Bộ đề luyện thi đại học môn tiếng anh

*

*

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh rất hay có giải mã (Đề số 1)

121207 lượt thi

50 câu hỏi

50 phút


Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.

Bạn đang xem: Bộ đề luyện thi đại học môn tiếng anh


Đáp án D

Kiến thức về phạt âm

A. occasion /ə"keɪ.ʒən/ (n): dịp, thời điểm.

B. explosion /ɪk"spləʊ.ʒən/ (n): sự bùng nổ, vụ nổ.

C. provision /prə"vɪʒən/ (n): sự cung cấp.

D. inversion /ɪn"v3:∫ən/ (n): sự hòn đảo lộn.

=> Phần gạch men chân đáp án D được vạc âm là /∫ən/, các đáp án sót lại được phân phát âm là /ʒən/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.


Đáp án A

Kiến thức về phát âm

A. thereupon /’ðeərə"pɔn/: vị vậy, tức thì sau đó

B. thrill /θrɪ1/: sự rộn ràng, sự rùng mình

C. through /θru:/: qua, xuyên qua, suốt

D. throne /θroʊn/: ngai rồng vị

=> Phần gạch men chân giải đáp A được phát âm là /ð/, các đáp án sót lại phần gạch men chân phạt âm là /θ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position primary áp lực in each off the following questions.


Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. interview /"ɪntəvju:/ (n+v): phỏng vấn.

B. intellectual /,ɪntəl"ekt∫uəl/ (adj): thuộc về đầu óc, trực thuộc về trí tuệ.

C. similarity /.sɪmɪ"lærəti/ (n): sự tương đương nhau, tương tự.

D. engineer /,endʒɪ"nɪər/ (n): kĩ sư.

=> Câu A trọng âm lâm vào âm tiết thiết bị nhất, các đáp án còn lại rơi đúng âm tiết sản phẩm 3.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position primary stress in each off the following questions.


Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. capture /"kæp.t∫ər/ (n+v): bắt giữ. (Từ này trọng âm rơi vào âm máu đầu. Do theo phép tắc trọng âm không lúc nào rơi vào âm /ə/).

B. picture /"pɪk.t∫ər/ (n): bức tranh. (Từ này trọng âm lâm vào tình thế âm tiết đầu. Vày theo nguyên tắc trọng âm không lúc nào rơi vào âm /ə/).

C. ensure /ɪn"∫ʊr/ (v): đảm bảo. (Từ này trọng âm rơi vào tình thế âm tiết đồ vật 2. Vì chưng theo quy tắc trọng âm không rơi vào tiền tố en-).

D. pleasure /"ple.ʒər/ (n): nụ cười thích, niềm hân hạnh.(Từ này trọng âm rơi vào âm ngày tiết đầu. Bởi vì theo luật lệ trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/).

=> Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại rơi đúng âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

When the Titanic started sinking, the passengers were _____.


A. horrifying


B.apprehensive


C. panic-stricken


D.weather-beaten


Xem câu trả lời

Đáp án C

Kiến thức về từ bỏ vựng

A. horrifying (adj): khiếp hãi, tởm hoàng

B. apprehensive (adj): e sợ

C. panic-stricken (adj): hoảng sợ, hoang mang lo lắng sợ hãi

D. weather-beaten (adj): dầu sương dãi nắng, lộng gió (bờ biển)

Tạm dịch: lúc tàu Titanic bước đầu chìm, đông đảo hành khách hồi hộp tột độ.

Xem thêm: Bánh Sinh Nhật Đô Rê Mon Làm Siêu Nhân, Đồ Chơi Doremon

=> Hai lời giải A với C rất nhiều hợp nghĩa của câu tuy thế ta không chọn A vày khi tế bào tả cảm giác con tín đồ không dùng tính từ bỏ đuôi "ing".


bắt đầu thi giúp xem toàn bộ thắc mắc trong đề
bài thi liên quan 30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh rất hay có giải thuật (Đề số 2)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh rất hay có giải thuật (Đề số 3)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh rất hay có giải thuật (Đề số 4)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh rất hay có lời giải (Đề số 5)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh rất hay có lời giải (Đề số 6)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh rất hay có giải mã (Đề số 7)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh rất hay có giải mã (Đề số 8)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ đồng hồ Anh rất hay có giải mã (Đề số 9)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh cực hay có giải thuật (Đề số 10)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh cực hay có giải mã (Đề số 11)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ đồng hồ Anh rất hay có giải mã (Đề số 12)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh cực hay có giải thuật (Đề số 13)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh cực hay có giải mã (Đề số 14)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh rất hay có giải thuật (Đề số 15)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh cực hay có giải thuật (Đề số 16)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh rất hay có lời giải (Đề số 17)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh cực hay có giải mã (Đề số 18)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh rất hay có giải mã (Đề số 19)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh rất hay có giải mã (Đề số 20)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh rất hay có lời giải (Đề số 21)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh rất hay có giải thuật (Đề số 22)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh cực hay có giải thuật (Đề số 23)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh rất hay có giải thuật (Đề số 24)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh cực hay có giải thuật (Đề số 25)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ đồng hồ Anh cực hay có giải thuật (Đề số 26)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh cực hay có giải mã (Đề số 27)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh cực hay có giải mã (Đề số 28)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 29)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh cực hay có lời giải (Đề số 30)

50 câu hỏi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *