

set interfaces vlan unit 12 family inet address 172.16.12.1/24

Cấu hình DHCP-Replay Agent

phối forwarding-options helpers bootp server 172.16.0.11

// Ip VPS cấp DHCP

phối forwarding-options helpers bootp interface vlan.10

//vlan phải cung cấp DHCP

set forwarding-options helpers bootp interface vlan.20

//vlan phải cấp DHCP

phối forwarding-options helpers bootp interface vlan.30

//vlan đề xuất cấp cho DHCP

Cấu hình Inter-VLAN nhằm route các VLAN thông với nhau

set vlans Floor1 l3-interface vlan.10

set vlans Floor2 l3-interface vlan.20

mix vlans Floor3 l3-interface vlan.30

Lưu cấu hình vào thiết bị

commit

Lượt coi (3675)


*
Các lệnh cơ phiên bản bên trên hệ điều hành của Juniper
*
Cấu hình trước tiên bên trên thiết bị Juniper
*
Định tuyến bên trên Router (phần 2)
*
Access Control List là gì, phân các loại ACL
*
Cơ chế buổi giao lưu của Access Control List cùng Wildthẻ Mask
*
Cấu hình cơ bạn dạng Access Point
*
Tự học CCNA Security bài xích 1: Giao thức SPANNING TREE PROTOCOL
*
Tạo User bên trên Junos

Chuyên mục: Kiến Thức Bổ Ích