Hướng dẫn backup database sql server 2014

Lab Squốc lộ 2014 phần 3, đang hướng dẫn backup database sql server. trong những nhiệm vụ đặc biệt của tín đồ quản lí trị database là sao lưu giữ cùng phục hồi tài liệu, nhằm mục tiêu hạn chế tốt đa việc mất tài liệu của người tiêu dùng, gia hạn khối hệ thống thao tác làm việc an toàn cùng bình ổn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn backup database sql server 2014

Trong bài xích lab backup database SQL VPS sẽ gợi ý các bạn thực hiện Tạo backup device, backup database, đánh giá sau backup, lập lịch backup database định ký.

Thực hiện nay ngừng bài xích lab này, bạn có thể thực hiện backup database SQL hệ thống 2014, lên kế hoạch backup databse chu trình.

Bài lab backup database SQL server được triển khai qua những phần sau:

A: Tạo backup device:

Tạo device name Backup_full:Tạo device name Backup_Differential:Tạo Device name Backup_Transaction_log.

B: Backup database Squốc lộ server:

Thực hiện tại backup Full:Thực hiện nay Backup Differential:Backup Transaction log:

C. Kiểm tra sau backup:

D. Lập lịch backup database sql hệ thống (schedule backup)

Triển khai lab backup database sql server:


A. Tạo backup device:
A: Tạo backup device:
1.Tạo_device_name_Backup_full:

1. Tạo device name Backup_full: Vào Microsoft Squốc lộ Server Management Studio (SSMS) liên kết vào database.

Trong hành lang cửa số Object Explorer lựa chọn hệ thống SQL, lựa chọn Server Objects, nên loài chuột vào backup Device lựa chọn New Backup device

*

Nhập tên cho Device name: Backup_Full, vào Destination lựa chọn file và ấn Nút …

*

Chọn ổ đĩa và folder cùng với filename: Backup_full → OK

*


2.Tạo_device_name_Backup_Differential:

2. Tạo device name Backup_Differential: tựa như buộc phải loài chuột vào Backup devices chọn New Backup Device.

*

Đặt device name: Backup_Differential, ấn nút …

*

Chọn ổ đĩa cùng folder, đánh tên tệp tin name là Backup_Differential → OK.

*
*

Tạo xong device name Backup_Differential → OK

*


3.Tạo_Device_name_Backup_Transaction_log.

3.Tạo Device name Backup_Transaction_log. Tiếp tục buộc phải con chuột vào Backup Device lựa chọn New Backup Device.

*

Đặt device name: Backup_Transaction_Log, Chọn ổ đĩa cùng folder, đánh tên tệp tin là Backup_Transaction_log → OK.

*

Các backup device đã có được chế tạo ra kết thúc.

*


B: Backup database Squốc lộ server:
B: Backup database SQL server:
1.Thực_hiện_backup_Full:
1. Thực hiện tại backup Full: Phải loài chuột vào database ý muốn backup chọn tasks→ Backup.
*

Tại cửa sổ Bachồng up Database lựa chọn backup type là full, vào phần destination ấn remove sầu để xóa địa điểm tàng trữ hiện bao gồm, tiếp nối ấn Add.

*

Chọn option Backup device→ chọn Backup_full → OK.

*

Cũng trên cửa sổ Bachồng up Database lựa chọn Media Options vào phần Overwrite lựa chọn option Append khổng lồ the exitsting backup mix với check vào verify backup when finshed.

*

Tiếp tục lựa chọn backup Options, đặt tên mang đến backup set

*

Nếu bạn muốn coi script backup thì cliông xã vào Script chọn Script kích hoạt to lớn New query Windows → OK, hoàn tất Backup Full.

*

Backup Full thành công xuất sắc.

*


2.Thự_hiện_Backup_Differential:

2. Thực hiện Backup Differential: trước tiên vào database bắt buộc backup phải chuột vào Tables lựa chọn new → Table (mang lập phát sinh tài liệu sau khoản thời gian backup full).

*

Tạo 2 column: MaSV và Diem

*

Ấn save sầu và đánh tên Tabels là BangDiem→ ok.

*

Table Bangdiem sẽ tạo ra hoàn thành.

*

Phải chuột vào database phải backup lựa chọn Tasks → Baông chồng Up

*

Trong phần Backup type lựa chọn Differential, cũng ấn Remove sầu sau đó ấn Add.

*

Chọn Backup Device là Backup_Differential → Ok.

*

Tại cửa sổ Back up Database lựa chọn Media Options vào phần Overwrite chọn option Append lớn the exitsting backup set và check vào verify backup when finshed.

*

Chọn backup Options đánh tên đến backup phối.

*

Nếu bạn có nhu cầu coi script backup thì cliông chồng vào Script lựa chọn Script kích hoạt to lớn New query Windows → OK.

*

hoàn chỉnh Backup Differential →OK.

*

Xem lại script sau khoản thời gian backup.

*


3.Backup-Transaction-log:

3. Backup Transaction log: đề nghị con chuột vào table BangDiem lựa chọn Edit Top 200 Rows.

*

Nhập thêm một vài thông tin( nhằm giả lập có đổi khác sau thời điểm backup differential.

*

Phải chuột vào database bắt buộc backup chọn tasks → Baông chồng up.

*

Trong phần Backup Type lựa chọn transaction Log, vào phần destination ấn remove tiếp nối ấn add.

*

Backup Device chọn Backup_Transaction_Log → Ok.

*

Tại cửa sổ Back up Database chọn Media Options vào phần Overwrite lựa chọn option Appkết thúc to lớn the exitsting backup phối cùng kiểm tra vào verify backup when finshed.

*

Chọn backup Options đánh tên mang đến backup set:

*

Nếu bạn muốn coi script backup Transaction log thì cliông chồng vào Script chọn Script kích hoạt khổng lồ New query Windows → OK.

*

Backup thành công

*

Xem lại script.

*


C. Kiểm tra sau backup:

C. Kiểm tra sau backup: Trong hệ thống Objects lựa chọn Backup Devices phải loài chuột vào Backup_Differential lựa chọn properties

*

Xem trong backup device này đựng đọc tin backup gì (ngày backup, các loại backup..), tương tự coi những backup devices không giống.

*

Để coi report backup, đề xuất chuột vào database hy vọng xem chọn Reports→ Standard reports → Backup và restore Events.

*

Xem ban bố report backup.

*

Trong cột Device type clichồng vào vệt + để xem lưu trữ trên vật dụng nào.

*


D. Lập kế hoạch backup database sql server (schedule backup):

D. Lập kế hoạch backup database sql hệ thống (schedule backup): Muốn nắn lập định kỳ backup, trước tiên đề xuất khởi rượu cồn Squốc lộ Server Agent.

– Phải loài chuột vào SQL VPS Agent lựa chọn Start → Yes.

*

Bảo đảm rằng Squốc lộ Server Agent sẽ start.

*

Tại SQL VPS lựa chọn Management, Phải chuột vào Maintenance Plans chọn Maintenance Plan Wizard.

*

Màn hình SQL VPS maintenance plan Wizard ấn next

*

Đặt thương hiệu và lựa chọn option Separate schedules for each task → next.

*

Tại màn hình Select Maintenance tasks chọn những các loại backup nên thực hiện → next.

*

Tại hành lang cửa số define Bachồng up database (full) tasks lựa chọn tab General, vào phần Database(s) cliông chồng vào mũi thương hiệu để lựa chọn database.

*

Chọn database nên backup → ok.

*

Qua tab Destination, vào phần Backup database across one or more files ấn Add.

*

Chọn backup devive sầu → OK

*

Qua tab Option, chọn vào checkbox Verify backup integrity

*

Cũng trên tab Option ấn nút ít Change trong phần Schedule nhằm lập lịch backup.

*

*

Đặt tên đến job backup tại đoạn name, vào phần Frequency chọn Occurs là Weekly còn chỉ chọn vào Friday, Occurs once at: 12:00 AM (backup sản phẩm tuần vào ngày lắp thêm sáu vào tầm 12 tiếng khuya)→ Ok.

*

Kiểm tra vẫn có kế hoạch backup full, ấn next nhằm tạo ra lịch backup differential.

*

Tại hành lang cửa số Define Baông chồng up Database (Differential) tasks lựa chọn tab General, vào phần Database(s) clichồng vào mũi tên để chọn database.

*

Chọn Database đề nghị backup→ Ok.

*

Qua tab Destination, trong phần Backup database across one or more files ấn Add.

*

Chọn Backup device với lựa chọn Backup_Differential → OK

*

Qua tab Option, lựa chọn vào checkbox Verify backup integrity, ấn nút change để lập kế hoạch.

*
*

Đặt tên đến job backup ở chỗ name,vào phần Frequency chọn Occurs là Weekly còn chỉ lựa chọn những ngày từ bỏ Monday cho thursday, Occurs once at: 12:00 AM (backup hàng tuần vào những ngày T2,3,4,5 vào tầm khoảng 12 tiếng khuya)→ Ok.

*

Kiểm tra đã gồm kế hoạch backup differential, ấn next để chế tạo ra lịch backup transaction log.

*

Tại cửa sổ Define Baông xã up Database (Transaction Log) Tasks lựa chọn tab General, vào phần Database(s) click vào mũi tên nhằm lựa chọn database.

*

Cũng lựa chọn database buộc phải backup→ OK.

*

Qua tab Destination, vào phần Backup database across one or more files ấn Add.

*

Chọn Backup device với lựa chọn Backup_Transaction_Log → OK

*

Qua tab Option, lựa chọn vào checkbox Verify backup integrity, ấn nút ít change để lập kế hoạch.

*
*

Đặt thương hiệu mang lại job backup tại đoạn name, trong phần Frequency chọn Occurs là Daily Trong phần Daily Frequency lựa chọn Occurs every chọn một hours cùng Starting at là 8:00AM – Ending at là 5:00PM(backup hằng ngày, lập lại 1 tiếng l lần ban đầu trường đoản cú 8 giờ phát sáng mang lại 5 giờ đồng hồ chiều)→Ok

*

Kiểm tra vẫn bao gồm lịch backup Transaction log, ấn next.

*

Chechồng vào Write a report lớn a text tệp tin, vào phần folder location cliông chồng nút …

*

Chọn khu vực lưu trữ report à OK→next.

*

*

ấn Finish hoàn tất.

*

Chờ cho đến Khi các tiến trình hoàn toàn → Close

*

Sau khi thực hiện hoàn thành vào SQL Server Agent lựa chọn Jobs sẽ thấy những job backup.

*

quý khách hàng hoàn toàn có thể cần con chuột vào cụ thể từng job lựa chọn properties để xem lại những thông tin sẽ cấu hình.

*

Chọn Schedules để xem giỏi biến hóa kế hoạch.

*

Sau lúc lập định kỳ backup xong xuôi, các bạn cũng đề nghị theo dõi và quan sát và khám nghiệm thường xuyên, để có đầy đủ biến hóa đúng lúc và hoàn thành xong rộng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thay Cell Pin Laptop Bị Chai Tại Nhà An Toàn Mà Hiệu Quả

Hoàn tất bài xích lab backup database sql hệ thống, phần tiếp nối họ vẫn tiến hành phục hồi database.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *