Bộ đội tập thể dục

Đang ở vậy đứng nghiêm.Chân trái bước lên rộng bởi vai theo hướng trước mặt, bàn chân phải tiếp đất bằng mũi bàn chân, 2 tay đưa từ bên dưới lên trước qua đầu hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay.

Bạn đang xem: Bộ đội tập thể dục

Động tác 2:

Chân trái thu về, hai tay đưa từ trên xuống về sau, bàn tay nắm, hướng ra phía sau.

Động tác 3:

Đang ở rứa đứng nghiêm.Chân nên bước lên rộng bằng vai theo phía trước mặt, bàn chân trái tiếp đất bởi mũi bàn chân, 2 tay đưa từ dưới lên trước qua đầu hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, góc nhìn theo tay.

Động tác 4

Chân nên thu về, hai tay đưa từ trên xuống về sau, bàn tay nắm, hướng ra sau.

Động tác 5:

Chân trái bước lên rộng bằng vai, trung tâm dồn vào chân trái, chân nên tiếp đất bởi mũi chân, 2 tay mang đến trước tuy vậy song dang ngang 2 lòng bàn tay hướng ra phía trước.

Động tác 6:

Thu chân trái về, hai tay thu về trước tuy vậy song rồi giới thiệu sau.

Động tác 7

Chân đề nghị bước lên rộng bởi vai, trọng tâm dồn vào chân phải, chân trái tiếp đất bằng mũi chân, 2 tay đem lại trước song song rồi dang ngang 2 lòng bàn tay hướng ra phía trước.

Động tác 8:

Thu chân đề nghị về, hai tay đưa ra trước tuy vậy song, bàn tay mở, gập người, 2 bàn tay chuyển xuống va vào 2 mũi bàn chân.

Động tác 9:

Dồn trung tâm vào chân phải, chân trái đá về sau, đầu gối và ống quyển thẳng, 2 tay đưa từ bên dưới lên trên thành các hình chữ v lòng bàn tay mở hướng về phía trong, thân tín đồ thẳng từ bỏ nhiên

Động tác 10:

Thu chân cần về, đôi tay đưa ra trước song song, bàn tay mở, gập người, 2 bàn tay gửi xuống va vào 2 mũi bàn chân.

Động tác 11:

Dồn giữa trung tâm vào chân trái, chân cần đá về sau, đầu gối và ống quyển thẳng, hai tay đưa từ dưới lên trên thành các hình chữ v lòng bàn tay mở hướng về phía trong, thân bạn thẳng trường đoản cú nhiên

Động tác 12:

Thu chân đề nghị về, hai tay thu về trước song song rồi chỉ dẫn sau.

Động tác 13:

Chân trái bước sang trái một bước rộng bởi vai, trung tâm dồn vào chân phải, 2 tay đưa ra trước song song ngang vai vặn mình trở về bên cạnh trái ra sau, không xoay mũi bàn chân, lòng bàn tay trái ngửa, tay buộc phải úp gập trước ngực, góc nhìn theo tay trái.

Động tác 14:

Thu chân trái về, đôi tay thu về trước tuy vậy song rồi đưa ra sau.

Động tác 15

Chân đề xuất bước sang yêu cầu một cách rộng bởi vai, trọng tâm dồn vào chân phải, đôi tay đưa ra trước tuy vậy song ngang vai vặn mình về bên phải ra sau, không xoay mũi bàn chân, lòng bàn tay cần ngửa, tay trái úp gập trước ngực, mắt nhìn theo tay phải

Động tác 16:

Rút chân đề xuất về, 2 tay đưa về trước, chống hông.

Động tác 17

Bước chân trái sang trọng trái bằng 2 vai, hướng mũi cẳng chân không đổi, tiếp đất bằng cả 2 bàn chân, tay trái vung qua đầu lên phía trên cao áp tiếp giáp tai, nghiêng tín đồ sang trái, sườn trái căng.

Động tác 18:

Rút chân trái về, 2 tay đem về trước, phòng hông.

Động tác 19

Bước chân đề nghị sang phải bằng 2 vai, hướng mũi bàn chân không đổi, tiếp khu đất bằng cả 2 bàn chân, tay nên vung qua đầu lên ở trên cao áp cạnh bên tai, nghiêng tín đồ sang phải, sườn buộc phải căng.

Động tác 20

Rút chân phải về, 2 tay đem về trước, phòng hông.

Động tác 21:

Nhảy bóc chân thanh lịch 2 bên, 2 chân rộng bằng vai, 2 tay dang ngang cao bằng vai, lòng bàn tay úp.

Động tác 22:

Nhảy thu chân, hạ tay về đứng nghiêm.

Động tác 23

Nhảy bóc chân sang trọng 2 bên, 2 chân rộng bởi vai, 2 tay nhơ bẩn cao thanh hình chữ v lòng bàn tay hướng về phía nhau.

Động tác 24

Nhảy thu chân, hạ tay về đứng nghiêm.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Thi Ielts Và Hướng Dẫn Đăng Ký Thi Ielts Tại Việt Nam

Hướng dẫn bốn bài xích thể dục sáng trong quân nhóm một cách chi tiết nhất

Bốn bài xích thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng sủa trong quân đội: hình ảnh 1

*

Hướng dẫn bốn bài bác thể dục sáng sủa trong quân đội một cách cụ thể nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài bác 1

bốn bài bác thể dục sáng trong quân đội: hình ảnh 2

*

Hướng dẫn bốn bài xích thể dục sáng sủa trong quân nhóm một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài xích 1

bốn bài bác thể dục sáng sủa trong quân đội: ảnh 3

*

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân nhóm một cách cụ thể nhất

Bốn bài xích thể dục tay không cỗ đội. Bài xích 1

bốn bài bác thể dục sáng trong quân đội: ảnh 4

*

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng sủa trong quân nhóm một cách cụ thể nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài bác 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: hình ảnh 5

*

Hướng dẫn bốn bài xích thể dục sáng sủa trong quân đội một cách cụ thể nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng sủa trong quân đội: hình ảnh 6

*

Hướng dẫn bốn bài bác thể dục sáng trong quân đội một cách cụ thể nhất

Bốn bài bác thể dục tay không bộ đội. Bài xích 1

bốn bài xích thể dục sáng trong quân đội: hình ảnh 7

*

Hướng dẫn bốn bài bác thể dục sáng sủa trong quân đội một cách cụ thể nhất

Bốn bài thể dục tay không cỗ đội. Bài bác 1

bốn bài bác thể dục sáng sủa trong quân đội: ảnh 8

*

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng sủa trong quân đội một cách cụ thể nhất

Bốn bài xích thể dục tay không cỗ đội. Bài 1

bốn bài bác thể dục sáng trong quân đội: hình ảnh 9

*

Hướng dẫn bốn bài xích thể dục sáng trong quân đội một cách cụ thể nhất

Bốn bài thể dục tay không cỗ đội. Bài bác 1

bốn bài xích thể dục sáng sủa trong quân đội: hình ảnh 10

*

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách cụ thể nhất

Bốn bài bác thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng sủa trong quân đội: ảnh 11

*

Hướng dẫn bốn bài xích thể dục sáng trong quân nhóm một cách cụ thể nhất

Bốn bài xích thể dục tay không cỗ đội. Bài bác 1

bốn bài bác thể dục sáng sủa trong quân đội: ảnh 12

*

Hướng dẫn bốn bài xích thể dục sáng sủa trong quân team một cách cụ thể nhất

Bốn bài thể dục tay không cỗ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 13

*

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân nhóm một cách chi tiết nhất

Bốn bài bác thể dục tay không cỗ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 14

*

Hướng dẫn bốn bài bác thể dục sáng trong quân team một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: hình ảnh 15

*

Hướng dẫn bốn bài xích thể dục sáng sủa trong quân nhóm một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không cỗ đội. Bài bác 1

bốn bài thể dục sáng sủa trong quân đội: ảnh 16

*

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng sủa trong quân nhóm một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng sủa trong quân đội: hình ảnh 17

*

Hướng dẫn bốn bài xích thể dục sáng sủa trong quân team một cách cụ thể nhất

Bốn bài xích thể dục tay không cỗ đội. Bài 1

bốn bài xích thể dục sáng trong quân đội: hình ảnh 18

*

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng sủa trong quân nhóm một cách cụ thể nhất

Bốn bài bác thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài bác thể dục sáng trong quân đội: hình ảnh 19

*

Hướng dẫn bốn bài bác thể dục sáng sủa trong quân đội một cách cụ thể nhất

Bốn bài xích thể dục tay không bộ đội. Bài bác 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 20

*

Hướng dẫn bốn bài xích thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài bác thể dục tay không bộ đội. Bài bác 1

bốn bài xích thể dục sáng sủa trong quân đội: hình ảnh 21

*

Hướng dẫn bốn bài bác thể dục sáng sủa trong quân team một cách chi tiết nhất

Bốn bài bác thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài xích thể dục sáng trong quân đội: ảnh 22

*

Hướng dẫn bốn bài xích thể dục sáng trong quân đội một cách cụ thể nhất

Bốn bài thể dục tay không cỗ đội. Bài 1

bốn bài bác thể dục sáng trong quân đội: hình ảnh 23

*

Hướng dẫn bốn bài xích thể dục sáng trong quân đội một cách cụ thể nhất

Bốn bài thể dục tay không cỗ đội. Bài bác 1

bốn bài bác thể dục sáng trong quân đội: ảnh 24

*

Hướng dẫn bốn bài bác thể dục sáng trong quân nhóm một cách cụ thể nhất

Bốn bài bác thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài bác thể dục sáng sủa trong quân đội: ảnh 25

*

Thưa các bạn nội dung share của ngọc đạt đến đó là kết thúc, buổi sau ngọc đạt sẽ chia sẻ đến chúng ta bài thể sáng sủa 234, ngọc đạt cảm ơn những bạn.đã bớt chút thời hạn để xem đoạn phim của mình cảm ơn cac bạn.ở kênh ngọc đạt có chia sẻ rất nhiều nội dung về võ thuật và lượn lờ bơi lội nên chúng ta nào có nhu cầu học võ thì vào kênh của ngọc đạt để tham khảo,mong các bạn là người cùng cơ quan của đat hãy ủng hộ đạt bằng phương pháp đăng cam kết kênh để đạt tất cả thêm rượu cồn lực làm nhiều video clip hay để phục vục các bạn,ngọc đạt cảm ơn chúng ta rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *