DÂY QUẤN BẢO VỆ TAI NGHE

Chào phần lớn người,Mình thấy nhiều người dân hay cần sử dụng dây xoắn để quấn tai nghe, không biết hiệu quả của vấn đề này đến đâu?- quấn cái này vào có khiến cho tai nghe nặng năn nỉ hơn, gây giận dữ cho tai? - quấn vào có khiến dây dễ đứt hơn?Cảm ơn mọi bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *