HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ORACLE 11G

NHẬP.. MÔN Squốc lộ,PL/SQL ADMIN TUNNING RAC 12C-21C DB KHÁC ĐỒNG BỘ SYSTEM WEBLOGIC ĐÀO TẠO DỊCH VỤ
*

Oracle Linux 7 là 1 trong bạn dạng xây đắp chế tạo, tuy nhiên Thương hiệu dữ liệu Oracle chỉ được cung ứng trên nó từ bỏ Trung tâm dữ liệu Oracle 11g (11.2.0.4) trsống đi.Không buộc phải thực hiện thiết đặt này cho một khối hệ thống thực khi sử dụng các phiên bạn dạng cửa hàng dữ liệu trước 11.2.0.4.Bài viết này biểu hiện Việc thiết lập Cơ sở tài liệu Oracle 11g Phiên phiên bản 2 (11.2.0.4) 64 bit bên trên Oracle Linux 7 (OL7) 64 bit.Bài viết này dựa vào thiết lập sever cùng với buổi tối thiểu 2G điều đình cùng Linux an ninh được đặt thành được cho phép.Tải chương trinhGiải nén tập tinTập tin sản phẩm công nghệ chủĐiều kiện tiên quyết cài đặt của OracleCài đặt trường đoản cú độngCài đặt thủ côngCài đặt ngã sungCài đặtTải xuống phần mềmTải xuống ứng dụng Oracle bằng một trong những nhị link dưới đây.Nếu chúng ta gồm quyền truy cập vàoHỗ trợ Oracle của tớ (MOS), thì tốt hơn là thiết lập xuống phiên bản 11.2.0.4, bởi đây là phiên bản thứ nhất của 11.2 được cung ứng bên trên Oracle Linux 7.Giải nén tập tinGiải nén tập tin.unzip linux.x64_11gR2_database_1of2.zipunzip linux.x64_11gR2_database_2of2.zipBây giờ đồng hồ các bạn sẽ tất cả một thỏng mục tốt nhất hotline là "database" cất các tệp cài đặt.Tệp sever Tệp"/etc/hosts" cần đựng tên đầy đủ điều kiện mang lại máy chủ. Ví dụ127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4192.168.0.215 ol7.localtên miền ol7Đặt tên sever đúng chuẩn trong tệp"/etc/hostname" .ol7.localdomainĐiều khiếu nại tiên quyết cài đặt OracleThực hiện nay Cài đặt auto hoặc Cài đặt bằng tay thủ công để kết thúc các ĐK tiên quyết cơ phiên bản.Thiết lập bổ sung cập nhật là quan trọng cho tất cả các thiết lập.Cài đặt từ độngNếu bạn đầu tư sử dụng gói "oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall" để tiến hành tất cả thiết đặt tiên quyết của mình, hãy tuân theo lí giải tạihttp://public-yum.oracle.comđể cấu hình thiết lập kho tàng trữ yum cho OL, tiếp nối thực hiện lệnh sau.# yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstallTất cả những ĐK tiên quyết quan trọng sẽ tiến hành thực hiện tự động.Có lẽ cũng đáng để tiến hành update khá đầy đủ, tuy vậy vấn đề đó ko thực sự quan trọng.# yum updateCài đặt thủ côngNếu bạn chưa áp dụng gói "oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall" nhằm triển khai toàn bộ các ĐK tiên quyết, các bạn sẽ bắt buộc triển khai bằng tay các tác vụ tùy chỉnh sau.Thêm hoặc sửa đổi các mẫu sau vào tệp "/etc/sysctl.conf".fs.aio-max-nr = 1048576fs.file-max = 6815744kernel.shmall = 2097152kernel.shmmax = 536870912kernel.shmmni = 4096# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmnikernel.sem = 250 32000 100 128net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500net.core.rmem_default=262144net.core.rmem_max=4194304net.core.wmem_default=262144net.core.wmem_max=1048586Chạy lệnh sau để biến hóa các tđắm say số ngày nay./sbin/sysctl -pThêm những dòng sau vào tệp "/etc/security/limits.conf".oracle soft nproc 2047oracle hard nproc 16384oracle soft nofile 4096oracle hard notệp tin 65536oracle soft staông chồng 10240Thêm dòng sau vào tệp "/etc/pam.d/login", nếu như nó vẫn chưa tồn tạisession required pam_limits.soCác gói sau được liệt kê theo đòi hỏi, bao hàm phiên phiên bản 32 bit của một số gói.Nhiều gói phải được thiết lập.yum install binutils -yyum install compat-libstdc++-33 -yyum install compat-libstdc++-33.i686 -yyum install gcc -yyum install gcc-c++ -yyum install glibc -yyum install glibc.i686 -yyum install glibc-devel -yyum install glibc-devel.i686 -yyum install ksh -yyum install libgcc -yyum install libgcc.i686 -yyum install libstdc++ -yyum install libstdc++.i686 -yyum install libstdc++-devel -yyum install libstdc++-devel.i686 -yyum install libaio -yyum install libaio.i686 -yyum install libaio-devel -yyum install libaio-devel.i686 -yyum install libXext -yyum install libXext.i686 -yyum install libXtst -yyum install libXtst.i686 -yyum install libX11 -yyum install libX11.i686 -yyum install libXau -yyum install libXau.i686 -yyum install libxcb -yyum install libxcb.i686 -yyum install libXi -yyum install libXi.i686 -yyum install make -yyum install sysstat -yyum install unixODBC -yyum install unixODBC-devel -yyum install zlib-devel -yyum install elfutils-libelf-devel -yTạo những team và người tiêu dùng new.groupadd -g 54321 oinstallgroupadd -g 54322 dbagroupadd -g 54323 oper#groupadd -g 54324 backupdba#groupadd -g 54325 dgdba#groupadd -g 54326 kmdba#groupadd -g 54327 asmdba#groupadd -g 54328 asmoper#groupadd -g 54329 asmadminuseradd -g oinstall -G dcha,oper oracleChúng tôi sẽ không thực hiện những nhóm bổ sung, mà lại bao gồm bọn chúng nếu khách hàng đầu tư sử dụng bọn chúng.Thiết lập xẻ sungCác bước sau buộc phải được triển khai, mặc dù bạn đang tiến hành cài đặt bằng tay thủ công tốt auto.Đặt mật khẩu cho những người dùng "oracle".passwd oracleĐặt Linux an toàn cho phép bằng phương pháp sửa đổi tệp "/etc/selinux/config", bảo đảm an toàn cờ SELINUX được đặt nlỗi sau.SELINUX=permissiveSau khi đổi khác hoàn chỉnh, hãy khởi rượu cồn lại máy chủ hoặc chạy lệnh sau.# setenforce PermissiveNếu các bạn vẫn bật tường lửa Linux, các bạn sẽ rất cần phải tắt hoặc định thông số kỹ thuật nó.Để loại bỏ hóa nó, làm cho nhỏng sau.# systemctl stop firewalld# systemctl disable firewalldTạo các thư mục trong số đó phần mềm Oracle sẽ tiến hành cài đặt.mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1chown -R oracle:oinstall /u01chgian lận -R 775 /u01Trừ khi chúng ta đã thao tác tự bảng điều khiển hoặc sử dụng SSH đường hầm, hãy singin bằng root với phát hành theo lệnh.xhost +Thêm những chiếc sau vào cuối tệp "/home/oracle/.bash_profile".# Oracle SettingsTMP=/tmp; export TMPTMPDIR=$TMP; export TMPDIRORACLE_HOSTNAME=ol7.localdomain; export ORACLE_HOSTNAMEORACLE_UNQNAME=DB11G; export ORACLE_UNQNAMEORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASEORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0.4/db_1; export ORACLE_HOMEORACLE_SID=DB11G; export ORACLE_SIDORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERMPATH=/usr/sbin:$PATH; export PATHPATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATHLD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATHCLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATHCài đặtĐăng nhập vào người tiêu dùng oracle.Nếu bạn đang sử dụng hiển thị bằng X thì hãy đặt vươn lên là môi trường DISPLAY.DISPLAY=:0.0; export DISPLAYKhởi rượu cồn Trình cài đặt phổ biến của Oracle (OUI) bằng cách phát hành lệnh sau vào thỏng mục đại lý tài liệu../runInstallerTiến hành thiết đặt của sự sàng lọc của chúng ta.Quý khách hàng rất có thể xem các loại cài đặt tôi đã tiến hành bằng cách nhấp vào những liên kết bên dưới giúp xem hình họa chụp màn hình của từng giai đoạn.Gói "pdksh" sẽ được liệt kê là thiếu hụt, có thể làm lơ vày Shop chúng tôi đang cài đặt gói "ksh".Nếu bạn đang thực hiện thiết đặt đến kho tàng trữ Enterprise Manager, hãy ghi nhớ tiến hành cài đặt nâng cấp và lựa chọn cỗ ký từ bỏ ALT32UTF8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *