Hướng Dẫn Cách Đan Khăn Len Kiểu Ô Vuông

Cùng học biện pháp đan khăn len vẻ bên ngoài ô vuông cực đẹp, mặc dù trông đơn giản dễ dàng nhưng cùng với sự kết hợp của những mũi đan và color sẽ làm cho khăn len hình trạng ô vuông lại trở lên rất cool.

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Cách Đan Khăn Len Kiểu Ô Vuông

*
*

Cách đan:

Gầy 40 mũi. Nếu muốn khăn rộng hơn vậy thì tổng số mũi bởi 40 + một số ít chia hết đến 14, lấy một ví dụ 54, 68, 82, …

Đan 7 mặt hàng mũi phân tử gạo:

Hàng 1, 3, 5, 7 (mặt trái): * 1 lên, 1 xuống * cho đến hết hàng.

Hàng 2, 4, 6 (mặt phải): * 1 xuống, 1 lên * cho đến hết hàng.

Bắt đầu đan hoa văn:

Hàng 1 (mặt phải): B5, đan xuống cho đến khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 2, 4, & 6: B5, 2 lên , * (1 xuống, 1 lên)x2, 1 xuống, 2 lên *, lặp lại từ * mang lại * cho đến khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 3, 5, & 7: B5, 3 xuống, * 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 4 xuống *, lặp lại từ * cho * cho đến khi còn 11 mũi, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 3 xuống, B5.

Hàng 8: B5, 2 lên , * 12 xuống, 2 lên *, tái diễn từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 9: B5, 2 xuống, * 12 lên, 2 xuống *, tái diễn từ * cho * cho đến khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 10: B5, đan lên cho tới khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 11, 13, và 15: B5, 2 xuống, * (1 lên, 1 xuống)x2, 1 lên, 2 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 12, 14, & 16: B5, 3 lên, * 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 4 lên *, tái diễn từ * đến * cho đến khi còn 11 mũi, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 3 lên, B5.

Hàng 17: B5, 7 lên, * 2 xuống, 12 lên *, tái diễn từ * mang lại * cho đến khi còn 14 mũi, 2 xuống, 7 lên, B5.

Hàng 18: B5, 7 xuống, * 2 lên , 12 xuống * , tái diễn từ * đến * cho đến khi còn 14 mũi, 2 lên, 7 xuống, B5.

Lặp lại từ sản phẩm 1 cho hàng 18 cho tới khi được chiều dài như ý. Ngừng ở hàng thiết bị 16.

Đan tiếp 7 sản phẩm mũi phân tử gạo:

Hàng 1, 3, 5, 7 (mặt phải): * 1 xuống, 1 lên * cho tới hết hàng.

Hàng 2, 4, 6 (mặt trái): * 1 lên, 1 xuống * cho tới hết hàng.

Đan dứt mũi.

Chú ý:

B5 = 5 mũi đan như sau:

Mặt phải: (1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống) nếu như ở đầu hàng; (1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên) ví như ở cuối hàng.

Xem thêm: Thuốc Đặt Âm Đạo: Công Dụng Và Hướng Dẫn Đặt Thuốc Phụ Khoa Đúng Tan Nhanh

Mặt trái: (1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên) nếu ở đầu hàng; (1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống) nếu như ở cuối hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *