HƯỚNG DẪN 56-HD/VPTW

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤPhường HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 56-HD/VPTW

TP. hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

HƯỚNG DẪN

VỀ MỨC CHI TIỀN THƯỞNG KÈM THEO CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐỐIVỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Sau lúc trao đổi thống độc nhất vô nhị với Ban Tổ chứcTrung ương, Bộ Nội vụ, Văn uống chống Trung ương Đảng hướng dẫn tiến hành mức chi phí thưởnghẳn nhiên những vẻ ngoài khen thưởng so với tổ chức đảng với đảng viên nhỏng sau :

I- ĐỐI TUỢNG, PHẠM VI

-Hướng dẫn này cụ thể nấc tiền thưởng hẳn nhiên các danh hiệu khen thưởng đối vớitổ chức đảng, đảng viên; chi phí ttận hưởng tất nhiên huy hiệu Đảng cùng Kỷ niệm chươngvào toàn Đảng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 56-hd/vptw

-Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Ngoài nước căn cứ hướngdẫn này Bàn bạc với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hànhvnạp năng lượng bạn dạng lí giải cân xứng với từng loại hình tổ chức triển khai đảng trực thuộc.

II- MỨC TIỀN THƯỞNG CHO TỔ CHỨC ĐẢNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1-Đối cùng với chi bộ trực ở trong đảng uỷ cơ sở

-Đảng uỷ các đại lý tặng ngay giấy khen đưa ra bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch sẽ, vững vàng mạnh” tiêubiểu trong thời gian, tiền ttận hưởng đương nhiên bởi 0,6 lần nấc tiền lương cơ sở.

-Ban thường vụ huyện uỷ cùng tương đương bộ quà tặng kèm theo giấy khen bỏ ra bộ đạt tiêu chuẩn"Trong sạch mát, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm ngay lập tức, tiền ttận hưởng dĩ nhiên bằng1,5 lần nút chi phí lương các đại lý.

-Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương tự bộ quà tặng kèm theo bởi khen bỏ ra bộ đạt tiêu chuẩn“Trong sạch, vững vàng mạnh” tiêu biểu vượt trội 5 năm ngay lập tức, tiền thưởng dĩ nhiên bằng 2,0 lầnnút tiền lương các đại lý.

2-Đối với tổ chức triển khai các đại lý đảng (đảng cỗ cơ sở, bỏ ra bộ cơ sở)

-Ban thường xuyên vụ thị trấn uỷ và tương tự khuyến mãi ngay giấy khen tổ chức cửa hàng đảng đạttiêu chuẩn “Trong không bẩn, vững vàng mạnh” tiêu biểu trong thời điểm, chi phí thưởng trọn tất nhiên bằng2,0 lần nấc chi phí lương cửa hàng.

-Ban hay vụ tỉnh giấc uỷ cùng tương đương khuyến mãi bởi khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêuchuẩn chỉnh “Trong sạch mát, vững mạnh” vượt trội 5 năm ngay lập tức, chi phí thưởng trọn dĩ nhiên bằng5,0 lần mức chi phí lương đại lý.

-Ban hay vụ tỉnh uỷ và tương đương khuyến mãi cờ đến tổ chức triển khai cơ sở đảng đạt tiêuchuẩn “Trong sạch, vững vàng mạnh” vượt trội 5 năm tức khắc, chi phí thưởng trọn cố nhiên bằng8,0 lần mức chi phí lương đại lý.

3-Đối với đảng cỗ huyện cùng tương đương

-Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc uỷ với tương đương khuyến mãi ngay bằng khen đến đảng cỗ huyện và tươngđương gồm thành tựu xuất dung nhan trong nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng trọn, chi phí thưởng trọn kèmtheo bởi 10,0 lần nút chi phí lương đại lý.

-Ban thường vụ tỉnh uỷ cùng tương tự khuyến mãi cờ mang đến đảng bộ huyện và tương đươnggồm các kết quả đặc trưng xuất dung nhan vào nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng trọn, chi phí thưởngđương nhiên bằng 15,0 lần nút tiền lương các đại lý.

4-Đối cùng với bề ngoài khen thưởng (ko theođịnh kỳ)

Mức chi phí thưởng trọn của những hình thức khen thưởng vày gồm thànhtích xuất nhan sắc, tự dưng xuất bằng với khoảng chi phí ttận hưởng theo chu kỳ như điểm 1, điểmét vuông, điểm 3 Mục này (II).

III- MỨC TIỀN THƯỞNG CHO ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1- Đối cùng với hiệ tượng khen thưởng theo định kỳ

1.1 - Được tổ chức triển khai cơ sở đảng (đảng cỗ các đại lý, đưa ra cỗ cơ sở)tặng giấy khen mang đến đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư phương pháp chấm dứt xuất nhan sắc nhiệmvụ” trong những năm, tiền ttận hưởng hẳn nhiên bằng 0,3 lần nấc chi phí lương cơ sở.

1.2- Được ban thường vụ thị trấn uỷ với tương đương bộ quà tặng kèm theo giấykhen mang lại đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách chấm dứt xuất sắc đẹp nhiệm vụ” 5năm ngay tức thì, tiền thưởng trọn cố nhiên bởi 1,0 lần mức tiền lương đại lý.

1.3- Được ban thường vụ tỉnh giấc uỷ cùng tương đương khuyến mãi bằngkhen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh "Đủ tư bí quyết dứt xuất nhan sắc nhiệm vụ”5 năm liền, tiền ttận hưởng đương nhiên bằng 1 ,5 lần nút chi phí lương cơ sở.

2- Đối cùng với vẻ ngoài khen thưởng xuất sắc (không theo định kỳ)

Mức chi phí ttận hưởng của các vẻ ngoài khen thưởng trọn bởi tất cả thànhtích xuất sắc đẹp, đột xuất được hưởng nút chi phí thưởng như khoản 1.1, khoản 1.2, khoản1.3 điểm 1 Mục này (III).

IV- MỨC TIỀN THUỞNG KÈM THEO KỶ NIỆM CHƯƠNG VÀHUY HIỆU ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN

1- Mức tiền thưởng tất nhiên kỷ niệm chương

Cá nhân được Tặng đáng nhớ cmùi hương của ngành do những cơ quanTrung ương Tặng Ngay giấy ghi nhận, tiền ttận hưởng tất nhiên bởi 0,6 lần mức tiềnlương cơ sở.

2- Mức tặng ttận hưởng đương nhiên Huy hiệu Đảng

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng : chi phí ttận hưởng đương nhiên bằng 1,5lần nấc chi phí lương các đại lý.

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng : tiền thưởng trọn đương nhiên bởi 2,0lần mức tiền lương cửa hàng.

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng : chi phí thưởng trọn kèm theo bằng 3,0lần nút tiền lương đại lý.

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng : chi phí thưởng kèm theo bằng 3,5lần nấc chi phí lương cơ sở.

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng : chi phí thưởng đương nhiên bởi 5,0lần nút tiền lương cửa hàng.

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng : chi phí ttận hưởng kèm theo bằng 6,0lần nấc chi phí lương đại lý.

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng : tiền thưởng tất nhiên bằng 8,0lần nút chi phí lương cơ sở.

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng : chi phí ttận hưởng tất nhiên bằng10,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng : chi phí thưởng tất nhiên bằng15,0 lần nấc chi phí lương cơ sở.

V- KINH PHÍ KHEN THƯỞNG

1- Đối với những đảng uỷ ko ở trong dự toán thù túi tiền đảngTrung ương (bao gồm những tỉnh uỷ, thành uỷ, những quận, thị xã uỷ, đảng uỷ xã, phường,thị xã, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, đảng uỷ những cỗ,ngành) triển khai theo khí cụ trên khoản 2, Điều 69, Nghị định số42/2010/NĐ-CP.. của nhà nước “Thủ trưởng ban ngành cấp nào ra đưa ra quyết định khenthưởng trọn thì cấp kia Chịu trách rưới nhiệm đưa ra tiền thưởng trọn do cấp bản thân cai quản lý".

2- Đối cùng với các cơ sở đảng ở trong chi phí đảng Trung ương

Cơ quan cam kết đưa ra quyết định khen ttận hưởng chi :

- Tiền có tác dụng khung, giấy chứng nhận.

- Tiền làm cho Huy hiệu Đảng.

- Tiền làm cho đáng nhớ cmùi hương.

Tiền thưởng dĩ nhiên các hình thức khen thưởng trọn đối với tổchức đảng và đảng viên thuộc cấp uỷ nào cấp kia đưa ra chi phí thưởng trọn cùng quyết toántheo phương pháp.

3- Tiền ttận hưởng được tính trên mức lương cửa hàng vì chưng Chính phủnguyên tắc đang có hiệu lực thực thi vào thời điểm ban hành đưa ra quyết định khen thưởng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Xem Lá Số Tử Vi - Hướng Dẫn Giải Đoán Một Lá Số Tử Vi

4- Tiền thưởng sau khi nhân cùng với hệ số nút lương đại lý đượccó tác dụng tròn số lên hàng ngàn ngàn đồng tiền cả nước.

VI - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *