Chiến đội kỵ sĩ rồng


Nội dung phim Kishiryu Sentai Ryusoulger

Kishiryu Sentai Ryuusouger (Siêu Nhân kiêng Sĩ khủng long Ryusoulger) hay Chiến đội Kị sỹ long Ryusoulger hoặc Chiến nhóm Kị sỹ khủng long Ryusoulger. Đây là phim siêu nhân thứ 43 được khởi chiếu năm 2019, sau khi phim siêu nhân anh hùng Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger kết thúc.

*
*
*
*
*
*

Kishiryu Sentai Ryusoulger Pink


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *