điện thoại tự ngắt kết nối wifi

Hi all,Em hiện nay đang bị lỗi sau, dựa vào đầy đủ người góp đỡKhi em kết nối wifi sử dụng tầm được 2 3 phút thì nó tự động ngắt liên kết với thông báo sau:"Mạng này đã trở nên ngắt liên kết Đăng nhập của chúng ta đã hết giờ". Khi kết nối lại thì dùng tầm 2 3 phút ít này lại bị nlỗi bên trên.Em sẽ cần sử dụng S3 - Rom 4.3Mọi tín đồ ai biết khắc phục tư vấn giúp e cùng với