HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT RATIONAL ROSE

Rational Rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình.Rational Rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng ta có thể thiết kế được mô hình.Đây là file ISO cài đặt phần mềm IBM Rational Rose bản 7.0. Các bạn có thể tải về, giải nén hoặc cho vào ổ đĩa ảo và cài đặt.IBM Rational Rose Enterprise là công cụ dùng để phân tích và thiết kế mô hình lớp và đối tượng

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt rational rose

Download:https://isoft.biz/go/?to=aHR0cHM6Ly9jb2ludXJsLm5ldC9JQk1SYXRpb25hbDcwRnVsbA.4744-203 - Đã test không virushttps://isoft.biz/go/?to=aHR0cDovL3d3dy5maWxlZHdvbi5pbmZvL25tb2pob2h5eWZ0ai9JQk1fUmF0aW9uYWxfUm9zZV9FbnRlcnByaXNlXzcuMF9GdWxsLnppcC5odG1s.4744-203https://isoft.biz/go/?to=aHR0cDovLzEyM2xpbmsucHJvL1NXRlk4dExS.4744-203https://isoft.biz/go/?to=aHR0cHM6Ly93d3cuZnNoYXJlLnZuL2ZpbGUvRlpHWThXTkI4MTZH.4744-203https://isoft.biz/go/?to=aHR0cDovL3d3dy5tZWRpYWZpcmUuY29tL2ZpbGUveDBteWF3ZmNrNDhhZXl1LyU1QmhvaWRhcGl0LmNvbS52biU1RC5JQk0uUmF0aW9uYWwuUm9zZS5FbnRlcnByaXNlLnY3LjAtVEZUSVNPLnppcA.4744-203https://isoft.biz/go/?to=aHR0cHM6Ly9jb2ludXJsLm5ldC9JQk1SYXRpb25hbDcwRml4.4744-203 - https://isoft.biz/go/?to=aHR0cHM6Ly93d3cuZnNoYXJlLnZuL2ZpbGUvS0pRUkVEREhaREgz.4744-203Password nếu có: https://isoft.biz/go/?to=aHR0cDovL3d3dy5pc29mdC5iaXo.4744-203 hoặc hoidapit.com.vn
Bản Portalbe:
https://isoft.biz/go/?to=aHR0cHM6Ly9jb2ludXJsLm5ldC9JQk1SYXRpb25hbDcwUG9ydGFibGU.4744-203 - Đã test không virushttps://isoft.biz/go/?to=aHR0cDovL3d3dy5maWxlZHdvbi5pbmZvL21sdno3NmU5NzY5Yi9SYXRpb25hbF9Sb3NlXzdfUG9ydGFibGUucmFyLmh0bWw.4744-203https://isoft.biz/go/?to=aHR0cDovL3d3dy5tZWRpYWZpcmUuY29tL2ZpbGUvZXVsbzRiNW9ucWwyYW01L3JhdGlvbmFsK3Jvc2UrNytwb3J0YWJsZS5yYXI.4744-203https://isoft.biz/go/?to=aHR0cHM6Ly9jb2ludXJsLm5ldC9JQk1SYXRpb25hbDcwRml4.4744-203 - https://isoft.biz/go/?to=aHR0cHM6Ly93d3cuZnNoYXJlLnZuL2ZpbGUvS0pRUkVEREhaREgz.4744-203Password nếu có: https://isoft.biz/go/?to=aHR0cDovL3d3dy5kZW1idW9uLnZu.4744-203 hoặc hoidapit.com.vn
*

Hướng dẫn cài đặt:
Mount file ISO đã cài vào ổ đĩa ảoNhấn chuột phải vào file setup.exe và chọn Run as Adminstrator.Cài đặt như bình thường.Mở ứng dụng "IBM Rational License Key Administrator" và chọn Import a Rational License File.Trong quá trình cài đặt, bước đầu chọn các bạn cứ để mặc định và Next theo các bước dưới đây để tiến hành cài đặt.Đầu tiên chọn theo hình:
*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Xiaomi Miband 2 Mở Nguồn Khởi Động Và Kết Nối Smartphone

Quảng cáo:
https://isoft.biz/go/?to=aHR0cHM6Ly9kZW1idW9uLnZuL3JmLz9jPU9UVUlSQlpW.4744-203 https://isoft.biz/imurl/https://isoft.biz/go/?to=aHR0cHM6Ly92bmJpdC5vcmcvYWxpbmlleC8.4744-203

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *